Numer projektu: 245
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Ścieżka Sensoryczna do ćwiczenia i zabawy

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasza szkoła jest placówką edukacyjną do której uczęszcza ponad 300 uczniów. Od wielu lat staramy się w znaczący sposób wpisać w środowisko lokalne i z zaangażowaniem pracujemy na dobre imię naszej szkoły. Naszym głównym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci uwzględniając ich możliwości, zainteresowania oraz pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że co roku przybywa dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania co stanowi istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w edukacji szkolnej. Są to dzieci w dużej mierze z wadami wymowy, deficytami ruchu, słuchu, wzroku i uwagi. Zaburzony rozwój sensoryczny dziecka, czyli zintegrowane funkcjonowanie poszczególnych zmysłów bardzo często ma istotny wpływ na niepowodzenia szkolne. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I prowadzona jest innowacja "Pomóż mi zrobić to samemu - kształcenie zmysłów z wykorzystaniem materiału rozwojowego Marii Montessori". Metoda M. Montessori zapewnia dzieciom przyjazne uczenie się. Sprawia, że nabywanie nowych wiadomości i umiejętności staje się dla dziecka przyjemnością i świetną zabawą poprzez piękne i bezpieczne zabawki (pomoce rozwojowe). Do tej pory uczniowie pracowali z "różową wieżą", "brązowymi schodami", "czerwonymi sztangami" oraz "komodą geometryczną". Pomoce rozwojowe Montessori gromadziliśmy przez okres 3 lat z budżetu szkoły. W ramach obecnie prowadzonej innowacji oraz kończącej się w tym roku szkolnym innowacji "Hortiterapia w klasach I-III" narodził się pomysł utworzenia wspólnie z dziećmi innowacyjnej "Ścieżki Sensorycznej do ćwiczenia i zabawy". Będzie to doskonała pomoc edukacyjna zarówno na powietrzu jak i w szkolnej bawialni. W okresie wiosenno-letnim i jesiennym będzie wkomponowana w naturalne otoczenie obok ogródka warzywno-kwiatowo-ziołowego. Utworzona ścieżka będzie w tym okresie dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz małych dzieci z osiedla przychodzących pod opieką rodziców. Natomiast w okresie zimowym zostanie przeniesiona do szkolnej bawialni. 
Głównym celem "Ścieżki Sensorycznej do ćwiczenia i zabawy" będzie dla dzieci zabawa, ale przede wszystkim poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, węchu, słuchu, wzroku, smaku, zmysłu równowagi), aby mogły osiągnąć sukcesy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 
Dzięki realizacji projektu dzieci otrzymają szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji. Nasza Ścieżka Sensoryczna będzie "kluczem do świata" (M. Montessori), będzie służyć aktywności umysłowej, pomagać w kształtowaniu wrażliwości wszelkich zmysłów, będzie pomagać w różnicowaniu i porządkowaniu wszelkich wrażeń i bodźców, które dostarcza mu środowisko.
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
  1. Przeprowadzenie zajęć na temat: Jak zdrowo i pożytecznie spędzać wolny czas?
  2. Wybranie i przygotowanie z dziećmi miejsca na wykonanie ścieżki - wzdłuż ogródka warzywno-kwiatowo-ziołowego (okres wiosenno-letnio-jesienny), bawialnia (okres zimowy).
  3. Wykonanie projektu "Ścieżki Sensorycznej" - wspólne ustalenie materiałów i kształtu. Ścieżka będzie zawierała 10-12 segmentów (przenośnych) wykonanych z drewna, wypełnionych piaskiem kinetycznym, kamykami ozdobnymi w 3 różnych kolorach, kamieniami sensorycznymi, żwirem, pieńkami drzew, kasztanami, kolorowymi liśćmi, szyszkami, kwiatami w zależności od pory roku.
  4. Wykonanie makiety ścieżki - projekt uwzględniający pomysły dzieci.
  5. Wspólne wykonanie Ścieżki Sensorycznej z udziałem starszych uczniów naszej szkoły, rodziców oraz społeczności lokalnej.
  6. Uroczyste otwarcie ścieżki z udziałem zaproszonych gości. Ćwiczenia i zabawy na wykonanej ścieżce.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich
Listopad 2019 - przeprowadzenie zajęć, wybranie i przygotowanie miejsca na wykonanie ścieżki
Grudzień 2019 - wykonanie projektu Ścieżki Sensorycznej
Styczeń, marzec 2020 - zakup materiałów potrzebnych do jej wykonania
Marzec, kwiecień 2020 - wspólne wykonanie Ścieżki Sensorycznej
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Ścieżka obejmuje 5 sfer zmysłów: wzrokowa, słuchowa, smakowa, dotykowa i węchowa. Każda z nich pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji ruchowej. Pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci. 
Dzieci nauczą się współpracy, planowania i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusz grantu zostanie przeznaczony na zakup desek potrzebnych do wykonania segmentów oraz materiałów do Ścieżki Sensorycznej (jej stałych elementów: kamieni sensorycznych, piasku kinetycznego, Kolorowej Rzeki Gongo, półkuli sensorycznych).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

  1. Będziemy pierwszą szkołą w gminie posiadającą "Ścieżkę Sensoryczną" co znacząco wpłynie na promocję szkoły.
  2. Z utworzonej Ścieżki Sensorycznej będą korzystać nie tylko nasi uczniowie, ale również dzieci z pobliskiego osiedla pod opieką dorosłych. 
  3. Dzieci będą uczyć się poprzez doświadczenie polisensoryczne, eksperymentowanie i badanie najbliższego środowiska co wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
  4. Ścieżka będzie miejscem rekreacji i wypoczynku, pozytywnie wpłynie na integrację środowiska lokalnego.

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Adres

Sosnowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów