Numer projektu: 245
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Ścieżka Sensoryczna do ćwiczenia i zabawy

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasza szkoła jest placówką edukacyjną do której uczęszcza ponad 300 uczniów. Od wielu lat staramy się w znaczący sposób wpisać w środowisko lokalne i z zaangażowaniem pracujemy na dobre imię naszej szkoły. Naszym głównym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci uwzględniając ich możliwości, zainteresowania oraz pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że co roku przybywa dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania co stanowi istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w edukacji szkolnej. Są to dzieci w dużej mierze z wadami wymowy, deficytami ruchu, słuchu, wzroku i uwagi. Zaburzony rozwój sensoryczny dziecka, czyli zintegrowane funkcjonowanie poszczególnych zmysłów bardzo często ma istotny wpływ na niepowodzenia szkolne. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I prowadzona jest innowacja "Pomóż mi zrobić to samemu - kształcenie zmysłów z wykorzystaniem materiału rozwojowego Marii Montessori". Metoda M. Montessori zapewnia dzieciom przyjazne uczenie się. Sprawia, że nabywanie nowych wiadomości i umiejętności staje się dla dziecka przyjemnością i świetną zabawą poprzez piękne i bezpieczne zabawki (pomoce rozwojowe). Do tej pory uczniowie pracowali z "różową wieżą", "brązowymi schodami", "czerwonymi sztangami" oraz "komodą geometryczną". Pomoce rozwojowe Montessori gromadziliśmy przez okres 3 lat z budżetu szkoły. W ramach obecnie prowadzonej innowacji oraz kończącej się w tym roku szkolnym innowacji "Hortiterapia w klasach I-III" narodził się pomysł utworzenia wspólnie z dziećmi innowacyjnej "Ścieżki Sensorycznej do ćwiczenia i zabawy". Będzie to doskonała pomoc edukacyjna zarówno na powietrzu jak i w szkolnej bawialni. W okresie wiosenno-letnim i jesiennym będzie wkomponowana w naturalne otoczenie obok ogródka warzywno-kwiatowo-ziołowego. Utworzona ścieżka będzie w tym okresie dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz małych dzieci z osiedla przychodzących pod opieką rodziców. Natomiast w okresie zimowym zostanie przeniesiona do szkolnej bawialni. 
Głównym celem "Ścieżki Sensorycznej do ćwiczenia i zabawy" będzie dla dzieci zabawa, ale przede wszystkim poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, węchu, słuchu, wzroku, smaku, zmysłu równowagi), aby mogły osiągnąć sukcesy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 
Dzięki realizacji projektu dzieci otrzymają szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji. Nasza Ścieżka Sensoryczna będzie "kluczem do świata" (M. Montessori), będzie służyć aktywności umysłowej, pomagać w kształtowaniu wrażliwości wszelkich zmysłów, będzie pomagać w różnicowaniu i porządkowaniu wszelkich wrażeń i bodźców, które dostarcza mu środowisko.
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
  1. Przeprowadzenie zajęć na temat: Jak zdrowo i pożytecznie spędzać wolny czas?
  2. Wybranie i przygotowanie z dziećmi miejsca na wykonanie ścieżki - wzdłuż ogródka warzywno-kwiatowo-ziołowego (okres wiosenno-letnio-jesienny), bawialnia (okres zimowy).
  3. Wykonanie projektu "Ścieżki Sensorycznej" - wspólne ustalenie materiałów i kształtu. Ścieżka będzie zawierała 10-12 segmentów (przenośnych) wykonanych z drewna, wypełnionych piaskiem kinetycznym, kamykami ozdobnymi w 3 różnych kolorach, kamieniami sensorycznymi, żwirem, pieńkami drzew, kasztanami, kolorowymi liśćmi, szyszkami, kwiatami w zależności od pory roku.
  4. Wykonanie makiety ścieżki - projekt uwzględniający pomysły dzieci.
  5. Wspólne wykonanie Ścieżki Sensorycznej z udziałem starszych uczniów naszej szkoły, rodziców oraz społeczności lokalnej.
  6. Uroczyste otwarcie ścieżki z udziałem zaproszonych gości. Ćwiczenia i zabawy na wykonanej ścieżce.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich
Listopad 2019 - przeprowadzenie zajęć, wybranie i przygotowanie miejsca na wykonanie ścieżki
Grudzień 2019 - wykonanie projektu Ścieżki Sensorycznej
Styczeń, marzec 2020 - zakup materiałów potrzebnych do jej wykonania
Marzec, kwiecień 2020 - wspólne wykonanie Ścieżki Sensorycznej
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Ścieżka obejmuje 5 sfer zmysłów: wzrokowa, słuchowa, smakowa, dotykowa i węchowa. Każda z nich pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji ruchowej. Pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci. 
Dzieci nauczą się współpracy, planowania i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusz grantu zostanie przeznaczony na zakup desek potrzebnych do wykonania segmentów oraz materiałów do Ścieżki Sensorycznej (jej stałych elementów: kamieni sensorycznych, piasku kinetycznego, Kolorowej Rzeki Gongo, półkuli sensorycznych).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

  1. Będziemy pierwszą szkołą w gminie posiadającą "Ścieżkę Sensoryczną" co znacząco wpłynie na promocję szkoły.
  2. Z utworzonej Ścieżki Sensorycznej będą korzystać nie tylko nasi uczniowie, ale również dzieci z pobliskiego osiedla pod opieką dorosłych. 
  3. Dzieci będą uczyć się poprzez doświadczenie polisensoryczne, eksperymentowanie i badanie najbliższego środowiska co wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
  4. Ścieżka będzie miejscem rekreacji i wypoczynku, pozytywnie wpłynie na integrację środowiska lokalnego.
Opis realizacji

Opis realizacji

W ramach naszego projektu „Ścieżka sensoryczna do ćwiczenia i zabawy” 4 grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole zawodników akademii siatkarskiej ZAKSA. Reprezentanci ZAKSY opowiedzieli uczniom jak można spędzać czas na świeżym powietrzu, jak rozwijać swoje pasje oraz co zrobić, by zostać zawodowym sportowcem. Uczniowie mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące diety sportowca, organizacji dnia czy pogodzenia treningu z nauką. Siatkarze pokazali różnorodne sztuczki, które ćwiczą podczas swoich zajęć, by efektywnie wygrywać mecze. Po rozmowie ze sportowcami uczniowie uczyli się serwowania i przyjęcia piłki. Na koniec zajęć każda klasa zrobiła sobie ze sportowcami pamiątkowe zdjęcie. Podczas kolejnej godziny uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach wf-u prowadzonych przez zawodników ZAKSY.

Na przełomie stycznia i lutego przystąpiliśmy do wykonania własnych projektów „Ścieżki Sensorycznej”. Wcześniej wybraliśmy miejsce swojej wymarzonej ścieżki, która będzie miejscem do ćwiczeń i zabawy wzdłuż ogródka warzywno-kwiatowo-ziołowego. Uczniowie wykonali swoje projekty wykazując się kreatywnością w wyborze kształtu ścieżki oraz doborze różnorodnych materiałów wypełniających poszczególne segmenty. Na efekty pracy nie musieliśmy długo czekać. Z wykonanych projektów zorganizowano wystawę na szkolnym korytarzu, którą mogli podziwiać wszyscy uczniowie naszej szkoły. W ostatnim tygodniu przed feriami zebrało się jury w składzie: Pani Dyrektor Dorota Duczmal, wicedyrektor Pani Monika Masłowska-Ormańczyk, nauczyciel plastyki Pani Ewa Stanuch-Dyduch, przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Strzałek oraz przedstawiciele Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego. Po burzliwych naradach jury zdecydowało nagrodzić wszystkie prace za pomysłowość, dobór różnorodnych materiałów oraz estetykę wykonania. Jednak szczególnie wyróżniono projekt wykonany przez uczniów klasy IIIb za oryginalny kształt ścieżki oraz wykorzystanie naturalnych materiałów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło na uroczystym apelu.

Ostatni etap naszego projektu to już samo wykonanie ścieżki. Pełną realizację tego punktu projektu przeszkodziła nam pandemia koronawirusa. Ze względu na zamknięcie szkoły w wykonanie ścieżki zaangażowani byli głównie rodzice naszych uczniów oraz pracownicy szkoły. Nasza ścieżka posiada 12 segmentów, które wypełnione są żwirkiem, piaskiem, różnymi kamykami, sztuczną trawą, korą, zrębkami, drewnianymi plastrami, grysem na którym umieszczono wzniesienia, a także jeden segment wypełniony został bambusem. Środek ścieżki to miniogródek, na którym posadzono krzewy. Natomiast we wrześniu dzieci już samodzielnie posadzą inne rośliny, które będą stanowiły element hortiterapii naszego ogródka. Poza tym dzieci również wykonają oraz umieszczą na ścieżce tabliczki z nazwami poszczególnych roślin. Również po powrocie do szkoły uczniowie wypełnią jeden segment naturalnymi materiałami (woreczki foliowe z grochem, ryżem, fasolą, itp.) – będzie to segment wymienny. Wzdłuż ścieżki znajdują się siedziska wykonane z drewnianych pieńków, na których uczniowie będą mogli odpocząć oraz zaczekać na swoją kolejkę. 

1 czerwca w Dzień Dziecka nastąpiło uroczyste otwarcie naszej ścieżki z udziałem zaproszonych gości, dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Pani Marzanny Staroszczyk, przedstawicieli Rady Rodziców Pani Stefanii Jelito i Pani Iwony Szczepek oraz uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Podczas spotkania krótko omówiono etapy powstawania ścieżki oraz jej edukacyjno-terapeutyczne korzyści dla uczniów. Pomimo kształcenia na odległość udało się zrealizować projekt do końca. Po oficjalnym przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości dzieci miały możliwość skorzystania z zabaw na nowo otwartej ścieżce. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Realizacja naszego projektu na początku przebiegała zgodnie z założonym planem, jednakże zamknięcie szkoły utrudniło zaangażowanie uczniów w dalsze prace nad projektem. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas spotkania z siatkarzami ZAKSY uczniowie nauczyli się jak zdrowo i pożytecznie spędzać wolny czas, dowiedzieli się również, że warto realizować swoje marzenia. Projektowanie różnorodnych ścieżek sensorycznych było doskonałą lekcją na pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności dzieci. Poza tym uczniowie nauczyli się współpracy, planowania oraz podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Dzieci, które miały możliwość zabawy na nowo otwartej ścieżce poznały różne formy aktywności ruchowej. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Z naszej ścieżki mogą korzystać dzieci z pobliskiego osiedla oczywiście pod opieką dorosłych (ścieżka znajduje się w pobliżu miejskiego placu zabaw). Ścieżka jest również miejscem rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej (możliwość spacerów oraz odpoczynku na siedziskach i ławeczkach). 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa jesteśmy szczególnie dumni, ze udało nam się zaangażować prawie całą społeczność uczniowską naszej szkoły, rodziców oraz społeczność lokalną (oddanie głosów na nasz projekt, pomoc w przygotowaniu gruntu pod ścieżkę sensoryczną, prace przy ścieżce). Teraz kiedy już w pełnej okazałości możemy podziwiać naszą ścieżkę jesteśmy dumni, że będzie nie tylko elementem służącym poprawie integracji pracy zmysłów, dzięki którym dzieci będą mogły osiągać sukcesy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale będzie również elementem upiększającym otoczenie naszej szkoły i pobliskiego placu zabaw. Jesteśmy pierwszą szkołą w gminie, której udało się stworzyć tak piękną Ścieżkę Sensoryczną. Jako grupa projektowa chcieliśmy szczególnie podziękować naszej Pani Dyrektor, która okazała nam 100% pomoc i wsparcie.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Realizacja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem całej społeczności uczniowskiej oraz lokalnej z czego bardzo się cieszymy. Realizacja przebiegałaby bez żadnych problemów, gdyby nie pandemia. Warto tego typu inicjatywy propagować, gdyż służą dobru wspólnemu.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Ze względu na zawieszenie zajęć dzieci nie mogły brać bezpośredniego udziału w wykonaniu ścieżki, dlatego jeden segment zrobiliśmy ruchomy tzn. wypełnią go dzieci jak wrócimy do szkoły różnymi naturalnymi materiałami. Nie udało nam się również wykonać ścieżki w naszej szkolnej bawialni. Na razie mamy przygotowane drewniane segmenty 8 sztuk, które wypełnią uczniowie szyjąc woreczki np. z grochem, ryżem, fasolą. Poza tym zakupimy jeszcze piasek kinetyczny, kamienie sensoryczne oraz Kolorową Rzekę Kongo. Oficjalnego otwarcie ścieżki odbyło się bez udziału całej społeczności uczniowskiej.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Całkowity koszt ścieżki to około 9 000 zł. Zakup drewna-3 000 zł, wypełnienie poszczególnych segmentów-5 000 zł. Kwotę z grantu 1 000 zł przeznaczyliśmy na zakup krzewów-600 zł, zakup kory-200 zł oraz nagrody dla dzieci za projekty ścieżek-200 zł. Pozostałe fundusze pozyskaliśmy z Rady Rodziców, budżetu naszej szkoły oraz sponsorów. 

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Adres

Sosnowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów