Numer projektu: 948
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Badamy zanieczyszczenie światłem nocnego nieba nad Ośnem Lubuskim

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zanieczyszczenie światłem nocnego nieba staje się coraz to większym problemem, i to nie tylko w wielkich miastach. Utrudnia ono lub wręcz uniemożliwia prowadzenie obserwacji astronomicznych, niekorzystnie działa na zdrowie człowieka, ma negatywny wpływ na faunę i florę. Chcemy zbadać stan zanieczyszczenia światłem nocnego nieba w Ośnie Lubuskim. Wykorzystamy w tym celu kilka metod: zliczanie gwiazd przy użyciu tuby, ocena za pomocą skali Bortlea, wyznaczanie jasności granicznej na podstawie jasności najsłabszych gwiazd widocznych przy obserwacjach wizualnych bez sprzętu optycznego np. wykorzystując mapkę jasności Małej Niedźwiedzicy Pracowni Komet i Meteorów, pomiar jasności nieba nocnego za pomocą instrumentu SQM.
Weźmiemy również udział w międzynarodowym Programie Globe at Night, polegającym na zliczaniu gwiazd widocznych gołym okiem w danym gwiazdozbiorze w określonym czasie. Mapki gwiazdozbiorów są generowane automatycznie i dostosowane do pory roku i szerokości geograficznej miejsca pomiaru. 
Plan działania

Plan działania

Nasze działania będą polegały na:
- poznaniu metod badania jasności nocnego nieba
- wyborze miejsc dokonywania pomiarów na terenie miasta
- przeprowadzeniu pomiarów i ich analizie
- przesłaniu raportów z pomiarów na adres Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
- wyjeździe do Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (IPCN)w celu przeprowadzenia badań zanieczyszczenia nieba światłem
- porównaniu stanu nieba w Ośnie Lubuskim i Orlu (IPCN)
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Harmonogram działań:
- styczeń- luty 2020 - pomiary zanieczyszczenia światłem nocnego nieba na terenie  Ośna Lubuskiego
- luty – marzec 2020 - udział w  międzynarodowym Programie Globe at Night
- kwiecień – 2020-  udział trójki najaktywniejszych uczniów w Szkolnych Warsztatach Astronomicznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w Orlu 
w celu wykonania pomiarów zanieczyszczenia na terenie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba
- kwiecień 2020 - analiza otrzymanych danych i porównanie z danymi z Izerskiego Parku Ciemnego Nieba
- prezentacja wyników pomiarów na stronie szkoły oraz Instytutu Astronomii U Wr
- sprawozdanie z efektów Projektu w lokalnej prasie
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów
-
rozwijanie uczniowskich zainteresowań fizyką i astronomią 
- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł i ich opracowywania
- doskonalenie umiejętności planowania i współpracy w grupie
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na częściowe dofinansowanie  kosztów wyjazdu dla trójki najaktywniejszych uczniów na Szkolne Warsztaty Astronomiczne do Orla, oraz zakup teleskopu aby umożliwić uczniom obserwacje astronomiczne.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe naszego projektu:
-
współpraca szkoły z wyższą uczelnią
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w celu promocji Projektu
- unikalna tematyka zajęć
- promowanie przedsiębiorczych i nowatorskich działań uczniów i nauczycieli
- integracja najmłodszych uczniów ze starszymi
- promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Adres

Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów