Numer projektu: 98
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Literacki ogródek.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł literackiego ogródka opiera się na niezmiernie ważnej i potrzebnej w codziennym życiu umiejętności wyszukiwania informacji. Uczniowie pod okiem nauczyciela będą zapoznawali się z twórczością pisarzy i poetów, w których dziełach pojawiają się konkretne gatunki roślin. Czytanie twórczości literackiej będzie początkiem przygody, która ma pokazać uczniom, że literaturę można odkrywać w różnorodny sposób. Obcowanie ze słowem pisanym ma otworzyć ich na piękno literatury, uwrażliwić i poruszyć światem wyobraźni. Aby udowodnić uczniom, że dzięki czytaniu rozkwitamy, stajmy się lepszymi ludźmi i że utwory literackie nie są martwymi dziełami przeniesiemy ten świat roślin: drzew, krzewów i kwiatów do szkolnego ogródka. Obok każdej rośliny umieścimy tabliczkę z informacją, jaki utwór był natchnieniem do jej zasadzenia. 
Plan działania

Plan działania

Plan Działania:
1. Wyszukanie utworów, w których pojawia się motyw roślinny.
2. Selekcja tych dzieł.
3. Zapoznanie się z treścią: analiza i interpretacja.
4. Wybór miejsca i przygotowanie terenu pod uprawę.
5. Zakup roślin.
6. Zasadzenie i dbanie o ich rozwój.
7. Przygotowanie tabliczek z informacjami.
8. Opracowanie prezentacji ze zdjęciami z projektu.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie. 
Terminy: 
grudzień 2019- luty 2020 wyszukiwanie informacji, 
marzec 2020 przygotowanie terenu, zakup roślin, sadzenie,
kwiecień - czerwiec 2020 dbanie, pielęgnacja, podlewanie roślin oraz przygotowanie tabliczek informacyjnych, 
czerwiec 2020 opracowanie prezentacji.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki zaangażowaniu w ten projekt uczniowie:
-nauczą się dokonywać selekcji materiału źródłowego,
-będą mieli kontakt z literaturą piękną,
-zdobędą umiejętność analizowania i interpretowania tekstu literackiego,
-będą potrafili wyszukiwać konkretne informacje,
-docenią wartość pracy zespołowej,
-w twórczy sposób wykorzystają zdobyta wiedzę,
-dowiedzą się, jak należy dbać o rośliny w zakładanych ogrodach,
-poznają pojęcie motywu literackiego,
-nauczą się odpowiedzialności za wspólne dzieło,
-dostrzegą możliwość korelacji między przedmiotami.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana umożliwi zakup potrzebnych narzędzi do pracy w ogródku, sadzonek i nawozów. Ponadto będziemy mogli zakupić pomoce papiernicze do wykonania tabliczek informacyjnych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest nowatorskim rozwiązaniem, w którym w konkretny sposób można pokazać uczniom, jak wiedza z zakresu jednego przedmiotu przenika i współistnieje z wiedzą z innej dziedziny. Co więcej, nasz projekt opiera się na działaniu uczniów, na ich kreatywności i niezmiernie ważnej umiejętności pracy w grupie. Ponadto dzięki temu pomysłowi uczniowie dostrzegą jak cenna jest umiejętność selekcji materiału. Żywy, kwitnący ogród skłoni ich do porzucenia telefonów, tabletów na rzecz książki. Pielęgnowanie ogrodu nauczy ich współodpowiedzialności. A poszukiwania - niemal z detektywistyczna precyzją - w literackiej rzeczywistości przybliżą ich do świata wyobraźni, niematerialnego piękna i twórczości przez wielkie T. 
Opis realizacji

Opis realizacji

"Założyć ogród to uwierzyć w jutro" Audrey Hepburn
Podsumowując nasz projekt chyba warto zacząć od tego cytatu. Pandemia zmieniła wszystko - nasz pomysł i nasz projekt. Jednak postanowiliśmy jednogłośnie uwierzyć w jutro. Zależało nam, aby nasze dzieło powstało. Projekt ogrodu przenieśliśmy do wirtualnego świata. Pomysł na stworzenie literackiego ogrodu pozostał, zmienił się tylko sposób realizacji. Udało nam się przygotować plastyczne obrazy do wybranych utworów, w których pojawia się motyw roślin. Zebraliśmy i przejrzeliśmy wiele dzieł literackich w poszukiwaniu motywu roślinnego. Ponadto ze zdjęć wykonanych przez uczniów: z ich parapetów, sadów i ogrodów przygotowaliśmy film, do którego sami ułożyliśmy opowiadanie, aby pokazać, że literatura może zakwitnąć też wśród nas. Ponadto nagraliśmy dwa krótkie filmiki, w których dwie symboliczne postaci (dziewczynka i chłopiec) podejmują decyzję o tym, że warto założyć ogród - inny, ale ciągle nasz. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Problemy - na samym początku prac uznaliśmy, że to słowo wykreślamy z naszego słownika. Zastąpiliśmy je wyrazem: wyzwanie. Wyzwania motywują, mobilizują, nakręcają wyobraźnię i cementują zespół. Wyzwaniem okazało się przeniesienie pomysłu z realnego świata, z kawałka terenu przekopanego i pozbawionego już chwastów obok szkoły do rzeczywistości wirtualnej. Nie mieliśmy możliwości spotkać się przy pracach polowych, wykopać dołków, zasadzić roślin, podlewać i pielęgnować niemniej jednak nasze działania były równie aktywne, pełne zaangażowania i pasji. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Jeden projekt - wiele korzyści. Uczniowie przede wszystkim nauczyli się, jak radzić sobie w sytuacji podbramkowej. Musieli stawić czoła nowemu zadaniu. Mogli się poddać, zrezygnować, ale ich wiara w siebie i w projekt sprawiły, że sytuacja epidemii tylko dodała im skrzydeł i uruchomiła pokłady wyobraźni. Dostrzegli, jak wiele mogą razem. Docenili możliwość pracy w zespole. Odkryli, jak ważne jest właściwe przydzielanie zadań dla poszczególnych członków. Zrozumieli, że każdy jest tak samo istotny i że wielość pomysłów, liczne "burze mózgów" i zażarte dyskusje tylko otwierają człowieka na nowe doświadczenia. Ponadto dostrzegli, że nie są sami, że ich opiekunowie to pomocne dłonie, które z jednej strony wskazują granice działań, a z drugiej zachęcają do pracy. Co ważne, uczniowie mogli dzięki temu projektowi zanurzyć się w świecie literatury, spojrzeć na nią przez pryzmat motywu roślinnego i wcielić się w rolę badacza. Takie aktywne nastawienie, postawa odkrywcy, rola czytelnika - pasjonata sprawiają, że świat książek przestaje być martwym obszarem, niedostępnym dla młodego czytelnika, ale że staje się krainą, którą chce się eksplorować każdego dnia na nowo. Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt - uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania plastyczne oraz fotograficzne. Istotnym aspektem jest jeszcze kwestia ogromnego zaangażowania i pomocy ze strony rodziców. Uczniowie zrozumieli wartość relacji z rodzicami. Warto podkreślić, że uczniowie mogli też sprawdzić swoje umiejętności do pracy zdalnej i do  korzystania z narzędzi TIK.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność będzie mogła na stronie szkoły i fb zapoznać się z naszymi dokonaniami. W późniejszym terminie, kiedy powstanie ogród w pierwotnej wersji lokalni mieszkańcy będą zaproszeni do odwiedzenia go. Tworząc wirtualną wersję ogrodu korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia rodziców oraz innych mieszkańców dzielnicy, którzy są miłośnikami ogrodnictwa. Wierzymy, że uda się zorganizować spotkanie połączone z warsztatami ogrodniczymi dla okolicznych mieszkańców. Uczniowie dzięki projektowi zachęcają innych do czytania, wskazują jak patrzeć na dzieło literackie i jak szukać sposobów interpretacji. Udało się nawiązać kontakt z okolicznymi pszczelarzami, którzy ofiarowali ule i odkryli tajniki pszczelarstwa. Ponadto zaprzyjaźnieni rodzice, którzy pasjonują się stolarstwem wyrazili chęć pomocy w aranżacji przestrzeni ogrodu. Korzyść współpracy i wymiany doświadczeń okazała się najważniejsza. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z tego, że projekt jest dziełem całego zespołu, że nikt z naszej ekipy nie załamał rąk i że uwierzyliśmy, że w wirtualnym świecie też mogą zakwitnąć kwiaty - efekty naszej pracy. Na wstępie działań powiedzieliśmy sobie: " kto nie ryzykuje, ten nic nie zyskuje". Narzuciliśmy sobie rytm spotkań na zoomie, pilnowaliśmy siebie nawzajem i dzieliliśmy się zadaniami. Nie brakowało nam zapału i energii. Umysły kipiały od pomysłów. Jesteśmy zadowoleni z prac plastycznych i fotograficznych. Udało nam się zmontować cztery filmiki. Przeczytaliśmy wiele utworów i nauczyliśmy się krytycznego odbioru dzieła literackiego. Dumą napawa nas fakt, że otrzymaliśmy tyle wsparcia od rodziców, nauczycieli i okolicznych mieszkańców. Projekt literackiego ogródka stał się remedium na trudy i monotonię każdego dnia od 12 marca. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Moim zadaniem to, co istotne to dobranie odpowiedniego zespołu, który jest kluczem do sukcesu. Ponadto, zawsze warto mieć plan awaryjny i gotową receptę na to, jak podjąć działania, jeśli to, co zaplanowane się nie udaje lub nas przerasta. Warto wcześniej przygotować sobie listę potrzebnych rzeczy, które wymagają zakupienia i zrobić rozeznanie na rynku. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Odpowiedź na pytanie o to, co zmieniło się w stosunku do pierwotnego planu, mogłaby zawrzeć się w jednym słowie: wszystko. Przede wszystkim zawieszenie zajęć w szkołach, a następnie zdalny model pracy sprawiły, że niemożliwe okazało się spotykanie i praca w przyszkolnym ogrodzie. Nie mogliśmy działać zgodnie z harmonogramem. Nasze spotkania przeprowadzaliśmy w formie wideokonferencji. Pomocą służyły nam również: dziennik elektroniczny, skrzynka mailowa oraz fb. Dokonaliśmy korekty pomysłu. Wykonaliśmy prace plastyczne do znanych dzieł literackich. Zmontowaliśmy filmik na podstawie wykonanych przez nas zdjęć roślin z domowych doniczek, sadów czy ogródków. Ułożyliśmy opowiadane, które jest historią w tle zdjęć. Zbiliśmy z deseczek symboliczną szkołę i domek dla owadów, aby posłużyły jako scenografia do filmu o kulisach pracy naszej ekipy. Wymyśliliśmy dwie postaci, które zastępują każdego z nas, aby pokazać, że nawet w tym wirtualny świecie to my - uczniowie jesteśmy siłą sprawczą tego projektu. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy do tej pory na zakup donic do ogrodu. 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/Q9WyMWQ05I8
https://youtu.be/zFgePB2pS0I
https://youtu.be/W8xYXdQXlhY
https://youtu.be/AJ7PipbEH2Q

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 78 im Piotra Michałowskiego

Adres

Jaskrowa 5, 31-990 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów