Numer projektu: 1340
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

From Wińsko around Europe

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na stworzeniu Europejskiej Księgi, której autorami będą najmłodsi uczniowie europejskich szkół. Uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Wińsku przygotują księgę, która wyruszy w podróż po Europie. Każda ze szkół biorących udział w projekcie ma za zadanie uzupełnić strony w Księdze informacjami o swoim kraju, swojej miejscowości, swojej szkole, sposobach spędzania wolnego czasu, jedzeniu i systemie szkolnictwa. Jedna strona księgi przeznaczona będzie na jeden temat. Wszystkie informacje będą w języku angielskim. Ponadto cała ,,droga" księgi będzie dokumentowana na blogu projektu utworzonego na portalu eTwinning. Uczniowie umieszczą tam krótkie nagrania w języku angielskim z pozdrowieniami dla szkół partnerskich. Księga po swojej europejskiej podróży wróci do Szkoły Podstawowej w Wińsku, której uczniowie po zapoznaniu się z zamieszczonymi informacjami, przystąpią do konkursu wiedzy o Europie. Księga będzie udostępniona do wglądu pozostałym uczniom szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom podczas Święta Szkoły. Grupę projektową stanowią uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej w Wińsku, uczęszczający na zajęcia dodatkowe języka angielskiego. Uczniowie są żądni wiedzy i bardzo ciekawi jak wygląda życie ich rówieśników w innych europejskich krajach.
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
1. Przedstawienie szczegółów projektu uczniom podczas zajęć dodatkowych języka angielskiego. - grudzień 2019
2. Poszukiwania partnerów projektu za pomocą portalu eTwinning, wpis na forum partnerskim, wybór po jednej szkole partnerskiej z poszczególnych krajów europejskich. -styczeń 2020
3. Zakup pustej księgi, przygotowanie informacji o Polsce i zagospodarowanie kolejnych stron szczegółowymi informacjami o naszym kraju w formie graficznej i krótkich tekstów w języku angielskim. Umieszczenie tytułów stron, by ułatwić wypełnienie informacji innym krajom. - styczeń 2020
4. Stworzenie wirtualnej mapy podróży Księgi po Europie, tak by jej droga była jak najbardziej optymalna. Wykorzystanie narzędzi Mapy Google oraz stworzenie drogi za pomocą prezentacji w Prezi. - koniec stycznia 2020
5. Rozpoczęcie podróży - wysyłka Księgi do pierwszego kraju wraz z drobnym upominkiem z Polski dla uczniów szkoły partnerskiej. Nagranie krótkiego filmiku z wiadomością dla szkoły partnerskiej w języku angielskim. - początek lutego 2020
6. Podróż Księgi po Europie. - luty- kwiecień 2020
7. Dokumentacja fotograficzna, filmowa z podróży Księgi po Europie umieszczona na Twinspace naszego projektu dzięki portalowi eTwinning. - luty-kwiecień 2020
8. Powrót Księgi do Polski. Analiza zawartych w niej informacji. - kwiecień 2020
9. Przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas trzecich o tematyce krajów europejskich. - koniec kwietnia 2020
10. Ogłoszenie wyników konkursu, udostępnienie Księgi do wglądu podczas corocznego Święta Szkoły - maj 2020
11. Ewaluacja projektu za pomocą narzędzia Mentimeter, w której wezmą udział uczniowie wszystkich szkół partnerskich. - początek maja 2020.
12. Umieszczenie artykułu przedstawiającego realizację projektu na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych. - maj 2020
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany głównie w Szkole Podstawowej w Wińsku (przygotowanie projektu  - styczeń 2020)
Podróż Księgi po Europie (europejskie szkoły partnerskie - luty-poczatek kwietnia 2020)
Powrót Księgi do Polski, analiza zebranych danych, Konkurs Wiedzy o Państwach Europejskich, ewaluacja projektu, promocja projektu podczas Święta Szkoły, mediach lokalnych - Szkoła Podstawowa w Wińsku koniec kwietnia, początek maja 2020)
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie biorący udział w projekcie będą odpowiedzialni za:
1. zebranie informacji o Polsce, przygotowanie rysunków oraz krótkich tekstów w języku angielskim o naszym kraju, o naszej miejscowości, o naszej szkole, o polskim jedzeniu, sposobach spędzania wolnego czasu i systemie szkolnictwa w Polsce (zostaną podzieleni na grupy, każda grupa opracuje inny aspekt);
2. zaprojektowanie drogi Księgi po Europie;
3. organizację księgi (numeracja stron, wyznaczenie miejsca dla każdego kraju i sekcji tematycznych);
4. przygotowanie filmiku z pozdrowieniami w języku angielskim dla szkoły partnerskiej, do której wyślą Księgę;
5. śledzenie relacji na Twinspace projektu w portalu eTwinning;
6.  zapoznanie się z informacjami o europejskich krajach.

Dzięki udziałowi w projekcie udoskonalą umiejętności:
1. posługiwania się językiem angielskim;
2. realizacji projektów międzynarodowych;
3. posługiwania się narzędziami informatycznymi;
4. współpracy w grupie;
5.planowania podróży po Europie.

Ponadto:
1. będą świadomymi Europejczykami,
2. zdobędą wiedzę na temat europejskich krajów z perspektywy swoich rówieśników,
3. będą budowali postawę tolerancji wobec innych narodowości,
3. uświadomią sobie celowość nauki języka angielskiego.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualny grant zostanie przeznaczony na: zakup księgi, wysyłkę jej zagranicę, sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o krajach europejskich.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt wychodzi poza granicę naszego państwa, jest interdyscyplinarny - łączy takie przedmioty jak język angielski, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Dzięki temu projektowi już od najmłodszych lat uczniowie uczą się tolerancji wobec innych narodowości, stają się świadomymi obywatelami Polski i Europy, potrafią promować swój kraj wśród swoich rówieśników z różnych krajów Europy.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Adres

NOWA 2, 56-160 Wińsko

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów