Numer projektu: 150
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

NOWY CYRK - nowe spojrzenie na sztukę

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

https://www.youtube.com/watch?v=BEPrrDaeWAI
https://www.youtube.com/watch?v=HJXHv0e5Ntw&feature=youtu.be

Pomysł "NOWY CYRK - nowe spojrzenie na sztukę" jest projektem, który daje możliwość niekonwencjonalnego zaangażowania się uczniów w proces nauczania  muzyki i plastyki. Bazując na zjawisku kultury masowej, happeningu i performance'u uczniowie biorący udział w projekcie będą pracować nad stworzeniem autorskiego spektaklu muzycznego, który będzie podsumowaniem ich twórczych działań i wypracowanych umiejętności artystycznych.

Nowatorska metoda "Pedagogiki Cyrku" - wyjątkowe narzędzie w pracy z dziećmi i młodzieżą... http://pedagogikacyrku.pl/

Sztuka cyrkowa posiada wiele walorów dydaktycznych i humanistycznych. Dzięki niej uczniowie mają możliwość nauczyć się solidarności niezbędnej na arenie, gdzie silniejszy musi pomóc słabszemu. Językiem narracji, którym dzieci opowiedzą swoją historię będzie: taniec, śpiew,  żonglerka, elementy sztuki kuglarskiej i iluzji. Uczniowie będą również twórcami własnej scenografii, projektów strojów i rekwizytów, które zostaną wykorzystane w spektaklu muzycznym.

Publikacja, która powstanie na zakończenie projektu będzie swoistym reportażem wszelkich działań artystycznych podejmowanych w trakcie realizacji projektu. Będą w niej zdjęcia z warsztatów, prace plastyczne, artykuły i swobodne teksty dzieci biorących czynny udział w projekcie, który trwać będzie od: października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Główny cel działań:
 • Aktywizacja całego zespołu klasowego w działania twórcze i kreatywne w taki sposób, aby każdy uczeń (bez względu na indywidualne predyspozycje) znalazł własną przestrzeń do wyrażenia siebie językiem sztuki.
 • Ćwiczenie umiejętności społecznych i uważności na drugiego człowieka. 
 • Innowacja organizacyjna, metodyczna i programowa na zajęciach z plastyki i muzyki.
 • Zmiana postrzegania sztuki cyrkowej i jej roli  wychowawczej.

Efekty:
 • Spektakl muzyczny dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
 • Publikacja.
Plan działania

Plan działania

Plan działania grupy projektowej opiera się na:
 • 8 warsztatach prowadzonych przez animatorkę kultury, która jest również artystką "Nowego Cyrku". Odbywać się będą one raz w miesiącu w klasie V;
 • modyfikacji autorskiego programu nauczania plastyki i muzyki'; poszerzenie technik dydaktycznych oraz dodanie nowych treści dotyczących kultury etnicznej - afrykańskiej;
 • integracji działań edukacyjnych z muzyki i plastyki, aby proces twórczy mógł się rozwijać harmonijnie w taki sposób, by zamierzone efekty zadań projektowych były możliwe do zrealizowania.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 • Pomysł będzie realizowany w ZSP w Moszczance, w klasie V.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
 • październik 2019 - 1 spotkanie: "Wprowadzenie w tematykę Nowego Cyrku. Pokaz"
 • listopad 2019 r.   -  2 spotkanie: "Afro - taniec radości i mocy; animacja ruchowa"
 • grudzień 2019 r  -  3 spotkanie: "Hula Hoop; iluzja i swoboda ruchu"
 • styczeń 2020 r.   -  4 spotkanie: "Poi, wstążki, obręcze - rekwizyty w ruchu"
 • luty 2020 r.            - 5 spotkanie: "Afro Dance - praca nad choreografią" 
 • marzec 2020 r.     - 6 spotkanie: "Hula Hoop; pieśni w dialekcie Mandinke" 
 • kwiecień 2020 r.   - 7 spotkanie: "Poi, wstążki, obręcze - rekwizyty w ruchu i tańcu"
 • maj 2020 r.            - 8 spotkanie: "Nowy Cyrk podsumowanie - spektakl muzyczny"
 • czerwiec 2020      -  Publikacja, galeria prac i fotorelacja 

Ponadto:

Na niektórych lekcjach muzyki i plastyki będą realizowane zadania wynikające z projektu i z  realizacji podstawy programowej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad pomysłem uczniowie:

 • rozwiną sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, zyskają większą pewność siebie, wdrożą się do systematyczności, przełamią nieśmiałość, zmniejszą napięcia wywołane stresem, a zwiększą uważność i koncentrację;
 • uaktywnią i zsynchronizują obie półkule mózgowe; proces ten, w myśl neurodydaktyki wpłynie na poprawę wyników uczestników projektu;
 • będą ćwiczyć umiejętności społeczne i komunikacyjne;
 • będą kształtować system wartości i rozumienia piękna wyrażanego poprzez różne aktywności artystyczne;
 • będą poszukiwać indywidualnego języka sztuki do wyrażenia siebie i własnej wrażliwości na piękno;
 • będą współpracować w grupie w celu stworzenia spektaklu, w którym wezmą udział wszyscy uczniowie klasy V;
 • będą wchodzić w rolę artysty Nowego Cyrku i szukać najciekawszej formy artystycznej dla siebie; (np. jedni będą muzykami, drudzy: tancerzami, klaunami, iluzjonistami, scenarzystami, choreografami, literatami, itp.);
 • będą projektować scenografię, rekwizyty;
 • będą doskonalić techniki plastyczne i malarskie tworząc prace plastyczne i plakaty promujące ideę Nowego Cyrku;
 • będą tworzyć swobodne teksty szukając inspiracji we wszystkich działaniach projektowych;
 • przygotują Galerię Prac Plastycznych;
 • przygotują materiały do publikacji;
 • będą promować nowoczesną szkołę w swoim regionie.

Ponadto ...

Uczniowie klasy V będą sukcesywnie dzielić się swoimi nowymi umiejętnościami z  dziećmi przedszkolnymi z grup  starszaków z:  Publicznego Przedszkola w Moszczance i w Łące Prudnickiej. Dzieci te również uczestniczą w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich przez animatorkę kultury, panią Magdalenę Pełech.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na:

 • materiały papiernicze, farby, itp. potrzebne do przygotowania scenografii;
 • rekwizyty;
 • na stroje dla klasy V (na występ);
 • na wydanie publikacji;
 • na przygotowanie galerii prac plastycznych i fotorelacji 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest wyjątkowy i oryginalny z kilku powodów:

 • ZSP Moszczanka to mała, wiejska szkoła, w której uczy się 151 uczniów. Nie mają oni wielu możliwości poznania nowej sztuki cyrkowej, która motywowała  by ich do twórczego działania i ekspresji artystycznej prawie przez cały rok szkolny.
 • Pomysł oparty jest na nowatorskiej metodzie zwaną: PEDAGOGIKĄ CYRKU. Więcej na ten temat można poczytać na stronie: http://pedagogikacyrku.pl/
 • Projekt ten stawia na wyobraźnię uczniów, którą nieustannie motywuje się i stymuluje  ciekawymi pokazami cyrkowymi; klasowy dywan jest prawdziwą areną dla artystki cyrkowej, która jest blisko uczniów i przez cały czas współpracuje z "klasową widownią"tworząc z nią interesujący spektakl muzyczny.
 • Projekt daje możliwość każdemu uczniowi poczuć swoją wartość i tym samym wzmacnia jego samoocenę. Dziecko nabywa umiejętności manualne i pracy w grupie oraz podejmowania wspólnych decyzji.
 • Dzięki temu projektowi nauka plastyki i muzyki w szkole podstawowej staje się dla ucznia bardzo atrakcyjna.
 • Działania artystyczne grupy projektowej będą miały także wpływ na lokalną społeczność, którą uczniowie będą prosić o pomoc, np. w przygotowaniu konstrukcji dekoracji, rekwizytów czy strojów. W ramach wdzięczności zostanie ona zaproszona na spektakl muzyczny i promocję publikacji.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się:

 •  wzmocnić pozytywne  relacje w grupie,
 •  wzmocnić motywację do podjęcia aktywności twórczej,
 •  odkryć nowe talenty artystyczne u wielu uczniów,
 •  pogłębić i wzmocnić autorytet nauczyciela plastyki i muzyki,
 •  zdobyć i pogłębić wiedzę na temat Nowego Cyrku i jego roli we współczesnym świecie,
 •  zrealizować 5 spotkań warsztatowych prowadzonych przez animatorkę,
 •  wykonać projekty masek i biżuterii, które potem wykonaliśmy na plastyce,
 •  popracować nad choreografią naszego spektaklu,
 •  pożonglować kolorowymi chustami,
 •  nauczyć się  pieśni w dialekcie Mandinke,
 •  nauczyć się prostych układów tańca afrykańskiego -"Afro Dance",
 •  popracować z rekwizytami w ruchu i tańcu,
 •  zaczerpnąć inspiracji do działań plastycznych i malarskich (sztuka etniczna),
 • przygotować galerią  prac uczniowskich na szkolnym korytarzu.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Trzeba było pokonać:

 • ograniczenia spowodowane  brakiem odrębnego pomieszczenia do działań artystycznych; pracownią  plastyczną i  muzyczną była sala lekcyjna, w której odbywały się inne zajęcia,
 • częsty brak wolnej sali gimnastycznej, w której powinny odbywać się zajęcia taneczne,
 • trudność w spotykaniu się z grupą po zajęciach lekcyjnych, gdyż wielu uczniów dojeżdża do naszej szkoły z innych miejscowości,
 • zmęczenie uczniów, którzy podejmują jeszcze inne wyzwania szkolne,
 • pandemię koronowirusa.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad projektem uczniowie:
 
 •  zdobywali i rozwijali  umiejętności społeczne i komunikacyjne;
 • odkrywali i budowali  system wartości na bazie pedagogiki Nowego Cyrku,
 •  nauczyli się rozumieć piękno wyrażane poprzez proponowane w projekcie aktywności artystyczne;
 •  odnajdywali  indywidualny język sztuki by wyrazić  siebie i własną  wrażliwość na piękno;
 • nauczyli się współpracować w grupie w celu stworzenia spektaklu, 
 •  wchodzili w rolę artysty Nowego Cyrku i szukali najciekawszej formy artystycznej dla siebie; 
 • doskonalili techniki plastyczne i malarskie tworząc prace plastyczne, plakaty, rekwizyty promujące ideę Nowego Cyrku;
 • tworzyli swobodne teksty szukając inspiracji we wszystkich działaniach projektowych;
 • przygotowali Galerię Prac Plastycznych;
 • przygotują materiały do publikacji;
 • przygotowują spektakl muzyczny.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści projektu dla lokalnej społeczności:

 • pogłębia się współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną, która wspiera nas w wielu działaniach organizacyjnych, np. w przygotowaniu sceny;
 • nawiązała się współpraca z grupami przedszkolnymi starszaków z Moszczanki i Łąki Prudnickiej, które biorą udział w niektórych zadaniach projektowych;
 • mobilizacja i "obudzenie" społeczności lokalnej, która brała czynny udział w głosowaniu internautów, a teraz pilnie śledzi dokonania grupy projektowej  na stronach internetowych, na których grupa promuje swoje osiągnięcia;
 • zainteresowanie gazety lokalnej naszym projektem powoduje, że nasza szkoła jest doceniana w naszym środowisku i wzrasta jej renoma.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Nasza grupa projektowa jest szczególnie dumna z tego, że:

 • komisja oceniająca nagrodziła nasz projekt w I etapie konkursu; nagroda ta pozwoliła nam uwierzyć w to, że mała  wiejska szkoła może realizować piękne projekty artystyczne "z wyższej półki";
 • jest rozpoznawalna w środowisku lokalnym jako grupa bardzo twórcza i kreatywna;
 • jest zebrany spory materiał do publikacji, nad którą sukcesywnie pracujemy;
 • nauka plastyki i muzyki została bardziej doceniona przez uczniów i ich rodziców; 
 • wzrosła ranga tych przedmiotów, które w wielu szkołach są traktowane po macoszemu.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Przy realizacji tego projektu należy zwrócić uwagę na:

 • warunki lokalowe do prowadzenia działań artystycznych; zwykłe sale lekcyjne bardzo ograniczają możliwości swobodnego tworzenia;
 • jasne określenie warunków współpracy z animatorem zewnętrznym, aby ustrzec się niedomówień; najlepiej spisać szczegółową umowę;
 • umiejętności i komunikatywność animatora prowadzącego warsztaty; jako "osoba z zewnątrz" ożywia ona i mobilizuje grupę do podejmowania nowych wyzwań, które opiekun grupy, w wersji rozszerzonej realizuje potem na swoich zajęciach;
 • systematyczność w dokumentowaniu i publikowaniu  wszystkich działań projektowych w rożnych mass mediach , które mają moc podnieść renomę szkoły w środowisku.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Pierwotny pomysł, ze względu na pandemię koronowirusa ulega przekształceniu w następujących wymiarach: 

 • z 8 zaplanowanych warsztatów zostało zrealizowanych 5,
 • 3 warsztaty, które były zaplanowane na: marzec, kwiecień i maj nie mogły się odbyć ze względu na zamkniętą szkołę. Dlatego nie jesteśmy wstanie przygotować końcowego spektaklu muzycznego.

Dlatego:

 • Bardziej skupiamy się na przygotowaniu naszej publikacji, którą wspólnie tworzymy pomimo pandemii, pisząc w domach opowiadania i rymowanki dotyczące naszego projektu.
 • Tworzymy film, który będzie naszym podsumowaniem projektu.Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystany jest na:

 • artykuły papiernicze, farby, maski itp.;
 • przygotowanie galerii prac plastycznych i fotorelacji;
 • wydanie publikacji.

Szkoła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance

Adres

Moszczanka 166 A, 48-200 Prudnik

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów