Numer projektu: 1119
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

KOSZ, czyli Kolektyw Odpady Sumiennie Zbierający

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy problemów w przestrzeni publicznej są śmieci, zalegające na chodnikach, ulicach, trawnikach, krzewach, żywopłotach etc. Można zaryzykować stwierdzenie, że większość tego typu śmieci to opakowania plastikowe, butelki, folie etc.
Zaśmiecenie planety plastikiem jest sprawą bezdyskusyjną. Jest to problem wszechobecny. Ostatnie badania lodu w Arktyce pokazały, że nawet w zalegających tam śniegach i lodach znaleźć można kawałki mikroplastiku. 
Chociaż społeczność lokalna ma znikomy wpływ na środowisko arktyczne, to może bardzo dużo zdziałać lokalnie. Stąd pomysł na:
KOSZ – czyli Kolektyw Odpady Sumiennie Zbierający

Głównym celem działań jest kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów, ich rodziców oraz okolicznych mieszkańców.

Pierwszym efektem widocznym  gołym okiem tu i teraz będą czyste ulice rejonu szkoły oraz cały jej teren. Dodatkowo wierzymy w przyszłe efekty, które zrodzą się w uczniach w przyszłości. Sprzątanie na ulicach, na których mieszkają uczniowie może wzmocnić efekt akcji – uczeń być może dwa razy się zastanowi zanim następnym razem wyrzuci na ulicę czy trawę jakiś śmieć (na wzór japońskich uczniów, którzy w szkołach sami sprzątają, dzięki czemu w efekcie bardziej szanują swoją pracę i porządek).

Plan działania

Plan działania

W ramach projektu zostanie przeprowadzona seria lekcji kształtujących świadomość ekologiczną uczniów. Zajęcia te będą się opierały o zdjęcia zaśmieconej okolicy i pytanie: Co jest na tych zdjęciach nie tak?

Odpowiedź na to pytanie, pchnie do kolejnych: Co zrobić, by to zmienić? Jak to poprawić?
Skutkiem odpowiedzi
uczniowie wyruszą w teren zaopatrzeni w rękawiczki, worki na śmieci i pozytywną energię. Pozbierają odpady napotkane w najbliższym otoczeniu szkoły, w dalszym etapie na ulicach, które szkoła obejmuje swoim rejonem. Wszędzie zostawią po sobie ślad (napis kredą): TU BYŁ KOSZ! Oraz wykonają zdjęcie sprzątniętej okolicy.
Materiał fotograficzny przed i po sprzątaniu będzie stanowił dowód powodzenia działań.
Zebrane odpady zostaną posegregowane (dodatkowa wartość działania - nauka segregacji) i wyrzucone do właściwych pojemników. Dzięki porozumieniu z PTS ALBĄ Chorzów, śmieci zostaną odebrane i dostarczone w stosowne miejsca.
Część odpadów plastikowych pozostanie w sali do dalszej pracy dydaktycznej. Szkołę odwiedzi pracownik firmy Clariter Poland (z nami współpracującej), będącej ośrodkiem badawczym, przetwarzającym plastik na materiał czysty kosmetycznie. Przeprowadzi praktyczne zajęcia na temat różnych rodzajów plastiku i możliwościach jego przetwarzania, pokazując konkretne produkty otrzymane z odpadów (np. świeczki). Uczniom zostanie zaprezentowany film powstały w ośrodku Clariter, dzięki któremu poznają kolejne etapy przetwarzania odpadów oraz różne produkty finalne otrzymane w procesie Clariter.

Praca nad treściami projektu będzie miała miejsce także na terenie szkoły w toku zajęć, warsztatów edukacyjnych prowadzonych z pomocą uczniów uczestniczących w projekcie dla innych wychowanków szkoły oraz ich rodziców. Punktem kulminacyjnym tych działań będzie wystawienie spektaklu ekologicznego o treściach związanych z segregacją odpadów, przetwarzaniem plastiku oraz dbaniem o czystość Ziemii. Uczniowie samodzielnie stworzą ekobohatera, wymyślą jego przygody, przygotują scenariusz, scenografię oraz wystąpią w sztuce.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie, na jej terenie zewnętrznym oraz na ulicach należących do rejonu szkoły. Opiekunem jest wychowawca klasy 1 a jej uczniowie głównymi uczestnikami projektu.
Działania wprowadzające odbyły się już w październiku i listopadzie 2019 roku. Uczniowie zaniepokojeni bałaganem i brudem w okolicy szkoły wymyślili, by to po prostu posprzątać. Napisali też (z wychowawcą) prośbę do Urzędu Miasta do wydziału Usług Komunalnych i Ekologii, dzięki której na terenie szkoły stanęły dwa nowe kosze na śmieci.
Dalsze działania rozpoczną się na początku II semestru (27 I 2020). Będą to lekcje oparte o materiał fotograficzny okolicy szkoły. Zajęcia pełne pytań, pomysłów na rozwiązanie problemu, poszukiwań w burzy mózgów (i innych metodach) sposobów na poprawę obrazu naszej okolicy.
Luty - Zajęcia z pracownikiem ośrodka Clariter - badanie właściwości plastiku, doświadczanie różnych jego rodzajów, szukanie informacji, co z odpadów można zrobić, dostrzeżenie wartości segregacji. Prezentacja materiału filmowego.
Początek prac nad przygotowaniem części artystycznej projektu - spektaklu ekologicznego.
Marzec, kwiecień, maj - wyjście na ulice Chorzowa - wprowadzenie wiedzy w czyn praktyczny - sprzątanie terenu szkoły i najbliższych ulic. Robienie dokumentacji fotograficznej oraz systematyczne tworzenie plakatów pełnych wiedzy ekologicznej. Opublikowanie dokumentacji w lokalnych mediach i szkolnej gazetce. Pochwalenie się efektami swojego działania. W tym czasie też będą prowadzone warsztaty, pogadanki, spotkania wychowawczo-edukacyjne z uczniami innych klas oraz wychowankami pobliskiego Młodzieżowego Domu Kultury i innych instytucji zainteresowanych współpracą. Jednocześnie uczestnicy projektu będą pracować nad spektaklem teatralnym.
MAJ/CZERWIEC - podsumowanie projektu, występ artystyczny uczniów (spektakl ekologiczny) , prezentacja zebranych zdjęć, plansz edukacyjnych przygotowanych w czasie zajęć tematycznych z nauczycielem i pracownikiem Clariter, sprawozdanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Dalsza przyszłość - ukształtowany nawyk ekologicznego podejścia do życia wśród wszystkich uczestników i obserwatorów projektu.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu staną się odpowiedzialni za czystość najbliższego otoczenia i uświadamianie rówieśnikom i członkom rodziny wartości dbania o środowisko i segregowania odpadów.

Nabyte umiejętności będą miały charakter praktyczny - właściwe postępowanie ze śmieciami, umiejętne ich segregowanie oraz wymiar teoretyczny - wiedza na temat różnych rodzajów odpadów, plastiku, możliwościach jego przetwarzania i sposobach otrzymywania nowych produktów z odpadów wtórnych.

Uczniowie staną się też "nauczycielami", przekazującymi swą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w czasie spotkań z rówieśnikami, tworząc plakaty tematyczne i przygotowując spektakl.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zależy nam, aby akcja KOSZ była bardzo widoczna w środowisku w związku z tym chcielibyśmy wychodzić w teren w jednakowych koszulkach z logo KOSZ, rozdawać ulotki bądź naklejki KOSZ. Potrzebujemy miejsca do zamieszczania opisów naszych działań, plakatów - tablicy magnetycznej i magnesów.

W naszym projekcie planujemy działania edukacyjne, warsztatowe dla uczniów naszej szkoły i okolicy. Do tego typu działań potrzebny będzie roll up KOSZ, tablice PCV z informacjami nt. akcji, segregacji, ekologii, flipchart i materiały piśmiennicze do niego (bloki, pisaki, markery), gadżety ekologiczne (np. drewniane długopisy, notatniki ekologiczne), materiały plastyczne (brystole, tkaniny) stanowiące elementy kostiumów i scenografii do przedstawienia. 


Środki potrzebne są też systematycznie na worki na śmieci i rękawiczki ochronne, które zabieramy ze sobą w teren. Korzystnie byłoby zakupić rękawice wielorazowego użytku.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jesteśmy jedyną klasą (i to w dodatku NAJMŁODSZĄ) wychodzącą tak często i regularnie w teren naszego miasta i oczyszczającą go z odpadów. Działania projektowe mają charakter mocno praktyczny, dydaktyczny i wychowawczy przynoszący 

korzyści tu i teraz oraz w przyszłości. 

Realizacja tego pomysłu przynosi korzyści uczniom w nim uczestniczącym, ich rodzinom, szkole, miastu oraz - myśląc o wspomnianych zanieczyszczeniach mikroplastikiem terenów arktycznych - w pewnym stopniu całej Ziemii. 

Mały krok, małych ludzi, WIELE może ulepszyć dla Wielu.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie im. Konstantego Wolnego

Adres

3-ego Maja 78, 41-500 Chorzów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów