Numer projektu: 1031
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Tischner, Teatr i My

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie wraz z opiekunami chcą zrealizować film dokumentalny przedstawiający związki Patrona XXIII LO z teatrem i ludźmi teatru. Dodatkową wartością realizowanego zamierzenia będzie prezentacja multimedialna i broszurowa publikacja popularyzująca dorobek grupy projektowej.
Film składać się będzie głównie się z rozmów z ludźmi teatru, znającymi osobiście prof. Józefa Tischnera ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z XXIII LO w Łodzi.
 


Plan działania

Plan działania

Po przygotowaniu planu działania i wstępnych szkoleniach z zakresu rejestracji i edycji video planujemy spotkania z:
 • Bratem Patrona  Kazimierzem Tischnerem -  prezesem Stowarzyszenia Drogami Tischnera, ojcem Rodziny Szkół Tischnerowskich.
 •  Dokumentalistą Tischnera, dziennikarzem i reżyserem Szymonem J. Wróblem.
 • Absolwentami Krakowskiej Akademii Teatralnej, ówczesnej PWST, uczestniczącymi podczas studiów w zajęciach z naszym Patronem oraz w miarę możliwości ludźmi teatru przyjaźniącymi się z J. Tischnerem.
 • W orbicie naszych zainteresowań są ludzie, od których uzyskaliśmy wstępne zgody na rozmowę przed kamerą. Wśród nich reżyser i kulturoznawca Piotr Bogusław Jędrzejczak - uczeń Tischnera w Krakowskiej Akademii Teatralnej - absolwent XXIII LO, Iwona Kempa - reżyser teatralny , Krzysztof Jasiński dyrektor krakowskiego teatru Scena STU - absolwent XXIII LO. 
 •  Mamy również nadzieję pozyskania zgody na rozmowy z uczestnikami wiosennych Dni Tischnerowskich w Krakowie.
 • Wykorzystując dostępne materiały ikonograficzne niezastrzeżone prawami autorskimi, bądź uzyskując zgody autorów na wykorzystanie, uzupełnimy zarejestrowany przez nas  materiał filmowy. W ścieżce dźwiękowej dodamy fragmenty wspomnień i opublikowanych drukiem relacji odczytywane/ interpretowane przez uczniów - członków zespołu projektowego.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 1. W XXIII LO w Łodzi,  od  października 2019  członkowie zespołu projektowego będą  szkolić się w  zakresie rejestracji i montażu audio video.
 2. Tutaj także 15 11 2019, wykorzystując obecność gości podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia -Tischnerowskie drogowskazy”, który jest świętem szkoły-  zamierzamy sfilmować rozmowy z Kazimierzem Tischnerem bratem J. Tischnera i z dokumentalistą Szymonem J. Wróblem
 3. W zależności od kalendarza zajęć innych zaproszonych do rozmów gości,  dokonamy nagrań w Łodzi, Krakowie lub Warszawie między listopadem 2019 a majem 2020 r.
 4. Montaż materiałów będzie postępował sukcesywnie w miarę ich utrwalania. Równocześnie podejmiemy się zapisów utrwalonego materiału w postaci tekstowej.
 5. W maju 2020 zintegrujemy klipy w jeden plik filmowy opatrzony napisami. Wówczas również przygotujemy prezentację i opracujemy na podstawie zgromadzonych tekstów elektroniczną wersję publikacji.
 
 • Efekty pracy grupy projektowej z października i listopada 2019 roku są sukcesywnie publikowane i można się z nim zapoznać na stronach www. Fragmenty opublikowanych rozmów zostaną zmontowane w całość z tymi które utrwalimy w trakcie dalszych działań.
 • Dostęp do materiałów już zarejestrowanych np. na stronie Szkolnego Radia Tischnerówki - Radia23ka oraz   Youtube.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 • 3 -4 osobowa grupa operatorów odpowiedzialnych za sfilmowanie i zmontowanie materiału zdobędzie umiejętności nagrywania klipów filmowych za pomocą smartfonów i cyfrowych aparatów fotograficznych, oświetlania planu filmowego, zbierania dźwięku na planie filmowym, edycji i montażu filmowego za pomocą dostępnych programów komputerowych np. darmowy ff diaporama oraz montażu dźwięku np. za pomocą Audacity.
 • W zależności od tego, którą z podstaw programowych z fizyki  realizują członkowie grupy odświeżą, utrwalą lub zdobędą przydatne wiadomości dotyczące fal dźwiękowych i fal elektromagnetycznych– światła, które natychmiast wykorzystają w praktyce, realizując nagrania i montując zebrany materiał dźwiękowy.
 
 • Poszerzą swoje umiejętności z zakresu obsługi urządzeń mobilnych i ich wykorzystania w filmowaniu.
 
 • Zdobędą również nowe umiejętności informatyczne w zakresie wykorzystania komputera i obsługi programów służących do edycji audio video, rodzajów kompresji tych plików i tzw. rozszerzeń i zmiany formatu.
 •   3-4 osobowa grupa dziennikarska odpowiedzialna za pozyskanie informacji o działalności rozmówców i Patrona oraz opracowanie konspektów i pytań, a także przeprowadzenie wywiadów, zdobędzie umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne komunikowanie się, formułowanie pytań, poprawne wysławianie (dykcja i emisja głosu).  Te ważne umiejętności wyszukiwania, segregowania i przetwarzania informacji pozwolą im również na doskonalenie organizacji pracy zespołowej.
 
 •   4/5 osobowa grupa z 1klasy medialnej nauczy się redakcji tekstu, samodzielnej korekty przygotowywanej publikacji , selekcji zgromadzonego materiału publicystycznego, pracy w zespole.
 • Wszyscy uczestnicy projektu udoskonalą umiejętności interpersonalne, zmierzą się z prawnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony praw autorskich oraz będą mieli okazję zetknąć się osobiście z twórcami  kultury.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 • Dojazdy i zakwaterowanie podczas rozmów i nagrań z rozmówcami spoza Łodzi, pochłoną większość o ile nie całość grantu.
 • Niezależnie od innych pilnych potrzeb, podczas działań poza siedzibą szkoły, czy to w Krakowie czy jakiejkolwiek innej miejscowości, przeznaczymy pieniądze na to aby uczniowie uczestniczący  w projekcie mogli skorzystać z kawiarni lub restauracji, galerii sztuki, wstępu do teatru  aby czuli się nie tylko wyrobnikami projektu lecz pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego.
 • O ile dokonamy oszczędności na dojazdach i zakwaterowaniu pozostałe środki przeznaczymy na uzupełniające zakupy urządzeń oświetleniowych, najlepiej przenośnych, oraz mikrofonów kierunkowych do utrwalania dźwięku.
 •  Wynagrodzenie dla zakładu poligraficznego, w wypadku druku publikacji podsumowującej dokonania projektowe. To zadanie może zaczekać, gdyż przygotowana w wersji elektronicznej publikacja może być wydrukowana w późniejszym czasie.
 •  Powielenie na płytach CD filmu dokumentalnego i przesłanie go do szkół w Polsce noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera, a także łódzkich szkół biorących udział w organizowanym przez nasze liceum Konkursie Tischnerowskim. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • Projekt  ma charakter integrujący umiejętności kluczowe takie jak: współpraca, umiejętność komunikowania się, samodzielne poszukiwanie i przetwarzanie informacji z umiejętnościami z zakresu technologii informacyjnej i obsługi urządzeń elektronicznych a jednocześnie zawiera silny ładunek emocjonalny, oddziałujący na uczestników i odbiorców poprzez wybór tematu. 
 • Twórcy projektu wykonają zadania , które będą prezentowane publicznie a spodziewany krąg  odbiorów, dzięki wykorzystaniu social mediów,  może znacznie wykraczać poza szkolne i lokalne środowisko.
 • Projekt stworzy silniejszy związek uczniów z postacią Patrona szkoły, a jednocześnie przybliży im działalność w sferze łatwiejszej do zrozumienia niżeli tylko dorobek filozoficzny Profesora.
 • Projekt pozwali na kształtowanie u uczniów unikalnych umiejętności operatorskich, dziennikarskich  oraz interpersonalnych.
 • Projekt jest nowatorski także w zakresie merytorycznym, gdyż nie istnieją jeszcze materiały popularyzujące aktywność J. Tischnera w sferze teatru.
 •  Projekt otwiera możliwość nawiązania przez społeczność szkolną nowych kontaktów i więzi wśród ludzi i instytucji kultury, które mogą zaowocować w przyszłości nowymi projektami.
 • Projekt stwarza szansę zwiększenia zainteresowania sztuką teatralną wśród odbiorców - uczniów XXIII LO.
 •  Projekt ma szansę  popularyzować wiedzę o związkach Józefa Tischnera z teatrem wśród uczniów „Rodziny szkół Tischnerowskich” w całej Polsce i łódzkich szkół zainteresowanych dorobkiem naszego Patrona.
 • Projekt może pogłębić relacje między uczestnikami przedsięwzięcia a uczniami ze szkół Tischnerowskich poprzez promocję filmu o wspólnym Patronie.
 •  Niecodziennym wydaje się możliwość oddziaływania, tak niewielu uczniów, na tak szeroką rzeszę młodych i nie tylko młodych odbiorców.
 •  Na uwagę zasługuje to, że realizatorami będą uczniowie szkoły z robotniczej niegdyś,  a dziś postindustrialnej, dzielnicy Łodzi - Widzewa. Dzielnicy której mieszkańcy wciąż odczuwają społeczne skutki transformacji a ich szanse edukacyjne wyznacza takiż kapitał kulturowy . 
 • Podkreślamy też, że uczniowie uczestniczący w pracach projektowych muszą zdobywać większość niezbędnych umiejętności od podstaw, bowiem w szkole nie realizujemy specjalnych, praktycznych zajęć lekcyjnych z zakresu emisji głosu, teatralnych, muzycznych, fotograficznych, operatorskich.

Szkoła

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

Adres

piłsudskiego 159, 92-301 łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów