Numer projektu: 98
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Literacki ogródek.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł literackiego ogródka opiera się na niezmiernie ważnej i potrzebnej w codziennym życiu umiejętności wyszukiwania informacji. Uczniowie pod okiem nauczyciela będą zapoznawali się z twórczością pisarzy i poetów, w których dziełach pojawiają się konkretne gatunki roślin. Czytanie twórczości literackiej będzie początkiem przygody, która ma pokazać uczniom, że literaturę można odkrywać w różnorodny sposób. Obcowanie ze słowem pisanym ma otworzyć ich na piękno literatury, uwrażliwić i poruszyć światem wyobraźni. Aby udowodnić uczniom, że dzięki czytaniu rozkwitamy, stajmy się lepszymi ludźmi i że utwory literackie nie są martwymi dziełami przeniesiemy ten świat roślin: drzew, krzewów i kwiatów do szkolnego ogródka. Obok każdej rośliny umieścimy tabliczkę z informacją, jaki utwór był natchnieniem do jej zasadzenia. 
Plan działania

Plan działania

Plan Działania:
1. Wyszukanie utworów, w których pojawia się motyw roślinny.
2. Selekcja tych dzieł.
3. Zapoznanie się z treścią: analiza i interpretacja.
4. Wybór miejsca i przygotowanie terenu pod uprawę.
5. Zakup roślin.
6. Zasadzenie i dbanie o ich rozwój.
7. Przygotowanie tabliczek z informacjami.
8. Opracowanie prezentacji ze zdjęciami z projektu.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie. 
Terminy: 
grudzień 2019- luty 2020 wyszukiwanie informacji, 
marzec 2020 przygotowanie terenu, zakup roślin, sadzenie,
kwiecień - czerwiec 2020 dbanie, pielęgnacja, podlewanie roślin oraz przygotowanie tabliczek informacyjnych, 
czerwiec 2020 opracowanie prezentacji.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki zaangażowaniu w ten projekt uczniowie:
-nauczą się dokonywać selekcji materiału źródłowego,
-będą mieli kontakt z literaturą piękną,
-zdobędą umiejętność analizowania i interpretowania tekstu literackiego,
-będą potrafili wyszukiwać konkretne informacje,
-docenią wartość pracy zespołowej,
-w twórczy sposób wykorzystają zdobyta wiedzę,
-dowiedzą się, jak należy dbać o rośliny w zakładanych ogrodach,
-poznają pojęcie motywu literackiego,
-nauczą się odpowiedzialności za wspólne dzieło,
-dostrzegą możliwość korelacji między przedmiotami.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana umożliwi zakup potrzebnych narzędzi do pracy w ogródku, sadzonek i nawozów. Ponadto będziemy mogli zakupić pomoce papiernicze do wykonania tabliczek informacyjnych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest nowatorskim rozwiązaniem, w którym w konkretny sposób można pokazać uczniom, jak wiedza z zakresu jednego przedmiotu przenika i współistnieje z wiedzą z innej dziedziny. Co więcej, nasz projekt opiera się na działaniu uczniów, na ich kreatywności i niezmiernie ważnej umiejętności pracy w grupie. Ponadto dzięki temu pomysłowi uczniowie dostrzegą jak cenna jest umiejętność selekcji materiału. Żywy, kwitnący ogród skłoni ich do porzucenia telefonów, tabletów na rzecz książki. Pielęgnowanie ogrodu nauczy ich współodpowiedzialności. A poszukiwania - niemal z detektywistyczna precyzją - w literackiej rzeczywistości przybliżą ich do świata wyobraźni, niematerialnego piękna i twórczości przez wielkie T. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 78 im Piotra Michałowskiego

Adres

Jaskrowa 5, 31-990 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów