Numer projektu: 917
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Ekologiczny Kiermasz Roślin

Złoty Grant

Złoty Grant

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Żyjąc w nowoczesnej Europie nie zdajemy sobie sprawy, jak wyglądają pozornie zwykłe elementy ludzkiego życia na drugim końcu świata. My postanowiliśmy się nad tym zastanowić i wziąć pod lupę edukację. Gdzie? W Afryce! A dokładnie w małej miejscowości Ibutu w Tanzanii.
W skromnym budyneczku, który patrząc przez pryzmat naszych europejskich standardów przypomina bardziej obiekt gospodarczy, znajduje się malutkie przedszkole, w którym uczy się ponad 40 dzieci. Już sam fakt, że ich szkoła to dosłownie CZTERY ŚCIANY nie mieści się w naszych głowach. W środku nie ma kolorowych stoliczków, miękkiego dywanu i barwnych obrazków na ścianach. Dzieci nie mają interaktywnych zabawek pozwalających na poznawanie świata wszystkimi zmysłami, a mimo to pilnie zdobywają podstawowe umiejętności, takie jak: czytanie, pisanie czy liczenie.

Po zetknięciu się z tą brutalną rzeczywistością postanowiliśmy rozjaśnić im mroki codziennej nauki. Chcemy zorganizować Ekologiczny Kiermasz Roślin, który nie tylko pośrednio pomoże dzieciakom w Tanzanii, ale pozwoli na ekologiczną edukację uczniów naszej Szkoły oraz środowiska lokalnego. 
Ekologiczny Kiermasz Roślin jest elementem większego projektu o nazwie „Ołówek dla Tanzanii”, w ramach którego nasz zespół wolontariuszy przewiduje zbiórkę przyborów szkolnych i papierniczych na terenie Szkoły (i nie tylko). Niestety, zebranie odpowiedniej liczby przyborów to połowa sukcesu. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy na pokrycie kosztów odpowiedniego zabezpieczenia materiałów i wysyłki do Tanzanii. Ewentualną nadwyżkę finansową wyślemy bezpośrednio do Ibutu, gdzie zostaną zakupione dodatkowe pomoce naukowe, które nie mogą być wysłane z Polski (np. ze względu na barierę językową). I właśnie w tym celu chcemy zorganizować Ekologiczny Kiermasz Roślin.
Dlaczego akurat Ekologiczny Kiermasz Roślin? Ponieważ można łączyć przyjemne z pożytecznym! Będziemy nie tylko zbierać potrzebne pieniądze, ale także edukować dzieci, młodzież i środowisko lokalne, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać pojemniki ze szkła czy metalu, oraz jakie rośliny najkorzystniej wpływają na pochłanianie szkodliwych substancji unoszących się w naszych domach. Słowem: ekologia w dwóch wymiarach – zero waste oraz stop smogowi!
Jeżeli uda nam się przeprowadzić kiermasz w 100% wydaniu to: 
- zebrane pieniądze pozwolą na wysyłkę materiałów papierniczych do Tanzanii, 
- uczniowie naszej Szkoły będą uczestniczyć w warsztatach dotyczących powtórnego wykorzystania pozornie niepotrzebnych materiałów oraz warsztatów sadzenia roślin i ich pielęgnacji, 
- uczniowie oraz środowisko lokalne zdobędzie wiedzę na temat roślin antysmogowych oraz zaopatrzą się w ich sadzonki,
- wszyscy uczestnicy projektu zainspirują się do ponownego przetwarzania materiałów oraz zdobędą do tego celu niezbędną wiedzę.
Plan działania

Plan działania

GRUDZIEŃ 2019 r.:

- Przygotowanie roślin. 
Aby rośliny były odpowiednio ukorzenione i przygotowane do sadzenia, właśnie w grudniu zostanie przeprowadzona zbiórka szczepek oraz sadzonek roślin. Będzie ona ogłoszona w mediach społecznościowych wśród grup miłośników roślin doniczkowych, rodziców i nauczycieli, a także zaprzyjaźnionych hodowców roślin.

POCZĄTEK STYCZNIA 2020 r.:

- Zbiórka szklanych i metalowych pojemników „doniczek”.
W tym czasie na terenie Szkoły zostanie ogłoszona zbiórka zbędnych słoików i puszek, które staną się doniczkami i osłonkami dla sprzedawanych roślin. Zbiórka zostanie także ogłoszona na Facebooku, w grupie osób zainteresowanych zero/less waste.
- Tworzenie materiałów reklamowych i informacyjnych. 
Uczniowie stworzą projekty plakatów, ulotek informacyjnych, naklejek z nazwami roślin na doniczki. Zostaną one wydrukowane i znajdą zastosowanie podczas Ekologicznego Kiermaszu Roślin lub zostaną wykorzystane celem promowania wydarzenia – wywieszanie plakatów w okolicach szkoły, publikowanie ogłoszeń na portalach społecznościowych i stronach internetowych.

KONIEC STYCZNIA 2020r.:

- Warsztaty zero waste.
Tuż przed feriami zostaną przeprowadzone warsztaty, podczas których wolontariusze zaangażowani w akcje doświadczą radości ponownego wykorzystania „śmieci”, zamieniając je w kreatywne doniczki i osłonki. Sadzone przez nich rośliny będą należeć do grupy roślin filtrujących powietrze. Ochotnicy w ten sposób dowiedzą się, które rośliny warto hodować w swoich domach ze względu na pochłaniane przez nich substancje szkodliwe. Będzie to też dobra okazja do poznania modnej współcześnie formy uprawy roślin jaką jest las w słoiku. Wszystkie prace zostaną przekazane na Ekologiczny Kiermasz Roślin.

12 LUTY 2020 r.:

- Ekologiczny Kiermasz Roślin. 
Podczas zebrania z rodzicami, w godzinach popołudniowych, odbędzie się Ekologiczny Kiermasz Roślin w holu Katolickiej Szkoły Podstawowej Ruchu Światło-Życie im. ks. F. Blachnickiego w Krakowie, podczas którego:
a) będzie można zakupić rośliny antysmogowe, 
b) wesprzeć zbiórkę pieniężną, przeznaczoną na wysyłkę materiałów papierniczych do Tanzanii, 
c) zasięgnąć porady eksperta w dziecinie uprawy roślin, ich wymagań i możliwości filtracyjnych, 
d) dowiedzieć się, w jaki sposób powtórnie wykorzystać opakowania, 
e) otrzymać ulotkę informacyjną na temat działań ekologicznych: uprawy roślin antysmogowych, ponownego wykorzystania materiałów wielorazowych, 
f) zakupić ekologiczną, bawełnianą torbę na zakupy z tematycznym hasłem i logiem akcji.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Całość projektu (z wyjątkiem elementów informacyjno – reklamowych) zostanie przeprowadzona w Katolickiej Szkole Podstawowej Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w  Krakowie
GRUDZIEŃ 2019 r. - Przygotowanie roślin.
POCZĄTEK STYCZNIA 2020 r. - Zbiórka szklanych i metalowych pojemników „doniczek” i tworzenie materiałów reklamowych i informacyjnych. 
KONIEC STYCZNIA 2020 r. - Warsztaty zero waste. 
12 LUTY 2020r. - Ekologiczny Kiermasz Roślin. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie grupy projektowej (wolontariusze) będą odpowiedzialni za: 
 • zebranie informacji na temat ponownego wykorzystania materiałów wielorazowych do redagowania ulotek i plakatów informacyjnych, 
 • projektowanie i wykonanie plakatów oraz innych materiałów reklamowych, 
 • udział w warsztatach zero waste i tym samym przygotowanie roślin do kiermaszu, 
 • przeprowadzenie kiermaszu (pod okiem koordynatora projektu), 
 • udział i pomoc w zbiórce słoików i puszek, 
 • udział i pomoc w zbiórce sadzonek i szczepek na kiermasz.
Uczniowie podczas pracy nad projektem zdobędą następujące umiejętności
 • korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji, 
 • posługiwanie się programami graficznymi i wykonywanie materiałów typu ulotka, plakat, baner internetowy, 
 • zdobywanie wiedzy na temat ponownego wykorzystania materiałów, 
 • zdobywanie umiejętności sadzenia i pielęgnacji roślin, 
 • poznanie współczesnej formy uprawy roślin – las w słoiku, 
 • poznanie nazw i specyfiki roślin antysmogowych, 
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas kiermaszu, 
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 
 • rozwijanie empatii. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Gdyby udało nam się zdobyć grant, zostanie on przeznaczony na następujące elementy projektu:
- pokrycie kosztów profesjonalnego wydruku ulotek informacyjnych oraz plakatów, 
- uzupełnienie i wzbogacenie asortymentu roślin antysmogowych, 
- zakup ziemi, keramzytu, ozdobnych kamieni oraz innych elementów dekoracyjnych do wzbogacenia donic i osłonek, 
- zakup bawełnianych toreb z logiem akcji, 
- zakup papierowych toreb, do których będą pakowane zakupione rośliny, 
- zakup pieczątki z logiem Szkoły oraz logiem akcji, które będą przybijane na papierowych torebkach.

W przypadku otrzymania grantu, 100% dochodu z Ekologicznego Kiermaszu Roślin zostanie przekazane na pokrycie kosztów wysyłki materiałów papierniczych do Tanzanii oraz zakup pomocy dydaktycznych na miejscu, w ramach projektu „Ołówek dla Tanzanii”.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dlaczego my? 

Wydaje mi się, że nasz projekty spośród innych wyróżnia jego szczytny cel. Potrzebujemy wsparcia w realizacji projektu edukacyjnego, który przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia dzieci w Tanzanii. Nie myślimy tylko o sobie i swoich ambicjach, ale chcemy dzielić się tym, co mamy, z potrzebującymi. Po realizacji tego projektu, w naszych głowach pozostanie wiedza ekologiczna oraz świadomość przekazania jej innym, natomiast w naszych sercach zostanie niezatarte piętno radości z pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.
Opis realizacji

Opis realizacji

GRUDZIEŃ 2019/ styczeń 2020r.:

- Zbiórka roślin
W grudniu i w styczniu została przeprowadzona zbiórka roślin i sadzonek ze szczególnym uwzględnieniem roślin antysmogowych. Cięte szczepki podlegały procesowi ukorzeniania. Rośliny zostały pozyskane od nauczycieli i pracowników Szkoły, a także anonimowych darczyńców, którzy dowiedzieli się o akcji i chcieli dołożyć swoją „cegiełkę”.
- Zbiórka szklanych, metalowych i plastikowych pojemników
W tematycznych grupach Zero Waste na portalu społecznościowym Facebook została ogłoszona zbiórka słoików, puszek oraz plastikowych pojemników, które staną się doniczkami i osłonkami dla sprzedawanych roślin. Odzew był na tyle duży, że zbędna okazała się zbiórka na terenie Szkoły.
- Tworzenie materiałów reklamowych i informacyjnych
Tworzone były grafiki promujące wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej Szkoły. Projektowaniu podlegały także ulotki informacyjne oraz plakaty będące częścią Kiermaszu. W tym czasie były także projektowane etykiety, które będą sprawowały funkcję informacyjną (nazwa rośliny).

KONIEC STYCZNIA 2020r.:

- Warsztaty zero waste oraz las w słoiku
Tuż przed feriami zostały przeprowadzone warsztaty, podczas których wolontariusze zaangażowani w akcję ozdabiali osłonki – puszki, przesadzali rośliny do nowych eko-pojemników oraz tworzyli własne kompozycje lasu w szkle. Podczas zajęć uczniowie kontynuowali tworzenie etykiet, uzupełniając je o nazwy roślin i przyporządkowując do odpowiednich sadzonek. Wszystkie prace zostały przekazane na Ekologiczny Kiermasz Roślin, jednak zdobyte przez uczniów wiedza i umiejętności przydadzą im się w dorosłym, odpowiedzialnym życiu.

12 LUTY 2020 r.:

- Ekologiczny Kiermasz Roślin.
Podczas zebrania z rodzicami, w godzinach popołudniowych, odbył się Ekologiczny Kiermasz Roślin w głównym korytarzu Katolickiej Szkoły Podstawowej Ruchu Światło-Życie im. ks. F. Blachnickiego w Krakowie, w trakcie którego można było:
a) zaopatrzyć się w sadzonki roślin, w tym roślin antysmogowych,
b) zasięgnąć porady eksperta w dziedzinie uprawy roślin, ich wymagań oraz stanowiska,
c) dowiedzieć się, w jaki sposób powtórnie wykorzystać opakowania,
d) otrzymać ulotkę informacyjną na temat działań ekologicznych: ponownego wykorzystania materiałów wielorazowych, przekazywaniu niepotrzebnych przedmiotów czy jedzenia na rzecz fundacji i wspólnot o charakterze charytatywnym, 
e) zakupić ekologiczną, bawełnianą torbę i/lub plecak z tematycznym hasłem oraz logiem Szkoły.
f) zakupić ołówek z logiem Szkoły – symbol akcji „Ołówek dla Tanzanii”,
g) wesprzeć zbiórkę pieniężną, przeznaczoną na wysyłkę materiałów papierniczych oraz poprawę jakości kształcenia dzieci z przedszkola w Ibutu w Tanzanii w ramach akcji „Ołówek dla Tanzanii”.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Dzięki przemyślanej konstrukcji projektu, odpowiedniemu zaplanowaniu harmonogramu, trafnej ocenie swoich własnych możliwości, dyscyplinie oraz odpowiedzialności za wyznaczone zadania nie napotkaliśmy na żadne trudności, które mogłyby zagrozić niekompletnym zrealizowaniem założonych celów.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie podczas realizacji projektu zdobyli następujące umiejętności:

 • korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji,
 • poznanie filozofii zero waste,
 • tworzenie ulotek, plakatów i materiałów promocyjnych w programach graficznych,
 • zdobywanie wiedzy na temat lokalnych działalności w duchu zero waste,
 • sadzenie i pielęgnacja roślin,
 • posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do sadzenia roślin oraz tworzenia elementów dekoracyjnych,
 • rozwijanie kreatywności podczas tworzenia elementów dekoracyjnych na osłonkach i doniczkach,
 • rozwijanie kreatywności w temacie ponownego wykorzystania materiałów recyklingowych,
 • poznanie współczesnej formy uprawy roślin – las w szkle,
 • poznanie nazw i specyfiki roślin antysmogowych,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas kiermaszu,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • nauka współpracy z podmiotami zewnętrznymi: drukarnie, agencje reklamowe, MPO
 • rozwijanie empatii.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Zgodnie z naszymi założeniami, lokalna społeczność mogła:

 • zakupić sadzonki roślin antysmogowych i nie tylko,
 • zabrać ulotkę informacyjną dotyczącą segregacji odpadów na terenie miasta Krakowa,
 • zabrać ulotkę informacyjną dotyczącą miejsc w Krakowie, gdzie można oddać używane przedmioty/ jedzenie, z których sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na działalność fundacji, wspólnoty czy przyczynią się do rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • zasięgnąć porady eksperta w dziedzinie uprawy roślin doniczkowych,
 • zakupić ekologiczne torby i plecaki,
 • zainspirować się do ponownego wykorzystania odpadów – plakaty informacyjne,
 • wesprzeć finansowo szkolny projekt „Ołówek dla Tanzanii”.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że nasz pomysł został doceniony przez Jury konkursu ;)

Poza tym, jako opiekunowie projektu, jesteśmy dumni ze swojej młodzieży, która podeszła do przedsięwzięcia bardzo kreatywnie, odpowiedzialnie i z wielkim zapałem. Współpraca z nimi była przyjemnością, a korzyści jakie wynieśli z realizacji akcji na pewno zaowocują w przyszłości. Dodatkowo, tak licznie zebrane pieniądze przyczynią się do poprawy warunków kształcenia dzieciaków w Tanzanii, co było naszym szkolnym marzeniem. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Mimo, że plan działania i harmonogram był bardzo precyzyjny i przemyślany, nie dawał on miejsca na błędy. W przyszłości, przy planowaniu takiego przedsięwzięcia, wzięlibyśmy pod uwagę większą rozpiętość czasową pomiędzy poszczególnymi elementami.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Plan był realizowany od początku do końca przed wybuchem pandemii, zgodnie z pierwotnymi założeniami. Zmianie uległy niewielkie elementy projektu, które wynikały z niespodziewanych okoliczności:
- ze względu na ogromną liczbę darowizn w postaci roślin zrezygnowaliśmy z zakupienia dodatkowych sadzonek, dzięki czemu pieniądze zostały przeznaczone na kolejny elementu kiermaszu, będący jednocześnie symbolem akcji - ołówki,
- zmianie podległy także koncepcje plakatów i ulotek – poprzestaliśmy na kreatywnym wykorzystaniu odpadów i nazwach roślin antysmogowych (plakaty) oraz informacje o miejscach, które pozyskują i sprzedają używane przedmioty w celach charytatywnych (ulotka). Zmiana była podyktowana przydatnością informacji, w stosunku do formy przekazu,
- zaprosiliśmy do współpracy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, dzięki uprzejmości którego otrzymaliśmy plakaty i ulotki dotyczące szczegółowej segregacji odpadów na terenie miasta Krakowa – wiele osób niepoprawnie segreguje odpady z powodu braku wiedzy, z którą wychodzimy naprzeciw,
- zrezygnowaliśmy ze zbiórek puszek, słoików i plastikowych pojemników w Szkole ze względu na szeroki odzew pośród miłośników Zero Waste na portalu społecznościowym Facebook.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Udało nam się otrzymać grant i został on przeznaczony na następujące elementy projektu:
- pokrycie kosztów profesjonalnego wydruku ulotek informacyjnych oraz plakatów,
- zakup ziemi, keramzytu, ozdobnych kamieni oraz innych elementów dekoracyjnych do kompozycji „las w szkle”, a także wzbogacenia donic i osłonek,
- zakup bawełnianych toreb z logo akcji oraz bawełnianych plecaczków z logo Szkoły,
- zakup papierowych toreb, do których były pakowane zakupione rośliny,
- zakup pieczątki z logo Szkoły, które były przybijane na papierowych torebkach,
- zakup ołówków z logo Szkoły, jako nawiązania do głównego celu akcji.

Puszki, butelki, słoiki, plastikowe kubeczki, doniczki rozsadowe, gazety, sznurki i wiele innych elementów, do których zostały przesadzane rośliny (lub elementy dekoracyjne) zostały pozyskane od osób prywatnych. Były to darowizny lub symboliczne sąsiedzkie wymiany (za puszkę ananasa, znaczek pocztowy, paczkę kawy itp.), które także są w duchu Zero Waste

Asortyment prawie 200 sadzonek różnych roślin został pozyskany od nauczycieli, pracowników Szkoły oraz anonimowych darczyńców zupełnie za darmo. 

Szkoła

Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie

Adres

os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów