Numer projektu: 986
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Nasza Szkoła w pomniejszeniu

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł:
Uczniowie klasy 6 chcą własnoręcznie zrobić kopię szkoły w Tryńczy oraz jej otoczenia w pomniejszeniu. Będą stosować do tego różne techniki plastyczne, wspomagać się będą obliczeniami matematycznymi, aby była zachowana odpowiednia skala. 

Cel:
  1. Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej.
  2. Kształcenie precyzji wykonywania swojej pracy.
  3. Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
  4. Rozwijanie myślenia przestrzennego.
  5. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
  6. Rozwijanie form aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej uczniów.
  7. Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Efekt:
Integracja klasy podczas wspólnej pracy, dostrzeganie, że matematyka, to nie tylko liczenie, ale także dobra zabawa, która łączy różne dziedziny życia. 
Plan działania

Plan działania

1. Zebranie grupy projektowej oraz opracowanie harmonogramu działań, warsztatów i listy potrzebnych materiałów.
2. Przeprowadzenie konkursu.
3. Prace nad projektem
4. Podsumowanie projektu i wręczenie nagród.
5. Wystawa.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie  Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Kantego
w Tryńczy, w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020.

05.02.2020 r. - pierwsze spotkanie organizacyjne grupy projektowej.
10.02.2020 r. -ogłoszenie konkursu szkolnego
12.02.2020 r. - 18.03.2020 r. - spotkania i prace nad wykonaniem całego projektu szkoły w pomniejszeniu
04.03.2020 r. - rozstrzygnięcie konkursu
25.03.2020 r. - podsumowanie projektu i wręczenie nagród
26.03.2020 r. - 24.04.2020 r. - wystawa prac konkursowych oraz efektu pracy grupy projektowej - czyli całej szkoły i jej terenu w pomniejszeniu.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą ćwiczyć różnego rodzaju obliczenia matematyczne, potrzebne do wykonania szkoły i jej otoczenia w pomniejszeniu (skala, powierzchnia, obwody, siatki brył). Zdobywać będą także umiejętności manualne przy wykonywaniu tych prac, zarówno przy bryłach matematycznych, jak i przy innych kształtach takich jak drzewa, czy pomnik św. Jana Kantego, który jest w widocznym miejscu naszej szkoły. Część kształtów uczniowie wykonają z plasteliny, masy solnej oraz na szydełku, dlatego chcemy także podjąć współpracę z Kołem Przyjaciół Biblioteki, prowadzącym warsztaty rękodzielnicze, działającym przy Gminnej Bibliotece w Tryńczy. Uczniowie zapoznają się i będą stosować rożne techniki plastyczne. Poszerzą wiedzę matematyczną oraz poczucie estetyki, a przede wszystkim miło spędzą wspólnie czas.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć, na zakup potrzebnych materiałów do wykonania pracy, na nagrody w planowanym konkursie.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość tego projektu to połączenie przedmiotów matematyki, techniki i plastyki w jedno wspólne dzieło. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im Św. Jana Kantego w Tryńczy

Adres

Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów