Numer projektu: 1040
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Pusta klasa - łowcy przygód.

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy uczyć się w ciekawy sposób, w niezwykłych miejscach.
 
Grupę projektową stanowić będą uczniowie klasy trzeciej. W każdym naszym działaniu poszukujemy edukacyjnych okazji. 
 Głównym celem projektu jest rozbudzanie ciekawości i czujności poznawczej, kreowanie twórczej postawy, zapoznanie z technikami zapamiętywania i uczenia się. Pracujemy razem już czwarty rok, ponieważ nasza przygoda rozpoczęła się w zerówce. Każdego roku wyznaczamy sobie główne cele naszych zadań. Wcześniejsze cele to poznawanie siebie, integracja całej grupy, współpraca. Celem tegorocznym jest przygotowanie do nowego etapu edukacji. Już od pierwszych miesięcy zabawy                w zerówce  pracujemy w grupach i metodą projektu. Pragniemy kontynuować nasze działania, aby odważnie przejść do klasy IV. Realizacja projektu będzie wpleciona              w nasze codzienne działania. 
W naszej klasie (sali) wiele się dzieje, ale pozostawiamy ją często pustą. Mieszkamy     w uroczej wsi Aleksandrii i korzystamy z jej uroków i zasobów. Często uczymy się         w plenerze - na łące, nad rzeką, w lesie. Mamy swoje ulubione miejsca. W ogrodzie sąsiadki,  uczymy się jak uprawiać warzywa, poznajemy owady. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma mieszkańcami naszej wsi, którzy są zwyczajni ale niezwykli. Od nich czerpiemy inspirację, ponieważ mają pasje. Poznaliśmy ich realizując projekt fotograficzny, w którym to oni byli bohaterami wystawy. Poszukujemy także edukacyjnych inspiracji w miejscach kultury i nauki. Naszym entuzjazmem zarażamy kolegów ze szkoły, nauczycieli, rodziców, mieszkańców naszej wsi i gminy. Inspirujemy do podejmowania nowych, ciekawych wyzwań.
 Opuszczając naszą klasę, planujemy przeżyć wiele przygód. W wyniku naszych działań,  w różnych ciekawych miejscach, nauczymy się uczyć, wykorzystywać wiedzę                    i umiejętności w codziennych działaniach i rozbudzać potrzebę uczenia się. Zorganizujemy imprezy, podczas których kontynuować będziemy integrację w grupie i ze środowiskiem lokalnym. Będziemy się uczyć od siebie nawzajem, rozwiniemy nasze zainteresowania i pasje. Będziemy potrafili świadomie rozwiązywać zadania, komunikować swoje potrzeby i oczekiwania, wyrażać opinię, prezentować efekty naszej pracy, dokonać oceny pracy swojej i grupy. Będziemy rozwijać kompetencje kluczowe. Potwierdzeniem naszych działań będą indywidualne "super notesy", prowadzone techniką- sketchnoting, a także fotorelacja.
Plan działania

Plan działania

 Uczymy się całe życie, dlatego też realizacja tego projektu będzie wzmocnieniem naszych działań i zmotywuje do wytężonej pracy. Dojście do wyznaczonych celów będzie długofalowe i wielokierunkowe.
 W pierwszym etapie zapoznamy się z celami i harmonogramem działań - zapoznani zostaną zaangażowani bezpośrednio uczniowie i nauczyciele, jak również osoby współdziałające z nami, realizujący poszczególne zadania, imprezy, uroczystości.

 Zgodnie z harmonogramem weźmiemy udział w wielu zajęciach poza klasą, warsztatach, imprezach, podczas których będziemy zdobywać nowe umiejętności            i wiedzę. Uczniowie będą wykonywać notatki w "super zeszycie", dzięki którym będą nabywać umiejętność: koncentracji, wartościowania informacji, powtarzania, zapamiętywania.

 Uczniowie będą dzieleni na różnorodne grupy, będą pracować metodą projektu.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i opracowanie poszczególnych zadań. Uczniowie będą wyznaczać liderów i funkcje poszczególnych osób.
Będą prezentować swoją pracę, słuchać prezentacji innych osób i grup. Będą dokonywać analizy efektów pracy po zakończeniu poszczególnych zadań, a także na zakończenie projektu. Będą promować swoje działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Nauczyciele będą nadzorować i ukierunkowywać prace uczniów, będą arbitrami w razie sporów i doradcami, gdy pojawią się trudności. Będą nadzorować formalną organizację imprez, wyjść i wyjazdów. 

 Współpracujący z nami rodzice, nauczyciele i partnerzy wykonają ustalone zadania- pomogą w organizacji  i przeprowadzeniu zadań i imprez, będą doradcami, będą również korygować nasze działania. 
Do współpracy zaprosimy:
- trenera technik sketchnotingu,- przeprowadzenie lekcji on- line,
- nauczyciela zaprzyjaźnionej szkoły -  wraz z klasą - do udziału w " grze szkolnej",
- maratończyka -  uzyskamy pomoc przy organizacji imprez sportowych, 
- Koło Gospodyń Wiejskich -  przeprowadzimy zajęcia kulinarne w ich siedzibie " Dom pod lipą", korzystając z doświadczenia i umiejętności gospodyń,
- pracownika pomocy społecznej - współorganizacja Integracyjnego Dnia Dziecka, 
- artystkę ludową - zaprezentuje podczas klasowego wieczoru gwiazdkowego ciekawe techniki plastyczne, 
- samorząd szkolny - w celu organizacji dnia europejskiego - "gry szkolnej".


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Aby osiągnąć nasz cel,  realizując podstawę programową rozpoczęliśmy nasze działania już od początku roku szkolnego:

wrzesień:
- w świecie magicznych eksperymentów i doświadczeń- jak powstaje wiatr - projektujemy i badamy
- kuchenne eksperymenty- doświadczenia w klasie, wyjazd do Uniwersytetu Rozwoju w Częstochowie - poszukujemy rozwiązań,

październik:
- lekcja w lesie- mega misja- Poznajemy las i jego mieszkańców.
- lekcja otwarta dla nauczycieli stażystów- Jesteśmy ekspertami, kochamy las - rozwijamy kompetencje:
wykorzystanie technologii informatycznej- programowanie- praca w grupach- język angielski- matematyka

listopad:
-
wyjazd w ramach projektu „Otwórz się na kulturę” :
 Teatr Dzieci Zagłębie w Będzinie sztuka pt: „Pinokio”- jesteśmy odbiorcami sztuki
 Warsztaty w Muzeum Śląskim w Katowicach - „60 min. Dookoła świata"- poznajemy kontynenty, otwieramy się na świat

grudzień:
- Wieczór Gwiazdkowy- spotkanie integracyjne z rodzicami i dziadkami, warsztaty artystyczne prowadzone przez ludową artystkę- inspiruje nas pasja i umiejętności innych

zajęcia zaplanowane w ramach projektu

styczeń:
 - wyjście do kręgielni - matematyka jest wszędzie - sporządzamy wykresy i tabele
- warsztaty prowadzone przez Śląskie Planetarium  Chorzów: Kometa nad Szwajcarską Doliną - kosmiczne odkrycia, opuszczamy Ziemię
- wyjazd na Śląski Festiwal Nauki. Katowice   https://www.slaskifestiwalnauki.pl/ - jesteśmy oczarowani, nauka jest wszędzie

luty:
udział dzieci w lekcji on- line, webinarze prowadzonym przez trenera technik sketchnotingu. - uczymy się od najlepszych

marzec:
- zajęcia kulinarne w Kole Gospodyń Wiejskich- Być jak Arcimboldo - tworzymy obrazy z warzyw i owoców, promujemy zdrowy styl życia

kwiecień:
- wyjazd do teatru na spektakl: " Przyjaciele z Bullerbyn" - jesteśmy odbiorcami i recenzentami adaptacji naszej lektury

maj:
-integracyjny dzień z rodzicami- turniej sportowy na Orliku - promujemy rodzinne spędzanie czasu wolnego
-
gminne zawody sportowe- promujemy aktywny tryb życia, poznajemy smak sukcesu, mierzymy się z porażką
- dzień europejski - "gra szkolna' - z udziałem zaproszonej klasy z sąsiedniej szkoły - poznajemy kraje europejskie
- Integracyjny Dzień Sportu- dzień dziecka z udziałem osób niepełnosprawnych z gminy Konopiska - jesteśmy dobrymi kolegami
- rodzinny turniej Rummikub - cała rodzina gra w gry planszowe - podejmujemy rywalizację

zakończenie projektu, ale nie naszych działań

czerwiec
:
- bieg przełajowy z podchodami - Łowcy Przygód - pożegnanie z klasą III - świetnie się bawimy i śmiało przechodzimy na wyższy poziom, do klasy IV
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Zadaniem uczniów będzie aktywny udział w zajęciach, opracowanie, zrealizowanie i przygotowanie analizy efektywności poszczególnych zadań.
Uczniowie będą:
- wyznaczać liderów i funkcje poszczególnych osób,
- prezentować swoje pomysły, słuchać prezentacji innych osób i grup,
- przeprowadzać analizę efektów pracy,
- dokonywać samooceny i oceny innych, ( wykorzystanie https://classroomscreen.com/)
- wyrażać opinie, porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
- budować empatyczną/asertywną/tolerancyjną postawę,
- uczestniczyć w działaniach społecznych, lokalnych,
- radzić sobie ze stresem i przełamywać swoje słabości, (będą występować publicznie)
- wskazywać techniki i metody przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności,
- wykorzystywać technologię komputerową i narzędzia TIK ( Kahoot, Voki, LearningApps)
- dokumentować swoją pracę (nauczą się tworzyć prezentację PowerPoint, tworzyć film)
- dostrzegać okazje edukacyjne w swoich działaniach,
- wykorzystywać myślenie matematyczne w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji ( tabele, wykresy )
- wykazywać się zdolnością ekspresji kulturalnej,
- promować swoje działania w szkole w formie plakatów, wystaw, ogłoszeń oraz szerzej na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i na tablicach ogłoszeń, 
- refleksyjnie opiniować i  wartościować swoje działania, podczas podsumowania każdego etapu i na zakończenie projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana przeznaczona zostanie na zakup koszulek, które identyfikowałyby naszą grupę podczas wyjazdów. Dzieci zaprojektują logo i znaki rozpoznawcze naszej grupy - łowców przygód, które to znajdą się na koszulkach.  

Chcielibyśmy także zakupić tablet graficzny, narzędzie to ułatwiłoby naukę robienia notatek techniką  sketchnotingu  - magicznych flipchartów.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość naszego pomysłu stanowią jego uczestnicy - uczniowie, którzy chętnie i odważnie podejmują różne, nawet trudne wyzwania. Są bardzo ciekawi świata. Są  otwarci, oryginalni i wyjątkowi.
Opis realizacji

Opis realizacji

1. Pierwszy etap projektu- głosowanie internautów- za nami. Uczniowie klasy III wykazali się niezwykłą aktywnością, promując nasz projekt w śród społeczności szkolnej, na przerwach, apelu szkolnym. Promocja odbyła się  także  podczas " Wieczoru Gwiazdkowego" - spotkania z rodzicami i dziadkami. Promowaliśmy także nasze działania  na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Emocje sięgały zenitu.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

1. Podczas  dwóch tygodni promocji i głosowania dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami i poszukiwaliśmy sposobów dotarcia do sprzymierzeńców naszych działań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Uczniowie samodzielnie wykonali plakaty, które umieścili w szkole. Opowiadali o założeniach naszego projektu i zachęcali społeczność szkolną i lokalną do głosowania. Wystąpili na apelu przed całą społecznością .
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

1. Społeczność lokalna zainteresowała się działalnością naszej klasy, zapoznana została z różnorodnością naszych zadań.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

1. Grupa jest niezwykle dumna i utwierdzona w przekonaniu, że każda aktywność może przynieść zadowolenie i wymierne korzyści.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

1. Promocja projektu nie jest łatwym zadaniem. Podejmując takie wyzwanie trzeba liczyć się z konsekwencją i determinacją do ostatnich minut głosowania.

Szkoła

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

Adres

Gościnna 130, 42-274 Aleksandria

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów