Numer projektu: 145
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Migać każdy może!!!"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Proponowany projekt skierowany jest do uczniów klasy 3.  W czasie jego realizacji uczniowie poznają alfabet migowy, nauczą się podstawowych zwrotów w tym języku. 
Po opanowaniu podstawowego słownika uczniowie przeprowadzą warsztaty wewnątrzszkolne (świetlica szkolna) i pozaszkolne (przedszkole). Spotkają się również z osobą niesłyszącą w celu sprawdzenia swoich umiejętności. Końcowym etapem pracy będzie nakręcenie teledysku i zaprezentowanie go społeczności lokalnej na Festynie Rodzinnym. 
1.Nabycie nowych umiejętności.
2. Wyrobienie nawyku kontroli i kompetencji w użytkowaniu  własnej gestykulacji.
3. Rozwinięcie kontroli nad własną mimiką.
4. Wyciszenie i umiejętność przeniesienia uwagi na rozmówcę. 
Plan działania

Plan działania

1.Wyszukiwanie informacji na temat języka migowego. 
2.Nauka alfabetu migowego i podstawowych zwrotów.
3.Tworzenie wypowiedzi i sprawdzenie umiejętności ich rozumienia.
4. Promocja projektu. 
5.Doskonalenie warsztatu własnego. 
6.Spotkanie z osobą niesłyszącą.
7.Organizowanie warsztatów wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych.
 8. Prezentacja multimedialna projektu
9.Przygotowanie teledysku i prezentacja na Festynie Rodzinnym. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.
Grupą projektową są uczniowie klasy III b. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Nabycie nowych umiejętności językowych.
2. Rozwój:
- wyobraźni przestrzennej,
- pamięci i koncentracji,
- logicznego myślenia,
- koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- zdolności manualnych,
- mimiki.
3. Stymulacja rozwoju intelektualnego.
4. Usprawnianie nauki innych języków.
5. Nabycie zdolności tworzenia klimatu zaufania i empatii.
6.Pokonywanie uprzedzeń. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana przeznaczona zostanie na:
- zakupienie czarnych koszulek dla uczniów i   tablic z alfabetem migowym,
 - propagowanie pomysłu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzięki umiejętnościom uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do ogromnego, pozornie niewidzialnego świata, do ludzi, którzy na co dzień żyją wśród nas, ale do których normalnie nie mamy dostępu. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało się kontynuować projekt, pomimo zawieszenia nauki w szkole. Wykorzystaliśmy możliwość łączenia za pośrednictwem komunikatora, dzięki któremu, podczas wideokonferencji uczniowie poznawali kolejne zwroty i zdania w języku migowym. Sukcesem na pewno jest zauważalny przyrost umiejętności. Wykorzystaliśmy okoliczności, aby nauczyć uczestników komunikowania się z osobami niesłyszącymi za pośrednictwem internetu. Jednak największym naszym sukcesem jest przełamywanie bariery strachu przed osobami niesłyszącymi oraz motywacja do komunikacji z nimi.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem było opanowanie komunikatora do wideokonferencji przez każdego z uczestników. Zależało nam, aby uczestnicy projektu byli świadomi możliwości i korzyści jakie płyną z tego typu komunikatorów i dostrzegli ich potencjał w przyszłej komunikacji w języku migowym. Problemem były również zakłócenia podczas wideokonferencji.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nabyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Nauczyli się wytrwałości i samodyscypliny. Uświadomili sobie, że można dbać o swój rozwój również w nieprzewidzianych okolicznościach. Mieli możliwość współpracy (pomimo odległości).
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzieci chętnie dzielą się wiedzą zdobytą na zajęciach z rówieśnikami, rodziną, co powoduje, że wiedza wypływa poza projekt i zbliża innych do języka migowego. Również rodzice, którzy przyglądają się prowadzonym zajęciom zwracają uwagę, że dzięki nim, temat osób niesłyszących został przez nich wielokrotnie poruszony w różnym środowisku, tylko dlatego, że córka/syn migają na zajęciach. Aby jeszcze szerzej poruszyć temat języka migowego, film z realizacji projektu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły, co przyczyni się do popularyzacji przedsięwzięcia w lokalnym środowisku. Zależy nam nie tylko na promocji nauki języka migowego, ale przede wszystkim na zwróceniu uwagi na ludzi niesłyszących, którzy są nieodłącznym elementem naszej lokalnej społeczności. Zamierzamy kontynuować i rozwijać projekt, planujemy przygotowanie teledysku i zorganizowanie spotkania z niesłyszącymi rówieśnikami. Spotkanie wpłynie korzystnie, nie tylko na uczestników projektu, ale przede wszystkim na niesłyszących rówieśników, którzy poczują się ważni w lokalnej społeczności.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni, że pomimo okoliczności udało się realizować projekt. Każdy z uczestników zobaczył, że należy być wytrwałym i nie zrażać się zaistniałymi trudnościami. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i tylko od determinacji zależy powodzenie przedsięwzięcia. Dodatkowo, forma zajęć przyczyniła się do zwiększenia wiedzy uczestników z zakresu komunikacji za pośrednictwem internetu. Na pewno taki sposób pracy zintegrował zespół klasowy.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 Warto podejmować działania niestandardowe, nieobjęte podstawą programową. Uczniowie widząc przydatność zdobywanych umiejętności bardzo chętnie się uczą. Ponadto zdają sobie sprawę, że stanowią nieliczną grupę, która może zaistnieć w świecie osób niesłyszących. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmienił się sposób kontaktu z uczniami.
Nie mogliśmy zrealizować wszystkich zamierzeń projektu:
- spotkanie z osobą niesłyszącą,
- zorganizowanie warsztatów dla dzieci w szkole (świetlica) i w przedszkolu
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup czarnych koszulek  z logo projektu i imieniem ucznia.
Za pozostałą kwotę zamierzamy kupić tablice demonstracyjne z alfabetem migowym i  zorganizować wyjazd do ośrodka dla dzieci niesłyszących.
Filmy

Filmy

http://www.youtube.com/watch?v=_EMJLnU13eM

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy

Adres

Panewnicka 172, 40-772 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów