Numer projektu: 1340
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

From Wińsko around Europe

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na stworzeniu Europejskiej Księgi, której autorami będą najmłodsi uczniowie europejskich szkół. Uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Wińsku przygotują księgę, która wyruszy w podróż po Europie. Każda ze szkół biorących udział w projekcie ma za zadanie uzupełnić strony w Księdze informacjami o swoim kraju, swojej miejscowości, swojej szkole, sposobach spędzania wolnego czasu, jedzeniu i systemie szkolnictwa. Jedna strona księgi przeznaczona będzie na jeden temat. Wszystkie informacje będą w języku angielskim. Ponadto cała ,,droga" księgi będzie dokumentowana na blogu projektu utworzonego na portalu eTwinning. Uczniowie umieszczą tam krótkie nagrania w języku angielskim z pozdrowieniami dla szkół partnerskich. Księga po swojej europejskiej podróży wróci do Szkoły Podstawowej w Wińsku, której uczniowie po zapoznaniu się z zamieszczonymi informacjami, przystąpią do konkursu wiedzy o Europie. Księga będzie udostępniona do wglądu pozostałym uczniom szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom podczas Święta Szkoły. Grupę projektową stanowią uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej w Wińsku, uczęszczający na zajęcia dodatkowe języka angielskiego. Uczniowie są żądni wiedzy i bardzo ciekawi jak wygląda życie ich rówieśników w innych europejskich krajach.
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
1. Przedstawienie szczegółów projektu uczniom podczas zajęć dodatkowych języka angielskiego. - grudzień 2019
2. Poszukiwania partnerów projektu za pomocą portalu eTwinning, wpis na forum partnerskim, wybór po jednej szkole partnerskiej z poszczególnych krajów europejskich. -styczeń 2020
3. Zakup pustej księgi, przygotowanie informacji o Polsce i zagospodarowanie kolejnych stron szczegółowymi informacjami o naszym kraju w formie graficznej i krótkich tekstów w języku angielskim. Umieszczenie tytułów stron, by ułatwić wypełnienie informacji innym krajom. - styczeń 2020
4. Stworzenie wirtualnej mapy podróży Księgi po Europie, tak by jej droga była jak najbardziej optymalna. Wykorzystanie narzędzi Mapy Google oraz stworzenie drogi za pomocą prezentacji w Prezi. - koniec stycznia 2020
5. Rozpoczęcie podróży - wysyłka Księgi do pierwszego kraju wraz z drobnym upominkiem z Polski dla uczniów szkoły partnerskiej. Nagranie krótkiego filmiku z wiadomością dla szkoły partnerskiej w języku angielskim. - początek lutego 2020
6. Podróż Księgi po Europie. - luty- kwiecień 2020
7. Dokumentacja fotograficzna, filmowa z podróży Księgi po Europie umieszczona na Twinspace naszego projektu dzięki portalowi eTwinning. - luty-kwiecień 2020
8. Powrót Księgi do Polski. Analiza zawartych w niej informacji. - kwiecień 2020
9. Przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas trzecich o tematyce krajów europejskich. - koniec kwietnia 2020
10. Ogłoszenie wyników konkursu, udostępnienie Księgi do wglądu podczas corocznego Święta Szkoły - maj 2020
11. Ewaluacja projektu za pomocą narzędzia Mentimeter, w której wezmą udział uczniowie wszystkich szkół partnerskich. - początek maja 2020.
12. Umieszczenie artykułu przedstawiającego realizację projektu na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych. - maj 2020
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany głównie w Szkole Podstawowej w Wińsku (przygotowanie projektu  - styczeń 2020)
Podróż Księgi po Europie (europejskie szkoły partnerskie - luty-poczatek kwietnia 2020)
Powrót Księgi do Polski, analiza zebranych danych, Konkurs Wiedzy o Państwach Europejskich, ewaluacja projektu, promocja projektu podczas Święta Szkoły, mediach lokalnych - Szkoła Podstawowa w Wińsku koniec kwietnia, początek maja 2020)
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie biorący udział w projekcie będą odpowiedzialni za:
1. zebranie informacji o Polsce, przygotowanie rysunków oraz krótkich tekstów w języku angielskim o naszym kraju, o naszej miejscowości, o naszej szkole, o polskim jedzeniu, sposobach spędzania wolnego czasu i systemie szkolnictwa w Polsce (zostaną podzieleni na grupy, każda grupa opracuje inny aspekt);
2. zaprojektowanie drogi Księgi po Europie;
3. organizację księgi (numeracja stron, wyznaczenie miejsca dla każdego kraju i sekcji tematycznych);
4. przygotowanie filmiku z pozdrowieniami w języku angielskim dla szkoły partnerskiej, do której wyślą Księgę;
5. śledzenie relacji na Twinspace projektu w portalu eTwinning;
6.  zapoznanie się z informacjami o europejskich krajach.

Dzięki udziałowi w projekcie udoskonalą umiejętności:
1. posługiwania się językiem angielskim;
2. realizacji projektów międzynarodowych;
3. posługiwania się narzędziami informatycznymi;
4. współpracy w grupie;
5.planowania podróży po Europie.

Ponadto:
1. będą świadomymi Europejczykami,
2. zdobędą wiedzę na temat europejskich krajów z perspektywy swoich rówieśników,
3. będą budowali postawę tolerancji wobec innych narodowości,
3. uświadomią sobie celowość nauki języka angielskiego.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualny grant zostanie przeznaczony na: zakup księgi, wysyłkę jej zagranicę, sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o krajach europejskich.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt wychodzi poza granicę naszego państwa, jest interdyscyplinarny - łączy takie przedmioty jak język angielski, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Dzięki temu projektowi już od najmłodszych lat uczniowie uczą się tolerancji wobec innych narodowości, stają się świadomymi obywatelami Polski i Europy, potrafią promować swój kraj wśród swoich rówieśników z różnych krajów Europy.
Opis realizacji

Opis realizacji

Nasza realizacja projektu rozpoczęła się od bardzo skrupulatnego zaplanowania wszystkich działań. Grupę projektową stanowią uczniowie klasy trzeciej uczęszczający na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, podczas których realizujemy projekty eTwinning.

1.     Znalezienie partnerów projektowych, którzy wyrazili chęć współpracy z nami i byli gotowi wypełniać kolejne strony naszej księgi i przesłać je dalej. Wykorzystaliśmy do tego forum partnerskie programu eTwinning. Pozyskaliśmy partnerów ze szkół z Szwecji, Litwy, Ukrainy, Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.
2.     Zakup Księgi w twardej oprawie z pustymi stronami.
3.     Planowanie trasy podróży księgi po Europie. Uczniowie za pomocą aplikacji Google Maps opracowali najbardziej optymalną trasę podróży Księgi po Europie. Przeliczyli kilometry, oszacowali czas podróży, zapoznali się z położeniem geograficznym państw partnerskich. 
4.     Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa była odpowiedzialna za zagospodarowanie kolejnych stron księgi sekcjami tematycznymi: Polska – mój kraj; moja miejscowość Wińsko; moja szkoła; tradycyjne jedzenie; czas wolny. Mniejsze grupy tematyczne ustaliły terminy spotkań. Z inicjatywy uczniów powstały też krótkie filmiki promujące naszą miejscowość oraz naszą szkołę. Trzeba było tylko znaleźć sposób, by umieścić je na papierze. Z pomocą przyszły kody QR. Nauczyliśmy się wspólnie tworzyć i odczytywać kody QR. Tą wiedzę na pewno wykorzystamy w kolejnych projektach. Problemem okazał się brak odpowiedniego sprzętu do tej aktywności, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że część pozyskanych pieniędzy przeznaczymy na zakup tabletu.
5.     Spotkanie w celu zapełnienia stron księgi przygotowanymi materiałami. Uczniowie przygotowali ręcznie wykonane rysunki, zdjęcia, kody QR, kolorowe napisy, swoje prpozycje podpisów po angielsku, które zostały wspólnie zmodyfikowane. Przygotowaliśmy księgę do wysłania. Uczniowie postanowili włożyć do paczki polskie słodycze dla uczniów ze szkoły partnerskiej.
6.     Podróż naszej Księgi się rozpoczęła. Niestety nie mogła być kontynuowana z powodu wybuchu pandemii i ograniczeniach związanych z przesyłkami zagranicznymi. Szkoły zostały zamknięte. Początkowo z nadzieją czekaliśmy na otwarcie szkół. Z czasem kiedy wizja powrotu była coraz bardziej odległa postanowiliśmy działać i wprowadzić zmiany do naszego projektu tak, by mógł być chociaż w części kontynuowany. Podjęliśmy decyzję o odtworzeniu naszej księgi online. Stworzenie wirtualnej Księgi było dla nas wyzwaniem, a tym bardziej, że musieliśmy zrobić wszystko zdalnie. Wykorzystaliśmy do tego program storyjumper.com, który umożliwia wspólną edycję książki. Uczniowie ponownie przygotowali materiały.
7.     Kolejnym wyzwaniem było zrealizowanie konkursu wiedzy o krajach partnerskich online. Najpierw ustaliliśmy fazę przygotowania do konkursu, szczegółowy harmonogram i zasady. Etap przygotowania do konkursu rozpoczął się od przeprowadzenia interaktywnej lekcji online zawierającej szczegółowe informacje o krajach partnerskich. Wykorzystaliśmy do tego świetną platformę Nearpod. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję obejrzeć slajdy z nagraniem głosowym nauczyciela, zrobić interaktywne ćwiczenia. Dodatkowo podczas lekcji odbyła się wirtualna wycieczka do ciekawych miejsc z każdego kraju partnerskiego. Wykorzystaliśmy do tego aplikację 360cities.net, dzięki której uczniowie zobaczyli panoramiczne zdjęcia i mogli poczuć się jakby byli na miejscu. Lekcja została udostępniona uczniom do wielokrotnego odtworzenia oraz otrzymali materiały konkursowe w formacie prezentacji i PDF, tak by każdy mógł się dobrze przygotować.
8.     Tydzień przed planowanym konkursem uczniowie mogli rozwiązać próbny test konkursowy, zawierający przykładowe pytania i sprawdzić swój stan przygotowań. Quiz został przygotowany w aplikacji kahoot, w której podczas odpowiadania na pytania liczy się zarówno poprawność jak i szybkość odpowiedzi.
9.     21 maja odbył się konkurs, połączyliśmy się za pomocą aplikacji Zoom i uczestnicy konkursu rozwiązywali quiz online. Uczestnicy konkursu wykazali się niesamowitym przygotowaniem, różnice w wynikach były niewielkie, a odsetek niepoprawnych odpowiedzi był znikomy. Należy tutaj podkreślić, że test rozwiązywali dziewięcio i dziesięciolatkowie, a zagadnienia naprawdę były ambitne. Uczniowie musieli znać położenie geograficzne każdego kraju na mapie Europy, flagę, godło, język urzędowy, stolicę, ciekawe miejsca, osobę sprawującą władzę, walutę, nazwę kraju po angielsku i szereg różnych ciekawostek. Wyłoniliśmy laureatów. Przyznano jedno pierwsze miejsce, dwa drugie miejsca, dwa trzecie oraz dwa wyróżnienia. 
10.  Wszystkie nasze działania projektowe zostały opisane na witrynie Google. Informacje o realizacji naszego projektu znalazły się na portalu społecznościowym naszej szkoły oraz zostały udostępnione na portalach lokalnych Gminy Wińsko i pani Wójt, tak by dotarły do szerokiego grona odbiorców.
11.  Nasz projekt nie został ukończony, trwa nadal. Przekazaliśmy naszą wirtualną księgę naszym partnerom, których zadaniem jest wypełnienie kolejnych kart Księgi. Od września planujemy podjąć kolejną próbę wysłania naszej papierowej Księgi w podróż po Europie równolegle z jej wirtualnym odzwierciedleniem.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Pierwszym wyzwaniem było „umieszczenie” krótkich filmików w wersji papierowej Księgi. Z pomocą przyszły kody QR. Uczennice przygotowujące informacje o Polsce chciały zaśpiewać hymn Polski, tak by inni partnerzy europejscy mogli go poznać. Kolejnym wyzwaniem było zmodyfikowanie idei projektu z powodu zamknięcia szkół. Trudnością z pewnością było też odnalezienie się w wirtualnym świecie, zorganizowanie prac zdalnych grupy projektowej. Przeprowadzenie uczciwego konkursu online, tak by uczniowie mieli poczucie sprawiedliwości i równego traktowania. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przede wszystkim uczniowie nauczyli się działać w niespodziewanych sytuacjach. Nauczyli się, że nie ma sytuacji bez wyjścia i z każdej nawet najbardziej niespodziewanej sytuacji można znaleźć kreatywne rozwiązanie. Uczniowie zwiększyli swoją motywację do nauki języka angielskiego, stali się bardziej świadomymi Europejczykami dumnymi ze swojego kraju, ale też szanujący swoją najbliższą okolicę. Poznali bliżej swoją miejscowość. Z pewnością zwiększył się ich poziom tolerancji wobec odmienności innych narodowości. Nauczyli się wiele o krajach partnerskich o ich stolicach, flagach, godłach, głowach państw, położeniu na mapie, ciekawostkach, mentalności. Poznali  ,,z bliska” ciekawe miejsca znajdujące się w krajach partnerskich dzięki panoramicznym zdjęciom. Uczniowie również niesamowicie rozwinęli umiejętność wykorzystywania narzędzi TIK, poznali nowe aplikacje oraz różne sposoby uczenia się. Wartością dodaną projektu jest fakt, że uczniowie mogli poczuć i zrozumieć, że pochodzenie z małej wioski w niczym ich nie ogranicza. Mimo zamieszkiwania na wsi możemy konkurować z uczniami z wielkich miast oraz współpracować z uczniami z całej Europy. Przypominam, że mówimy o dziewięcio i dziesięciolatkach, którzy wykonali ogrom prac.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Przede wszystkim projekt wypromował naszą miejscowość w Europie. Promocja Gminy Wińsko została doceniona przez mieszkańców i włodarzy naszej Gminy, otrzymaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne po publikacji materiałów projektowych na portalach społecznościowych naszej szkoły oraz Gminy Wińsko i pani Wójt. Rodzice naszych uczniów też zaangażowali się w realizację projektu, wspierali uczniów w korzystaniu z narzędzi TIK, pomagali w przyswajaniu wiedzy. Ponadto wizerunek naszej szkoły też skorzystał na realizacji projektu. Jesteśmy postrzegani jako placówka rozwijająca kreatywność uczniów, która nie boi się realizacji projektów międzynarodowych. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy szczególnie dumni z realizacji projektu mimo niesprzyjających warunków. Jesteśmy dumni z rezultatów naszej pracy: z naszej wirtualnej Księgi, z nawiązania znajomości ze szkołami europejskimi, z naszej wspaniałej lekcji online w aplikacji Nearpod. Jesteśmy bardzo dumni z wyników naszych uczniów wykazanej podczas konkursu wiedzy o krajach partnerskich i ogromu wiedzy jaki przyswoili. Ponadto jesteśmy dumni z kreatywności, nieszablonowego myślenia i przede wszystkim z naszego zapału i motywacji do działania.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybyśmy mieli jeszcze raz planować taki projekt, na pewno od początku wzięlibyśmy pod uwagę tworzenie równolegle wirtualnej Księgi. Dodatkowo zmienilibyśmy czasową realizacje projektu, tak by móc zaprezentować w całości wypełnioną Księgę również przez naszych partnerów. Na pewno trzeba jeszcze bardziej rozwijać wykorzystanie nowoczesnych technologii w realizacji projektu, które okazały się niesamowicie pomocne. A nasza wskazówka dla innych nauczycieli to nie poddawać się mimo przeciwności.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

 Księga papierowa wędrująca po Europie zamieniliśmy na jej wirtualne odzwierciedlenie. Dodaliśmy filmiki z wykorzystaniem kodów QR. I zmienił się czasowy harmonogram trwania projektu, przede wszystkim projekt wciąż trwa. Konkurs wiedzy o krajach partnerskich został zrealizowany całkowicie online. Niestety nie mogliśmy zaprezentować efektów naszej pracy podczas Święta Szkoły jak początkowo planowaliśmy. Ale wszystko jeszcze przed nami, na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup tabletu, który mamy zamiar wykorzystać do tworzenia i odkodowania kodów QR, a także do rozwiązywania interaktywnych ćwiczeń w naszym szkolnym pokoju zagadek. Zakupiliśmy księgę oraz nagrody dla laureatów konkursu i są to: 5 sztuk Smart Bandów oraz książki ułatwiające naukę języka angielskiego i jedną księgę o Londynie z życzeniami osobistego zwiedzania miasta. Czekamy teraz na możliwość uroczystego wręczenia nagród laureatkom konkursu.
Filmy

Filmy

Utworzyliśmy witrynę Google przedstawiającą rezultaty naszego projektu.
Na stronie można zobaczyć naszą wirtualną Księgę, z której jesteśmy szczególnie dumni oraz filmikami ukrytymi pod kodami QR. Również zachęcamy do obejrzenia naszej wirtualnej lekcji, zawierającej piękne panoramiczne zdjęcia. Jest tam też link do naszego quizu konkursowego.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Adres

NOWA 2, 56-160 Wińsko

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów