Numer projektu: 1031
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Tischner, Teatr i My

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie wraz z opiekunami chcą zrealizować film dokumentalny przedstawiający związki Patrona XXIII LO z teatrem i ludźmi teatru. Dodatkową wartością realizowanego zamierzenia będzie prezentacja multimedialna i broszurowa publikacja popularyzująca dorobek grupy projektowej.
Film składać się będzie głównie się z rozmów z ludźmi teatru, znającymi osobiście prof. Józefa Tischnera ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z XXIII LO w Łodzi.
 


Plan działania

Plan działania

Po przygotowaniu planu działania i wstępnych szkoleniach z zakresu rejestracji i edycji video planujemy spotkania z:
 • Bratem Patrona  Kazimierzem Tischnerem -  prezesem Stowarzyszenia Drogami Tischnera, ojcem Rodziny Szkół Tischnerowskich.
 •  Dokumentalistą Tischnera, dziennikarzem i reżyserem Szymonem J. Wróblem.
 • Absolwentami Krakowskiej Akademii Teatralnej, ówczesnej PWST, uczestniczącymi podczas studiów w zajęciach z naszym Patronem oraz w miarę możliwości ludźmi teatru przyjaźniącymi się z J. Tischnerem.
 • W orbicie naszych zainteresowań są ludzie, od których uzyskaliśmy wstępne zgody na rozmowę przed kamerą. Wśród nich reżyser i kulturoznawca Piotr Bogusław Jędrzejczak - uczeń Tischnera w Krakowskiej Akademii Teatralnej - absolwent XXIII LO, Iwona Kempa - reżyser teatralny , Krzysztof Jasiński dyrektor krakowskiego teatru Scena STU - absolwent XXIII LO. 
 •  Mamy również nadzieję pozyskania zgody na rozmowy z uczestnikami wiosennych Dni Tischnerowskich w Krakowie.
 • Wykorzystując dostępne materiały ikonograficzne niezastrzeżone prawami autorskimi, bądź uzyskując zgody autorów na wykorzystanie, uzupełnimy zarejestrowany przez nas  materiał filmowy. W ścieżce dźwiękowej dodamy fragmenty wspomnień i opublikowanych drukiem relacji odczytywane/ interpretowane przez uczniów - członków zespołu projektowego.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 1. W XXIII LO w Łodzi,  od  października 2019  członkowie zespołu projektowego będą  szkolić się w  zakresie rejestracji i montażu audio video.
 2. Tutaj także 15 11 2019, wykorzystując obecność gości podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia -Tischnerowskie drogowskazy”, który jest świętem szkoły-  zamierzamy sfilmować rozmowy z Kazimierzem Tischnerem bratem J. Tischnera i z dokumentalistą Szymonem J. Wróblem
 3. W zależności od kalendarza zajęć innych zaproszonych do rozmów gości,  dokonamy nagrań w Łodzi, Krakowie lub Warszawie między listopadem 2019 a majem 2020 r.
 4. Montaż materiałów będzie postępował sukcesywnie w miarę ich utrwalania. Równocześnie podejmiemy się zapisów utrwalonego materiału w postaci tekstowej.
 5. W maju 2020 zintegrujemy klipy w jeden plik filmowy opatrzony napisami. Wówczas również przygotujemy prezentację i opracujemy na podstawie zgromadzonych tekstów elektroniczną wersję publikacji.
 
 • Efekty pracy grupy projektowej z października i listopada 2019 roku są sukcesywnie publikowane i można się z nim zapoznać na stronach www. Fragmenty opublikowanych rozmów zostaną zmontowane w całość z tymi które utrwalimy w trakcie dalszych działań.
 • Dostęp do materiałów już zarejestrowanych np. na stronie Szkolnego Radia Tischnerówki - Radia23ka oraz   Youtube.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 • 3 -4 osobowa grupa operatorów odpowiedzialnych za sfilmowanie i zmontowanie materiału zdobędzie umiejętności nagrywania klipów filmowych za pomocą smartfonów i cyfrowych aparatów fotograficznych, oświetlania planu filmowego, zbierania dźwięku na planie filmowym, edycji i montażu filmowego za pomocą dostępnych programów komputerowych np. darmowy ff diaporama oraz montażu dźwięku np. za pomocą Audacity.
 • W zależności od tego, którą z podstaw programowych z fizyki  realizują członkowie grupy odświeżą, utrwalą lub zdobędą przydatne wiadomości dotyczące fal dźwiękowych i fal elektromagnetycznych– światła, które natychmiast wykorzystają w praktyce, realizując nagrania i montując zebrany materiał dźwiękowy.
 
 • Poszerzą swoje umiejętności z zakresu obsługi urządzeń mobilnych i ich wykorzystania w filmowaniu.
 
 • Zdobędą również nowe umiejętności informatyczne w zakresie wykorzystania komputera i obsługi programów służących do edycji audio video, rodzajów kompresji tych plików i tzw. rozszerzeń i zmiany formatu.
 •   3-4 osobowa grupa dziennikarska odpowiedzialna za pozyskanie informacji o działalności rozmówców i Patrona oraz opracowanie konspektów i pytań, a także przeprowadzenie wywiadów, zdobędzie umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne komunikowanie się, formułowanie pytań, poprawne wysławianie (dykcja i emisja głosu).  Te ważne umiejętności wyszukiwania, segregowania i przetwarzania informacji pozwolą im również na doskonalenie organizacji pracy zespołowej.
 
 •   4/5 osobowa grupa z 1klasy medialnej nauczy się redakcji tekstu, samodzielnej korekty przygotowywanej publikacji , selekcji zgromadzonego materiału publicystycznego, pracy w zespole.
 • Wszyscy uczestnicy projektu udoskonalą umiejętności interpersonalne, zmierzą się z prawnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony praw autorskich oraz będą mieli okazję zetknąć się osobiście z twórcami  kultury.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 • Dojazdy i zakwaterowanie podczas rozmów i nagrań z rozmówcami spoza Łodzi, pochłoną większość o ile nie całość grantu.
 • Niezależnie od innych pilnych potrzeb, podczas działań poza siedzibą szkoły, czy to w Krakowie czy jakiejkolwiek innej miejscowości, przeznaczymy pieniądze na to aby uczniowie uczestniczący  w projekcie mogli skorzystać z kawiarni lub restauracji, galerii sztuki, wstępu do teatru  aby czuli się nie tylko wyrobnikami projektu lecz pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego.
 • O ile dokonamy oszczędności na dojazdach i zakwaterowaniu pozostałe środki przeznaczymy na uzupełniające zakupy urządzeń oświetleniowych, najlepiej przenośnych, oraz mikrofonów kierunkowych do utrwalania dźwięku.
 •  Wynagrodzenie dla zakładu poligraficznego, w wypadku druku publikacji podsumowującej dokonania projektowe. To zadanie może zaczekać, gdyż przygotowana w wersji elektronicznej publikacja może być wydrukowana w późniejszym czasie.
 •  Powielenie na płytach CD filmu dokumentalnego i przesłanie go do szkół w Polsce noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera, a także łódzkich szkół biorących udział w organizowanym przez nasze liceum Konkursie Tischnerowskim. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • Projekt  ma charakter integrujący umiejętności kluczowe takie jak: współpraca, umiejętność komunikowania się, samodzielne poszukiwanie i przetwarzanie informacji z umiejętnościami z zakresu technologii informacyjnej i obsługi urządzeń elektronicznych a jednocześnie zawiera silny ładunek emocjonalny, oddziałujący na uczestników i odbiorców poprzez wybór tematu. 
 • Twórcy projektu wykonają zadania , które będą prezentowane publicznie a spodziewany krąg  odbiorów, dzięki wykorzystaniu social mediów,  może znacznie wykraczać poza szkolne i lokalne środowisko.
 • Projekt stworzy silniejszy związek uczniów z postacią Patrona szkoły, a jednocześnie przybliży im działalność w sferze łatwiejszej do zrozumienia niżeli tylko dorobek filozoficzny Profesora.
 • Projekt pozwali na kształtowanie u uczniów unikalnych umiejętności operatorskich, dziennikarskich  oraz interpersonalnych.
 • Projekt jest nowatorski także w zakresie merytorycznym, gdyż nie istnieją jeszcze materiały popularyzujące aktywność J. Tischnera w sferze teatru.
 •  Projekt otwiera możliwość nawiązania przez społeczność szkolną nowych kontaktów i więzi wśród ludzi i instytucji kultury, które mogą zaowocować w przyszłości nowymi projektami.
 • Projekt stwarza szansę zwiększenia zainteresowania sztuką teatralną wśród odbiorców - uczniów XXIII LO.
 •  Projekt ma szansę  popularyzować wiedzę o związkach Józefa Tischnera z teatrem wśród uczniów „Rodziny szkół Tischnerowskich” w całej Polsce i łódzkich szkół zainteresowanych dorobkiem naszego Patrona.
 • Projekt może pogłębić relacje między uczestnikami przedsięwzięcia a uczniami ze szkół Tischnerowskich poprzez promocję filmu o wspólnym Patronie.
 •  Niecodziennym wydaje się możliwość oddziaływania, tak niewielu uczniów, na tak szeroką rzeszę młodych i nie tylko młodych odbiorców.
 •  Na uwagę zasługuje to, że realizatorami będą uczniowie szkoły z robotniczej niegdyś,  a dziś postindustrialnej, dzielnicy Łodzi - Widzewa. Dzielnicy której mieszkańcy wciąż odczuwają społeczne skutki transformacji a ich szanse edukacyjne wyznacza takiż kapitał kulturowy . 
 • Podkreślamy też, że uczniowie uczestniczący w pracach projektowych muszą zdobywać większość niezbędnych umiejętności od podstaw, bowiem w szkole nie realizujemy specjalnych, praktycznych zajęć lekcyjnych z zakresu emisji głosu, teatralnych, muzycznych, fotograficznych, operatorskich.
Opis realizacji

Opis realizacji

I. Integracja i poszerzenie grupy realizatorów.
   Grupa powiększyła się w trakcie realizacji o nowych członków - uczennice i uczniów klas pierwszych. Uczennice podjęły się zbierania informacji, przygotowania i przeprowadzenia wywiadów z rozmówcami. Uczniowie wzmocnili grupę rejestrującą, oświetlającą i montującą materiały filmowe. Uczennice i uczniowie  byli z różnych klas. Zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej. W trakcie pracy dostrzegliśmy i podjęliśmy wątek realizowany przez inny zespół w naszej szkole. Grupa uczniów klasy IM wystawiła, pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kozak spektakl "Historia Filozofii po góralsku". Prowadziliśmy internetową promocję spektaklu prezentowanego w Widzewskim Domu Kultury

https://www.facebook.com/Radio23ka/photos/a.1352990811378226/3122324087778214/?type=3&theater

oraz  przygotowaliśmy relacje filmowe z próby generalnej  i premiery:

https://www.facebook.com/Radio23ka/videos/197605751386779/

https://www.facebook.com/Radio23ka/videos/2511693312492246/

Stworzyło to nową jakość współpracy wewnątrz szkoły.
Wytworzone wówczas materiały, jako związane z tematem projektu postanowiliśmy wykorzystać w produkcie finalnym jakim będzie nasz film.

II. Promocja głosowania i pozyskiwanie dodatkowych funduszy.

1. Podczas głosowania internautów podjęliśmy akcję promocyjną która zaowocowała kilkoma klipami prezentowanymi na stronach www:

- naszej szkoły i serwisu youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=zXCmNnSvsUA

- Stowarzyszenia Drogami Tischnera
http://www.tischner.info.pl/inf/?paged=2

- stronach fb: 
 •  XXIII LO,  
 •  Szkolnego Radia Tischnerówki . Czasem w produkcje promocyjne włączał się jako wykonawca - opiekun projektu.
 •  Jego Oczami - Szymona J. Wróbla 
 • zaprzyjaźnionego kierunku  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Akademii Humanistyczno Ekonomicznej.
https://www.facebook.com/dziksahe/posts/ - ten link nie prowadzi bezpośrednio do filmu, jednak film promocyjny da się tam odnaleźć.

2. Po ogłoszeniu wyników konkursu i weryfikacji naszego planu budżetu  uruchomiliśmy, po raz pierwszy w historii XXIII LO w Łodzi,  zbiórkę crowdfundingową aby uzupełnić niedobór środków finansowych.
Ku naszej radości a trochę i zaskoczeniu zbiórka zakończyła się sukcesem.
https://polakpotrafi.pl/projekt/tischner-teatr-i-my

Zbiórkę wspieraliśmy promocją medialną dzięki uprzejmości m.in.:

- łódzkiego Expressu Ilustrowanego
https://expressilustrowany.pl/mlodziez-z-xxiii-lo-im-ks-tischnera-przygotowuje-film-przedstawiajacy-zwiazki-swojego-patrona-z-teatrem-i-ludzmi-teatru/ar/c1-14788878

- Radia Eska
https://www.facebook.com/Radio23ka/photos/pcb.3164752936868662/3164742456869710/?type=3&theater

- Stowarzyszenia Drogami Tischnera
http://www.tischner.info.pl/inf/

III. Nagranie wywiadów.
1. Część materiałów filmowych przygotowanych w początkowej fazie realizacji w październiku i listopadzie 2019 już przedstawiliśmy w opisie projektu.

2. Podczas przygotowania wyjazdu na spotkania z rozmówcami do Krakowa, nawiązaliśmy w Łodzi kontakt z kolejnymi osobami znającymi osobiście bohatera naszego projektu. Nagraliśmy rozmowy z Jackiem Orłowskim -  reżyserem i wykładowcą łódzkiej PWSFTiTv i krakowskiej AST- byłym studentem J. Tischnera oraz z Maciejem Zalewskim - również byłym studentem krakowskiej PWST a obecnie rzecznikiem prasowym oddziału łódzkiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Opublikowaliśmy skrócone wersje zarejestrowanych rozmów, bez fragmentów stanowiących istotę projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=wKMjDDVDJvo

https://www.youtube.com/watch?v=lktcwij8ja0

3. Poszerzenie kręgu rozmówców zainteresowanych udziałem w rejestrowanych rozmowach z młodzieżą
Dzięki uprzejmości znanych nam ludzi teatru nawiązaliśmy dodatkowo kontakty mailowe i telefoniczne z Panią Ewą Kutryś - profesorem krakowskiej AST, Panem Maciejem Wojtyszko reżyserem, dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi i Panem Piotrem Cyrwusem - aktorem, dawniej studentem krakowskiej AST. Umówiliśmy z nimi terminy i miejsca spotkań. Niestety, ze względu na ograniczenia epidemiczne do spotkania i rejestracji jak dotąd nie doszło.



Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

A. Bariery kompetencyjne
Z uwagi na konieczność uczenia się zachowań przed kamerą, i innych czynności projektowych podczas realizacji musieliśmy poświęcać znacznie więcej czasu niż planowaliśmy na każde działanie. Duża część pozyskanego materiału filmowego po rejestracji okazywała się  nieodpowiedniej jakości lub całkowicie nie do wykorzystania ze względu na błędy oświetlenia lub dźwięku.

B. Bariery finansowe
Planowanie budżetu wykazało niedobór ponieważ okazało się, że potrzebny jest  nie krótszy niż dwu/trzydniowy wyjazd z Łodzi wraz z noclegiem dla 6 osób. Prawdopodobna konieczność dwóch wyjazdów. Fundusze uzupełniliśmy dzięki zbiórce publicznej.

C. Bariery w dotarciu do rozmówców
Ludzie z którymi chcemy się spotkać są czynni zawodowo a ich kalendarz zajęć bardzo utrudnia planowanie spotkań. Jest to jednak wyzwanie które warto podjąć a przezwyciężenie przeszkód daje ogromną satysfakcję. Samo skomunikowanie się nie nastręcza wielkich trudności choć wymaga cierpliwości. Poważną barierą jest ustalenie czasu i miejsca spotkania dogodnego dla rozmówcy i dla nas.

D. Bariera izolacji społecznej
Lockdown zmienił wszystko nie tylko w naszym projekcie. Uniemożliwił realizację tego co dla uczestników i odbiorców miało być najatrakcyjniejsze e. Wyjazd do Krakowa, wizyta w AST, wizyta i zamieszkanie w Teatrze Scena STU, spotkania twórcami teatralnymi - to wszystko odłożone zostało na czas nieokreślony a dla uczniów klas trzecich bezpowrotnie stracone.
W obliczu izolacji i zamknięcia dostępu do szkoły utraciliśmy też dostęp do dobrej jakości komputera służącego do edycji video oraz czasowo do części plików z zarejestrowanym materiałem.

E. Bariera niezrozumienia i ataki internautów
Spotkaliśmy się, podczas promocji zbiórki internetowej z niesprawiedliwymi i krzywdzącymi komentarzami. Atak słowny stały się doświadczeniem młodzieży uczestniczącej w projekcie. Uodpornienie i racjonalizacja to korzyść jaką z tego wynieśliśmy.
Ciekawym przykładem, podczas promocji zbiórki internetowej był komentarz jednego z internautów: "Znowu jakiś nawiedzony katecheta steruje młodzieżą. Zajmują się klechą gdy tyle ciekawych tematów np. rocznica powstania PWSFTiTV". Ta powierzchowna ocena wzbudziła wśród członków grupy projektowej spore emocje. Na spotkaniu organizacyjnym rozładowaliśmy je odkrywając nieco przed sobą, nasze światopoglądy. Tischner zainteresował nas właśnie dlatego, że prowadził dialog włączający ludzi niewierzących a jego autorytet bywał większy wśród nich niż wśród ludzi kościoła. Zatem opinia internauty nie miała żadnych podstaw rzeczowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

A. Kompetencje miękkie
 • przełamywanie nieśmiałości i radzenie sobie ze stresem i tremą - to umiejętności których kształtowanie zapoczątkowaliśmy i rozwijamy w zespole projektowym,
 • planowanie działań swoich i współuczestników projektu, zarządzanie czasem i zasobami,
 • kształtowanie odpowiedzialności za efekt pracy grupowej, w tym punktualność, słowność, rzetelność podejmowanych zadań.

B. Kompetencje twarde
 • poprawa jakości wypowiedzi pod względem emisji i dykcji,
 • poprawa jakości wypowiedzi pod względem poprawności językowej,
 • przygotowywanie konspektu/scenariusza wywiadu i umiejętność zachowania przed obiektywem,
 • wyszukiwanie, selekcja i wykorzystanie informacji,
 • poszerzenie wiedzy o uczelniach artystycznych AST i PWSTFiTv,
 • poszerzenie wiedzy o dorobku naukowym i popularyzatorskim patrona szkoły,
 • podstawy  obsługi urządzeń rejestrujących audio-video, oświetlanie planu filmowego, edycja-montaż audio-video,



Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

1. Popularyzacja dorobku literackiego i filozoficznego J. Tischnera wśród mieszkańców osiedla Stary Widzew - poprzez promocję uczniowskiego przedstawienia Heeej - na motywach Historii filozofii po góralsku.
Efekt pracy i przygotowań naszych koleżanek i kolegów z kl I M, oraz p. prof. Małgorzaty Kozak miał nadspodziewanie dużą widownię, do której (mamy taką nadzieję) w jakiejś mierze się przyczyniliśmy. Efekt w postaci widowni widoczny w przywołanej już wcześniej relacji filmowej.
(https://www.facebook.com/Radio23ka/videos/2511693312492246/)

2. Odświeżenie w świadomości  mieszkańców osiedla istnienia Widzewskich Domów Kultury i nakłonienie  do odwiedzin.

3. Przypomnienie mieszkańcom osiedla Stary Widzew  o istnieniu najstarszej w dzielnicy szkoły średniej - ich szkoły - XXIII LO i otwarcie nowych perspektyw współpracy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

A) Powiązanie projektu z potrzebami promocyjnymi szkoły.
B) Zakończona sukcesem zbiórka crowdfundingowa na polakpotrafi.pl - szarzej opisana w I części sprawozdania.
C) Nawiązanie relacji i integracja między uczniami różnych klas i roczników i nieznanymi im jeszcze nauczycielami.
D) Kontakt uczniów z twórcami teatralnymi. W szczególności osobisty kontakt z reżyserem Jackiem Orłowskim w miejscu jego pracy - PWSFTiTv, oraz z reżyserem Maciejem Wojtyszko w łódzkim Teatrze Nowym.
F) Wczesne rozpoczęcie realizacji, systematyczność i regularność działań. Pozwoliło to nam, pomimo niedokończenia projektu prezentować, bez wstydu  jego znaczne zaawansowanie.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W wypadku projektów o podobnie szerokim zakresie wskazane jest, na bardzo wczesnym etapie krystalizowania się projektu uczniowskiego, budowanie zawczasu zespołu opiekunów i poszukiwanie zaplecza wsparcia podobnie jak w projekcie uczniów. Inaczej mówiąc to opiekunowie i osoby wspierające (kadra, rodzice) powinni utworzyć "projekt w projekcie", w którym zawrą między sobą kontrakt o podziale zadań i obowiązków i ocenią dostępność zasobów do realizacji. Aby uniknąć niebezpieczeństwa wyręczania uczniów kontrakt lub umowa musi zawierać informacje w jakie dziedziny projektu opiekunowie wkraczają a w jakie nie. Zilustrować można to przykładem  z naszego projektu: ochrona danych osobowych - kontaktów mailowych i telefonicznych z rozmówcami pozostała w dyspozycji opiekuna.  Podkreślić należy, że ma to sens w wypadku projektów o tak dużych rozmiarach przestrzennych, czasowych i skali trudności jak nasz projekt.

Nauczeni pandemicznym doświadczeniem chcielibyśmy radzić wszystkim:  "róbcie wcześniej , bez zbędnej zwłoki" ale to rada bezwartościowa. My robiliśmy wcześnie (od października) i systematyczne (każdy miesiąc przynosił dorobek) a i tak nie zdołaliśmy "zamknąć" projektu.

Mamy natomiast rady dotyczące tego czego nie zmienilibyśmy:
 • wybierzcie temat który interesuje uczniów i opiekunów niezależnie od konkursów i programów nauczania
 • wybierzcie temat projektu tak jakby nie było konkursu i tak też go planujcie
 • wybierzcie temat bliski lokalnemu środowisku lub taki który chcecie w nim spopularyzować, tak aby to lokalne środowiska stało się da Was pomocnym zapleczem
 • ustawcie sobie poprzeczkę tak wysoko  aby na pozór nie dało się jej przeskoczyć i dajcie sobie czas na trening i kilka prób

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

 • Ostateczna realizacja  finalnego "produktu"  w formie planowanej wcześniej musi zostać odłożona do czasu zniesienia ograniczeń epidemicznych. Dlatego musieliśmy zadowolić się niedoskonałym "demo". Jest to wystarczające dla zakończenia działań projektowych w ramach konkursu lecz niezadowalające w porównaniu do zamiarów. Mamy silne postanowienie realizacji ostatecznej, w  czasie po zakończeniu konkursu.
 Jedna trzecia najważniejszych dla realizacji elementów pozostała poza naszymi możliwościami ze względu na brak szans wyjazdu do Krakowa.
 • Dokończyliśmy zapisywanie w dokumentach tekstów utrwalonych w formie audio lecz wobec braku kolejnych wstrzymujemy się z redagowaniem zaplanowanej broszury i prezentacji multimedialnej
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

1/2 grantu posłużyła opłaceniu zakwaterowania w pokojach gościnnych Teatru Scena Stu od 18 do 20 marca 2020. Niestety wyjazd nie doszedł do skutku. Teatr był uprzejmy zwrócić nam tę wpłatę i pieniądze oczekują na wydanie.
  Za pozostałą kwotę, zgodnie z zamiarami zakupiliśmy: przenośny ledowy oświetlacz do filmowania (Yongnuo - YN 300) , reporterski mikrofon kierunkowy, statyw oświetleniowy i podwójny mikrofon krawatowy Arimic, oraz drobiazgi takie jak: zapasowa bateria i ładowarka do fotoaparatu Kodak, , dodatkowa karta pamięci, złącza usb.
Fundusze którymi dysponujemy - te z grantu, ze zbiórki crowdfundingowej i z dofinansowania Rady Rodziców oraz Oddziału Łódź Widzew ZNP  wciąż czekają na możliwość wyjazdu do naszych rozmówców.
Filmy

Filmy

Demo - wersja robocza filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=IaPMf-u9lmY


Linki do materiałów wideo wytwarzanych podczas realizacji umieściliśmy w tekście sprawozdania, bowiem ilustrują one kolejne etapy działań  
Wykonaliśmy filmowy szkic projektu. Szkic jest dalece niepełny nie tylko ze względu na brak możliwości nagrania rozmów z niektórymi, naszymi bohaterami. Wszelkie efekty wizualne, dźwiękowe i tekstowe oraz renderowanie pliku musimy  wykonać ponownie przy tworzeniu wersji pełnej, co oznaczałoby konieczność ponownego wykonania tej samej, czasochłonnej pracy. Stąd też ograniczenie opracowania technicznego szkicu filmu do minimum.


Szkoła

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

Adres

piłsudskiego 159, 92-301 łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów