Numer projektu: 145
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Migać każdy może!!!"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Proponowany projekt skierowany jest do uczniów klasy 3.  W czasie jego realizacji uczniowie poznają alfabet migowy, nauczą się podstawowych zwrotów w tym języku. 
Po opanowaniu podstawowego słownika uczniowie przeprowadzą warsztaty wewnątrzszkolne (świetlica szkolna) i pozaszkolne (przedszkole). Spotkają się również z osobą niesłyszącą w celu sprawdzenia swoich umiejętności. Końcowym etapem pracy będzie nakręcenie teledysku i zaprezentowanie go społeczności lokalnej na Festynie Rodzinnym. 
1.Nabycie nowych umiejętności.
2. Wyrobienie nawyku kontroli i kompetencji w użytkowaniu  własnej gestykulacji.
3. Rozwinięcie kontroli nad własną mimiką.
4. Wyciszenie i umiejętność przeniesienia uwagi na rozmówcę. 
Plan działania

Plan działania

1.Wyszukiwanie informacji na temat języka migowego. 
2.Nauka alfabetu migowego i podstawowych zwrotów.
3.Tworzenie wypowiedzi i sprawdzenie umiejętności ich rozumienia.
4. Promocja projektu. 
5.Doskonalenie warsztatu własnego. 
6.Spotkanie z osobą niesłyszącą.
7.Organizowanie warsztatów wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych.
 8. Prezentacja multimedialna projektu
9.Przygotowanie teledysku i prezentacja na Festynie Rodzinnym. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.
Grupą projektową są uczniowie klasy III b. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Nabycie nowych umiejętności językowych.
2. Rozwój:
- wyobraźni przestrzennej,
- pamięci i koncentracji,
- logicznego myślenia,
- koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- zdolności manualnych,
- mimiki.
3. Stymulacja rozwoju intelektualnego.
4. Usprawnianie nauki innych języków.
5. Nabycie zdolności tworzenia klimatu zaufania i empatii.
6.Pokonywanie uprzedzeń. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana przeznaczona zostanie na:
- zakupienie czarnych koszulek dla uczniów i   tablic z alfabetem migowym,
 - propagowanie pomysłu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzięki umiejętnościom uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do ogromnego, pozornie niewidzialnego świata, do ludzi, którzy na co dzień żyją wśród nas, ale do których normalnie nie mamy dostępu. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy

Adres

Panewnicka 172, 40-772 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów