Numer projektu: 899
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Ożywiamy murale

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasze miasto ma zaledwie 60 lat, a już może pochwalić się dosyć bogatą historią związaną z protestami robotników, działalnością radia Solidarność oraz tradycjami lotniczymi i sportowymi. Aby upamiętnić te ważne wydarzenia, na zlecenie władz systematycznie tworzone są murale znajdujące się w różnych częściach miasta. W chwili obecnej jest ich już 15. Jednakże, dla młodszych mieszkańców naszego miasta oraz przyjezdnych są one jedynie pięknymi naściennymi malowidłami, a historie, które przedstawiają są znane tylko starszym osobom, które albo brały udział w przedstawionych wydarzeniach, albo są pasjonatami historii naszego miasta.

Uczniowie naszej szkoły bardzo często biorą udział w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży, wyjeżdżając za granicę lub przyjmując gości ze szkół partnerskich z Europy i USA. Podczas realizacji ostatnich projektów "Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” oraz "Fiers d'être européens!” zdali sobie sprawę, że ich wiedza na temat tego, co przedstawiają murale, a tym samym na temat historii naszego miasta, jest tak znikoma, że nie byli w stanie opowiedzieć o nich swoim zagranicznym kolegom. 

Tak właśnie zrodził się pomysł ożywienia miejskich murali, aby dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii mogły one opowiedzieć historie, które przedstawiają. Każdy mural zostanie wyposażony w wykonaną z trwałego materiału tabliczkę z kodem QR, po zeskanowaniu którego będzie można wysłuchać i przeczytać związaną z nim historię na ekranie smartfona bądź tabletu. Nagranie będzie miało formę słuchowiska radiowego, aby zaciekawić słuchacza i zachęcić go do zapoznania się ze wszystkimi muralami. Ponieważ nasze miasto odwiedza coraz większa liczba zagranicznych gości, co związane jest z lokalizacją Portu Lotniczego Lublin, nagrania audio i teksty będą dostępne również w językach obcych (początkowo po angielsku, a w miarę upływu czasu również w języku hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, itp.).
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
 • nawiązanie współpracy ze Strefą Historii w Miejskim Ośrodku Kultury oraz organizacja serii lekcji muzealnych na temat najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta
 • "rodzinne" lekcje historii - poznanie historii miasta z relacji rodziców, dziadków, etc.
 • wybranie 10 murali do realizacji projektu
 • stworzenie tekstów i scenariuszy opisujących wydarzenia prezentowane na muralach
 • zaprojektowanie aplikacji mobilnych na smartfony i tablety z wykorzystaniem różnych języków programowania
 • nagranie podcastów/słuchowisk radiowych do wybranych murali z wykorzystaniem programu Audacity
 • zaprojektowanie i wykonanie tabliczek z kodami QR
 • stworzenie interaktywnej mapy naszego miasta z zaznaczonymi muralami
 • stworzenie gry miejskiej "Szlakiem murali”, opracowanie kart pracy i zadań 
 • zainstalowanie tabliczek z kodami QR i publikowanie aplikacji mobilnych
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w naszym mieście, głównie w szkole podczas lekcji informatyki, a także zajęć języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, oraz podczas lekcji muzealnych w Strefie Historii w Miejskim Ośrodku Kultury.
październik-listopad:
 • lekcje muzealne w Strefie Historii na temat najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta
 • spotkania z uczestnikami wydarzeń prezentowanych na muralach, np. strajku robotników, twórców radia "Solidarność"
 • "rodzinne” lekcje historii, podczas których młodzi ludzie poznają historię naszego miasta z przekazu swoich rodziców i dziadków
grudzień-styczeń:
 • we współpracy ze Strefą Historii, opracowanie tekstów i scenariuszy na lekcjach języka polskiego
 • nauka programowania i tworzenia aplikacji na smartfony i tablety
 • praca nad stworzeniem gry miejskiej "Szlakiem murali”, opracowanie kart pracy i zadań
luty:
 • tłumaczenie tekstów i scenariuszy na język angielski, hiszpański, niemiecki i rosyjski podczas lekcji i zajęć dodatkowych
 • tłumaczenie kart pracy i zadań do gry miejskiej "Szlakiem murali”
marzec-kwiecień:
 • nagrywanie podcastów / słuchowisk radiowych do poszczególnych murali w współpracy ze szkołami partnerskimi projektów „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” oraz „Fiers d'être européens!” z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Portugalii, Szwecji i Chorwacji, dzięki czemu słuchowiska będą wysokiej jakości ponieważ zostaną nagrane przez rodzimych użytkowników języka
 • zaprojektowanie i wykonanie tabliczek z kodami QR
maj:
 • zainstalowanie tabliczek z kodami QR i opublikowanie aplikacji mobilnych
 • inauguracja gry miejskiej "Szlakiem murali” i oficjalne uruchomienie projektu "Ożywiamy murale"
 • podsumowanie projektu
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej:
- zorganizują "rodzinne" lekcje historii ze swoimi rodzicami, dziadkami lub starszymi krewnymi aby poznać historię naszego miasta;
- pogłębią swoją wiedzę na temat ważnych wydarzeń historycznych, które wywarły wpływ nie tylko na nasze miasto, ale również odegrały ważną rolę w historii naszego kraju;
- rozwiną swoje umiejętności programowania i tworzenia aplikacji mobilnych;
- rozwiną swoje umiejętności tworzenia podcastów oraz słuchowisk radiowych;
- rozwiną swoje umiejętności językowe;
- rozwiną kompetencje kluczowe, np. interpersonalne, współpracując ze swoimi równieśnikami ze szkół partnerskich, prezentując grę miejską społeczności lokalnej.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu chcemy przeznaczyć na zakup profesjonalnego oprogramowania do tworzenia aplikacji mobilnych na różne platformy, np. Android, iOS, Windows, etc. Chcemy także zamówić trwałe tabliczki z kodami QR oraz sfinansować ich montaż. Dzięki temu nasze murale ożyją i będą mogły opowiedzieć swoją historię za pośrednictwem smartfonów i tabletów. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt "Ożywiamy murale" jest projektem innowacyjnym, któremu uda się połączyć przeszłość z teraźniejszością. Jego realizacja przyniesie wielorakie korzyści ponieważ:
 • projekt ten łączy pokolenia, umożliwiając młodym ludziom poznanie historii swojego miasta i regionu z relacji rodziców, dziadków i starszych mieszkańców;
 • uczniowie rozwiną swoje kompetencje cyfrowe ucząc się programowania i projektowania aplikacji mobilnych, co w XXI w. jest umiejętnością kluczową;
 • projekt pomaga kształtować uczucia patriotyczne wśród młodzieży;
 • projekt będzie katalizatorem do zaktywizowania społeczności lokalnej do działania na rzecz kultywowania tradycji i bycia dumnym ze swojej "małej ojczyzny";
 • nasze miasto stanie się bardziej atrakcyjne dla gości z zagranicy i spoza naszego regionu;
 • projekt pozwoli zacieśnić współpracę z zagranicznymi partnerami podczas przygotowywania nagrań oraz tłumaczenia tekstów i scenariuszy.
Projekt zostanie zrealizowany w ramach czasowych określonych w regulaminie konkursu. Jednakże nie będzie to jego koniec. Działania związane z ożywianiem murali i przybliżaniem ważnych wydarzeń młodym mieszkańcom naszego miasta oraz gości będą kontynuowane. W miarę możliwości kolejne murale, te już istniejące, oraz te które powstaną, zostaną wyposażone w nagrania audio i aplikację do urządzeń mobilnych, oraz kolejne wersje językowe. Zapewni to trwałość projektu i stale będzie przyczyniać się do integracji międzypokoleniowej oraz pielęgnowania tradycji i historii naszego miasta. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Kusocińskiego

Adres

Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów