Numer projektu: 1040
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Pusta klasa - łowcy przygód.

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy uczyć się w ciekawy sposób, w niezwykłych miejscach.
 
Grupę projektową stanowić będą uczniowie klasy trzeciej. W każdym naszym działaniu poszukujemy edukacyjnych okazji. 
 Głównym celem projektu jest rozbudzanie ciekawości i czujności poznawczej, kreowanie twórczej postawy, zapoznanie z technikami zapamiętywania i uczenia się. Pracujemy razem już czwarty rok, ponieważ nasza przygoda rozpoczęła się w zerówce. Każdego roku wyznaczamy sobie główne cele naszych zadań. Wcześniejsze cele to poznawanie siebie, integracja całej grupy, współpraca. Celem tegorocznym jest przygotowanie do nowego etapu edukacji. Już od pierwszych miesięcy zabawy                w zerówce  pracujemy w grupach i metodą projektu. Pragniemy kontynuować nasze działania, aby odważnie przejść do klasy IV. Realizacja projektu będzie wpleciona              w nasze codzienne działania. 
W naszej klasie (sali) wiele się dzieje, ale pozostawiamy ją często pustą. Mieszkamy     w uroczej wsi Aleksandrii i korzystamy z jej uroków i zasobów. Często uczymy się         w plenerze - na łące, nad rzeką, w lesie. Mamy swoje ulubione miejsca. W ogrodzie sąsiadki,  uczymy się jak uprawiać warzywa, poznajemy owady. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma mieszkańcami naszej wsi, którzy są zwyczajni ale niezwykli. Od nich czerpiemy inspirację, ponieważ mają pasje. Poznaliśmy ich realizując projekt fotograficzny, w którym to oni byli bohaterami wystawy. Poszukujemy także edukacyjnych inspiracji w miejscach kultury i nauki. Naszym entuzjazmem zarażamy kolegów ze szkoły, nauczycieli, rodziców, mieszkańców naszej wsi i gminy. Inspirujemy do podejmowania nowych, ciekawych wyzwań.
 Opuszczając naszą klasę, planujemy przeżyć wiele przygód. W wyniku naszych działań,  w różnych ciekawych miejscach, nauczymy się uczyć, wykorzystywać wiedzę                    i umiejętności w codziennych działaniach i rozbudzać potrzebę uczenia się. Zorganizujemy imprezy, podczas których kontynuować będziemy integrację w grupie i ze środowiskiem lokalnym. Będziemy się uczyć od siebie nawzajem, rozwiniemy nasze zainteresowania i pasje. Będziemy potrafili świadomie rozwiązywać zadania, komunikować swoje potrzeby i oczekiwania, wyrażać opinię, prezentować efekty naszej pracy, dokonać oceny pracy swojej i grupy. Będziemy rozwijać kompetencje kluczowe. Potwierdzeniem naszych działań będą indywidualne "super notesy", prowadzone techniką- sketchnoting, a także fotorelacja.
Plan działania

Plan działania

 Uczymy się całe życie, dlatego też realizacja tego projektu będzie wzmocnieniem naszych działań i zmotywuje do wytężonej pracy. Dojście do wyznaczonych celów będzie długofalowe i wielokierunkowe.
 W pierwszym etapie zapoznamy się z celami i harmonogramem działań - zapoznani zostaną zaangażowani bezpośrednio uczniowie i nauczyciele, jak również osoby współdziałające z nami, realizujący poszczególne zadania, imprezy, uroczystości.

 Zgodnie z harmonogramem weźmiemy udział w wielu zajęciach poza klasą, warsztatach, imprezach, podczas których będziemy zdobywać nowe umiejętności            i wiedzę. Uczniowie będą wykonywać notatki w "super zeszycie", dzięki którym będą nabywać umiejętność: koncentracji, wartościowania informacji, powtarzania, zapamiętywania.

 Uczniowie będą dzieleni na różnorodne grupy, będą pracować metodą projektu.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i opracowanie poszczególnych zadań. Uczniowie będą wyznaczać liderów i funkcje poszczególnych osób.
Będą prezentować swoją pracę, słuchać prezentacji innych osób i grup. Będą dokonywać analizy efektów pracy po zakończeniu poszczególnych zadań, a także na zakończenie projektu. Będą promować swoje działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Nauczyciele będą nadzorować i ukierunkowywać prace uczniów, będą arbitrami w razie sporów i doradcami, gdy pojawią się trudności. Będą nadzorować formalną organizację imprez, wyjść i wyjazdów. 

 Współpracujący z nami rodzice, nauczyciele i partnerzy wykonają ustalone zadania- pomogą w organizacji  i przeprowadzeniu zadań i imprez, będą doradcami, będą również korygować nasze działania. 
Do współpracy zaprosimy:
- trenera technik sketchnotingu,- przeprowadzenie lekcji on- line,
- nauczyciela zaprzyjaźnionej szkoły -  wraz z klasą - do udziału w " grze szkolnej",
- maratończyka -  uzyskamy pomoc przy organizacji imprez sportowych, 
- Koło Gospodyń Wiejskich -  przeprowadzimy zajęcia kulinarne w ich siedzibie " Dom pod lipą", korzystając z doświadczenia i umiejętności gospodyń,
- pracownika pomocy społecznej - współorganizacja Integracyjnego Dnia Dziecka, 
- artystkę ludową - zaprezentuje podczas klasowego wieczoru gwiazdkowego ciekawe techniki plastyczne, 
- samorząd szkolny - w celu organizacji dnia europejskiego - "gry szkolnej".


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Aby osiągnąć nasz cel,  realizując podstawę programową rozpoczęliśmy nasze działania już od początku roku szkolnego:

wrzesień:
- w świecie magicznych eksperymentów i doświadczeń- jak powstaje wiatr - projektujemy i badamy
- kuchenne eksperymenty- doświadczenia w klasie, wyjazd do Uniwersytetu Rozwoju w Częstochowie - poszukujemy rozwiązań,

październik:
- lekcja w lesie- mega misja- Poznajemy las i jego mieszkańców.
- lekcja otwarta dla nauczycieli stażystów- Jesteśmy ekspertami, kochamy las - rozwijamy kompetencje:
wykorzystanie technologii informatycznej- programowanie- praca w grupach- język angielski- matematyka

listopad:
-
wyjazd w ramach projektu „Otwórz się na kulturę” :
 Teatr Dzieci Zagłębie w Będzinie sztuka pt: „Pinokio”- jesteśmy odbiorcami sztuki
 Warsztaty w Muzeum Śląskim w Katowicach - „60 min. Dookoła świata"- poznajemy kontynenty, otwieramy się na świat

grudzień:
- Wieczór Gwiazdkowy- spotkanie integracyjne z rodzicami i dziadkami, warsztaty artystyczne prowadzone przez ludową artystkę- inspiruje nas pasja i umiejętności innych

zajęcia zaplanowane w ramach projektu

styczeń:
 - wyjście do kręgielni - matematyka jest wszędzie - sporządzamy wykresy i tabele
- warsztaty prowadzone przez Śląskie Planetarium  Chorzów: Kometa nad Szwajcarską Doliną - kosmiczne odkrycia, opuszczamy Ziemię
- wyjazd na Śląski Festiwal Nauki. Katowice   https://www.slaskifestiwalnauki.pl/ - jesteśmy oczarowani, nauka jest wszędzie

luty:
udział dzieci w lekcji on- line, webinarze prowadzonym przez trenera technik sketchnotingu. - uczymy się od najlepszych

marzec:
- zajęcia kulinarne w Kole Gospodyń Wiejskich- Być jak Arcimboldo - tworzymy obrazy z warzyw i owoców, promujemy zdrowy styl życia

kwiecień:
- wyjazd do teatru na spektakl: " Przyjaciele z Bullerbyn" - jesteśmy odbiorcami i recenzentami adaptacji naszej lektury

maj:
-integracyjny dzień z rodzicami- turniej sportowy na Orliku - promujemy rodzinne spędzanie czasu wolnego
-
gminne zawody sportowe- promujemy aktywny tryb życia, poznajemy smak sukcesu, mierzymy się z porażką
- dzień europejski - "gra szkolna' - z udziałem zaproszonej klasy z sąsiedniej szkoły - poznajemy kraje europejskie
- Integracyjny Dzień Sportu- dzień dziecka z udziałem osób niepełnosprawnych z gminy Konopiska - jesteśmy dobrymi kolegami
- rodzinny turniej Rummikub - cała rodzina gra w gry planszowe - podejmujemy rywalizację

zakończenie projektu, ale nie naszych działań

czerwiec
:
- bieg przełajowy z podchodami - Łowcy Przygód - pożegnanie z klasą III - świetnie się bawimy i śmiało przechodzimy na wyższy poziom, do klasy IV
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Zadaniem uczniów będzie aktywny udział w zajęciach, opracowanie, zrealizowanie i przygotowanie analizy efektywności poszczególnych zadań.
Uczniowie będą:
- wyznaczać liderów i funkcje poszczególnych osób,
- prezentować swoje pomysły, słuchać prezentacji innych osób i grup,
- przeprowadzać analizę efektów pracy,
- dokonywać samooceny i oceny innych, ( wykorzystanie https://classroomscreen.com/)
- wyrażać opinie, porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
- budować empatyczną/asertywną/tolerancyjną postawę,
- uczestniczyć w działaniach społecznych, lokalnych,
- radzić sobie ze stresem i przełamywać swoje słabości, (będą występować publicznie)
- wskazywać techniki i metody przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności,
- wykorzystywać technologię komputerową i narzędzia TIK ( Kahoot, Voki, LearningApps)
- dokumentować swoją pracę (nauczą się tworzyć prezentację PowerPoint, tworzyć film)
- dostrzegać okazje edukacyjne w swoich działaniach,
- wykorzystywać myślenie matematyczne w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji ( tabele, wykresy )
- wykazywać się zdolnością ekspresji kulturalnej,
- promować swoje działania w szkole w formie plakatów, wystaw, ogłoszeń oraz szerzej na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i na tablicach ogłoszeń, 
- refleksyjnie opiniować i  wartościować swoje działania, podczas podsumowania każdego etapu i na zakończenie projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana przeznaczona zostanie na zakup koszulek, które identyfikowałyby naszą grupę podczas wyjazdów. Dzieci zaprojektują logo i znaki rozpoznawcze naszej grupy - łowców przygód, które to znajdą się na koszulkach.  

Chcielibyśmy także zakupić tablet graficzny, narzędzie to ułatwiłoby naukę robienia notatek techniką  sketchnotingu  - magicznych flipchartów.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość naszego pomysłu stanowią jego uczestnicy - uczniowie, którzy chętnie i odważnie podejmują różne, nawet trudne wyzwania. Są bardzo ciekawi świata. Są  otwarci, oryginalni i wyjątkowi.
Opis realizacji

Opis realizacji

1. Pierwszy etap projektu- głosowanie internautów- za nami. Uczniowie klasy III wykazali się niezwykłą aktywnością, promując nasz projekt w śród społeczności szkolnej, na przerwach, apelu szkolnym. Promocja odbyła się  także  podczas " Wieczoru Gwiazdkowego" - spotkania z rodzicami i dziadkami. Promowaliśmy także nasze działania  na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Emocje sięgały zenitu.
2. Odbyły się niezwykle interesujące zajęcia pod tytułem „ w świecie magicznych eksperymentów i doświadczeń” – przeprowadziliśmy doświadczenia w klasie oraz podczas zajęć w Uniwersytecie Rozwoju w Częstochowie.
3. Poznaliśmy las i jego mieszkańców podczas Mega Misji - cyklu lekcji przeprowadzonych w naturalnym środowisku. Wykorzystując technologie cyfrowe podsumowaliśmy nasze działania oraz wykazaliśmy się wiedzą i umiejętnościami podczas lekcji otwartej.
4. W ramach projektu „Otwórz się na kulturę” uczestniczyliśmy w spektaklu „Pinokio”
  w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, a także w warsztatach w Muzeum Śląskim w Katowicach - „60 min. Dookoła świata.
5. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione artystki ludowe i podczas - Wieczoru Gwiazdkowego- spotkania integracyjnego z rodzicami i dziadkami - nauczyliśmy się wykonywać ozdoby techniką – papierowej wikliny a także szydełkować.
6. Matematyka w kręgielni. Oprócz tego, że świetnie się bawiliśmy, nauczyliśmy się sporządzać wykresy i tabele i tworzyć rankingi. 
7. Kontynuując nasze naukowe działania wzięliśmy udział w lekcji astronomii podczas  warsztatów prowadzonych przez Śląskie Planetarium Chorzów: Kometa nad Szwajcarską Doliną - kosmiczne odkrycia, opuszczamy Ziemię
8. Prawdziwą wyprawę naukową przeżyliśmy uczestnicząc w Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach, imprezie edukacyjnej o zasięgu międzynarodowym - jesteśmy oczarowani bogactwem i zasięgiem nauki - nauka jest wszędzie!
9. Mimo przejścia na system zdalnego nauczania i odwołania lekcji on- line z panią Agata Sobocka- Jakuszko, dedykowanej naszej klasie, zrealizowaliśmy nasze zamierzenie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na youtube i facebook, uczyli się tworzyć notatki metodą scetchnoting. 
10. Odbyliśmy wirtualną wycieczkę ścieżkami i drogami naszej miejscowości- pomimo przymusowego pobytu w domu i pustej klasy, próbujemy być aktywni.
11. Stworzyliśmy prezentację-  tes naszych niezwykłych działań kulinarnych,  przeprowadzonych w domowych kuchniach -- zaplanowanych pierwotnie w kole gospodyń.
12. Co dla nas bardzo ważne - pracowaliśmy w grupach- tworząc projekt
13. Stworzyliśmy film- dedykowany dla dzieci niepełnosprawnych, którzy zwykle uczestniczą w Integracyjnym Dniu Sportu w naszej szkole.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

1. Podczas  dwóch tygodni promocji i głosowania dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami i poszukiwaliśmy sposobów dotarcia do sprzymierzeńców naszych działań.
2. Zadania związane z przeprowadzaniem doświadczeń i eksperymentów wymagają dokładności, staranności i ostrożności. Uczniowie przekonali się o konieczności planowania swoich działań i prowadzenia ich zgodnie z instrukcją aby uzyskać zamierzone cele. Trudność sprawiło wyciąganie wniosków oraz wyjaśnianie uzyskanych rezultatów.
3. Organizując zajęć w terenie koniecznie należy pamiętać o sprawdzeniu miejsca, na którym przebywają uczniowie, w celu zachowania bezpieczeństwa.
4. Często dalsza podróż jest dla dzieci wyzwaniem. Mimo tego, że często organizujemy wyjazdy klasowe, podróżowanie wywołuje u dzieci obawy czasami lęk.
5. Obie techniki plastyczne okazały się bardzo trudne do opanowania. Udało się wykonać zadanie dzięki pomocy dorosłych.
6. Czasami trudno wyegzekwować elementy edukacyjne kiedy zadania sprawiają tak wiele przyjemności i wywołują wiele emocji. Podczas zbaw w kręgielni wykonanie tabeli i rankingu spadło na wybrane chętne osoby, które zgodziły się wykonać tabele dla całej grupy.
7. Z tego wydarzenie zagubiły nam się zdjęcia.
8. Udział uczniów w tak dużej imprezie wymaga szczególnego przygotowania uczniów. 
9. Przejście na system nauczania on- line zmienił całkowicie założenia naszych działań.
W pierwszym etapie skorzystaliśmy z narzędzia tes. Uczniowie wraz z rodzicami uczyli się logować, poruszać się na platformie i korzystać z zamieszczanych tam zadań. Następnie przeszliśmy do classroom. Ponownie uczyliśmy się nowego narzędzia i pokonywaliśmy kolejne wyzwania, aby go opanować. Po zaznajomieniu się z działaniem classroom, włączyliśmy w nasze działania tablicę jamboard, aby wykonywać projekty w grupach. Nauka nowych narzędzi zajęła nam dużo czasu i pochłonęła wiele energii.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 Uczniowie:
1. samodzielnie wykonali plakaty, które umieścili w szkole. Opowiadali o założeniach naszego projektu i zachęcali społeczność szkolną i lokalną do głosowania. Wystąpili na apelu przed całą społecznością .
2. organizowali stanowiska pracy, pracowali zgodnie z ustalonymi etapami i instrukcją. Wyciągali wnioski, przekonali się, że wiedza teoretyczna łączy się z praktyką. Wykonali super notatki techniką sketchnotingu.
3. poznawali swoje najbliższe środowisko. Kształtowana była postawa odpowiedzialności za zasoby przyrody i świadomość proekologiczna, wykorzystali technologię informatyczną do utrwalenia wiedzy
Wykonali super notatki techniką sketchnotingu. 
4. napisali recenzję, wyrażali opinie na temat spektaklu.  
Wykonali super notatki techniką sketchnotingu. 
5. otrzymali ofertę spędzania wolnego czasu . Spróbowali własnych sił. Mieli okazję spotkać się i czerpać inspirację od osób, które mają pasje.
Wykonali super notatki techniką sketchnotingu. 
6. nie wykonali w pełni zadania. Podawali przyczyny dlaczego nie udało się go zrealizować . Dostrzegli, że dzięki osobom, które wykonały tabele, grupy nie poniosły całkowitej klęski. Rozmawiali o odpowiedzialności każdego członka grupy za realizację zadania. 
Wykonali super notatki techniką sketchnotingu.  
7. czerpali radość z uczenia się,  
Wykonali super notatki techniką sketchnotingu.  
8. zapoznali się z szeroką ofertą festiwalu, uczestniczyli w zajęciach i pokazach naukowych, pracowali w grupach, przygotowali fotorelację , przedstawiali informacje i opinie innym grupom.
 Wykonali super notatki techniką sketchnotingu.  
9. Przez zdalne nauczanie, a w tym wypadku dzięki niemu, uczniowie wykonali skok technologiczny.  Samodzielnie wysyłają e-maile, wykonują mozaiki zdjęć, aby zaprezentować swoje prace, pracują w aplikacji Voki- tworzą awatary, tworzą prezentacje w power point, pracują w grupie na tablicy jamboard i Metimeter- chmura wyrazów, wykorzystaliśmy także aplikację vocaroo do nagrywania głosu,  sprawnie wyszukują informacje w różnych źródłach. Jak podkreślają rodzice stali się samodzielni, odrabiając lekcje, realizując zadania w projekcie, wykonując czynności domowe, łacząc się na zadania on- line.
Uczniowie uzmysłowili sobie jak ważna jest bezpośrednia komunikacji, podczas pracy w grupach napotykali na różne problemy związane z utrudnionym porozumiewaniem się.
Dzięki podjętym działaniom zarówno w realnej szkole jak i podczas zdalnego nauczania opanowaliśmy założone umiejetności. Uczniowie stanowią zgrany zespół, gotowy do podjęcia nauki w klasie IV i podejmowania nowych naukowych i społecznych wyzwań.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

1. Społeczność lokalna zainteresowała się działalnością naszej klasy, zapoznana została z różnorodnością naszych zadań.
2. Eksperymentowanie zwróciło uwagę uczniów na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii a także na konieczność racjonalnego wykorzystania zasobów i utrzymywania dobrego stanu środowiska już z pozycji dziecka, domownika. Uświadomiło im znaczenie inwestycji proekologicznych, jakie zauważają w naszej lokalnej społeczności, i skłoniło do przeprowadzenia rodzinnych akcji sprzątania śmieci wokół podwórek i pobliskich lasów.
3. Lekcje odbywały się w lesie, za obiektami sportowymi szkoły. Z inicjatywy uczniów pojawiły się kosze na śmieci.
5. Kontynuujemy współpracę z lokalnymi pasjonatami. Promujemy ich działalność.
6. Korzystamy i promujemy lokalną ofertę sportową.
8. W wyjeździe wzięłli udział także rodzice. Mieli okazję obserwować swoje dzieci uczestniczące w procesie uczenia się, a także pełnili funkcje opiekunów małych grup podczas zajęć.
9. Izolacja nie sprzyja działaniom na rzecz społeczności lokalnej. Podjęliśmy działania ekologiczne- sprzątaliśmy pobliskie lasy, promowaliśmy projekt na stronach szkoły i gminy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

1. Grupa jest niezwykle dumna i utwierdzona w przekonaniu, że każda aktywność może przynieść zadowolenie i wymierne korzyści.
2. Przeprowadzone eksperymenty były efektowne i spektakularne. Uczniowie uświadomili sobie przydatność wiedzy w codziennym życiu, zauważyli obecność nauki wokół nich. Zachwycali się rezultatami, wykazali się aktywnością badawczą. Przedstawiali rezultaty podjętej akcji sprzątania rodzinnego zaśmieconych lasów.
3. Przebywanie wśród natury, korzystanie z zasobów najbliższego otoczenia kształtuje poczucia przynależności lokalnej.
4. Prowadzący zajęcia w Muzeum Śląskim wyrazili bardzo pozytywne opinie odnośnie aktywnej postawy uczniów ich zaangażowania i dociekliwości.
5. Podczas spotkania stworzyliśmy atmosferę współpracy i przynależności .
6. Bardzo cennym doświadczeniem jest uczenie się na błędach i niepowodzeniach. Uczniowie w sposób konstruktywny wypowiadają swoją krytykę wobec innych, potrafią ocenić sprawiedliwie swoją pracę. Wyrażają opinie i oceniają pracę grupy.
Uczniowie tworzą zgrany zespół, dobrze czują się w swoim towarzystwie, chętnie się integrują.
7. Udział w zajęciach o charakterze naukowym rozbudzał ciekawość i radość poznawania.
8. Dzieci wykazały się szczególnym zainteresowaniem ekspozycją naukową. Z uwagi na niezwykle bogatą ofertę uczestniczyły w bardzo różnorodnych zajęciach, obejmujących różne dziedziny nauki, zadawały pytania,  przedstawiły sprawozdanie pozostałym grupom.
9. Podczas izolacji, mimo tylu przeciwności udało się stworzyć kilka niezwykłych działań. Odbyliśmy zdalną wycieczkę do muzeum, dzięki udostępnionym 
ekspozycjom. Stworzyliśmy projekt w oparciu o obrazy Tadeusza Makowskiego.. Stworzyliśmy film- życzenia dla niepełnosprawnych kolegów.
Promowaliśmy projekt w mediach społecznościowych  min. na grupie- Projektanci edukacji.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

1. Promocja projektu nie jest łatwym zadaniem. Podejmując takie wyzwanie trzeba liczyć się z konsekwencją i determinacją do ostatnich minut głosowania.
2. Przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych w klasie jest, z pozycji nauczyciela, bardzo czasochłonne.  Wiąże się ze zmianą organizacji przestrzeni klasowej , wymaga dodatkowych czynności porządkowych a także zdyscyplinowania uczniów. Warto więc przyzwyczajać uczniów do takich zmian przestrzeni, aby to właśnie oni organizowali stanowiska pracy dla grup.
3. Lekcje poza klasą, wśród natury inspirują do różnorodnych działań także artystycznych i sportowych, umożliwiają ekspresję uczniów i kształtują świadomość aktywnego wypoczynku.
4. Aby lekcje w muzeum nie okazały się tylko bezrefleksyjnym przejściem wzdłuż eksponatów warto przygotować dla uczniów karty z zadaniami. 
5. Spotkania integracyjne z rodzicami sprzyjają wzmocnieniu naszych działań oraz pozyskaniu sprzymierzeńców .
6. Wykorzystując okoliczności można przekierować działania uczniów w taki sposób, aby na bazie niepowodzenia stworzyć okazję pedagogiczną, skłonić do autorefleksji.
7. Warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Przedstawienie tematu przez eksperta zwiększa zainteresowanie i skupienie.
8. Przede wszystkim należy ustalić z dziećmi sposób działania i postępowanie w przypadku zagubienia się w tłumie. Nasza procedura zadziałała.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

2. Nieplanowane działanie to akcja rodzinnego sprzątania, pomysł zainicjowały dzieci. 
6. Tabele i ranking opracowaliśmy na zajęciach komputerowych.
9. Izolacja ograniczyła możliwość realizacji naszych zadań. Zmieniliśmy formułę zadania z marca, kwietnia, maja odbyły się on- line.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup koszulek. Każde dziecko otrzyma koszulkę z logo projektu i swoim imieniem. Miały one identyfikować naszą grupę podczas naszych wyjazdów. Niestety nie zdążyliśmy przed epidemią. Będą pamiątką i z pewnością wykorzystane będą podczas wakacyjnych przygód.
Filmy

Filmy

https://www.tes.com/lessons/jp7QeAyiahsGLA/edit
https://www.tes.com/lessons/Pe3hjJMCWceqzQ/edit
https://www.tes.com/lessons/V8DCG_H1RQDAHA/edit
https://www.tes.com/lessons/dG-q2u1jCyH4Gw/edit 
https://drive.google.com/file/d/1JfqTil_Ln8fB8YIv3G1wrqxWp1CKLJEj/view?usp=sharing

podsumowanie projektu
https://drive.google.com/file/d/1UCQtm-FfoYyq56CfeUiiFem0JD4zjMCF/view?usp=sharing

Szkoła

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

Adres

Gościnna 130, 42-274 Aleksandria

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów