Numer projektu: 934
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Dzieci dla innych dzieci -"Bajka o śpiącym niedźwiedziu"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt dotyczy przedstawienia, przez uczniów klasy 6a, bajki dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie  (podopieczni w placówce do 13 r. ż.) oraz dla Wojtusia Dudy chłopca chorego na nowotwór złośliwy neuroblastoma. 
Celem działań jest:
 • integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych,
 • współpraca z placówką opiekuńczo - terapeutyczną
 • kształtowanie empatii
 • uwrażliwienie na potrzeby oraz sytuację innych osób, 
 • uwrażliwienie podopiecznych placówki na odbiór sztuki teatralnej
 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby chorych dzieci
 • doskonalenie umiejętności teatralnych oraz manualnych
 • integracja zespołu klasowego
 • zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz innych
 • wzmocnienie idei chęci pomocy innym osobom
 • wykorzystanie urządzeń mobilnych do nagrania filmu dla Wojtusia
 • zaangażowanie rodziców uczestników projektu w prace związane z realizacją projektu
 • integracja pomiędzy instytucjami
 • otwarcie na utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym
Efekty działań:
 • zainteresowanie podopiecznych sztuką teatralną 
 • rozwinięcie umiejętności teatralnych uczniów 
 • wprowadza podopiecznych w świat sztuki
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • rozwijanie umiejętności literackich oraz skupienia uwagi
 • rozwijanie kreatywności i twórczego działania
 • występ artystyczny "Bajka o śpiącym Niedźwiedziu"
 • integracja zespołu klasowego
 • wykonanie upominków dla podopiecznych oraz Wojtusia
 • nagranie bajki dla Wojtusia
Plan działania

Plan działania

 1. Nawiązanie kontaktu z Dyrekcją Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie
 2. Przedstawienie uczniom tematyki projektu
 3. Wybranie tematyki oraz opracowanie celów działań
 4. Wykonanie plakatu zwiastującego projekt
 5. Opracowanie scenariusza i podział ról
 6. Przygotowanie scenografii - praca grupowa
 7. Udział w próbach, samodzielne przygotowanie upominków dla dzieci
 8. Na przełomie marca/kwietnia uczniowie przedstawią bajkę dla podopiecznych - występ w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie
 9. Nagranie filmu/występ dla Wojtka Dudy, chłopca chorego na nowotwór złośliwy (Neuroblastoma)
 10. Grupa projektowa licząca 20 osób przygotuje dekoracje, kostiumy oraz przedstawienie. 
 11. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 • wrzesień/październik - wybór tematyki bajki, nawiązanie kontaktu z Regionalną Placówką Opiekuńczo - Terapeutyczną
 • listopad -  opracowanie celów oraz efektów projektu, wykonanie plakatu promującego projekt, opracowanie scenografii oraz podział ról
 • grudzień/styczeń/luty - próby przedstawienia, wykonanie dekoracji na terenie Szkoły Podstawowej im. św.Jana de La Salle przez uczestników projektu; wykonanie upominków (breloczków z koralików) dla podopiecznych placówki oraz dla Wojtusia
 • marzec/kwiecień - występ uczniów klasy 6a w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej wraz z wręczeniem upominków;  występ/nagranie filmu dla Wojtusia Dudy
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Rola uczniów:
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz nad projektem
 • wykonanie scenografii przedstawienia, zaprojektowanie stroi oraz wykonanie rekwizytów
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi rówieśnikami
 • kreatywne wykorzystanie zasobów z gospodarstwa domowego do stworzenia dekoracji
 • wykorzystanie technologii komunikacyjnej do realizacji projektu
 • wykonanie upominków (breloczków z koralików) dla podopiecznych placówki oraz dla Wojtusia
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grupa projektowa przeznaczy grant na zakup materiałów plastycznych do wykonania drobnych upominków (breloczki z koralików czyli koraliki, zawieszki) dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Częstochowie, na zakup misia-niedźwiedzia dla Wojtusia oraz na pokrycie kosztów wysyłki upominku do miejsca pobytu chłopca w czasie realizacji projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt ma na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, na zwrócenie uwagi na najmłodszych obywateli naszego kraju. Projekt rozwinie niewątpliwie wrażliwość artystyczną podopiecznych placówki, którzy z racji miejsca swego pobytu nie mają dostępu do instytucji kulturalnych. Uczniowie występujący dla podopiecznych będą kształtować umiejętności pracy w grupie, rozwijać zdolności teatralne i manualne oraz własną kreatywność. Najważniejszym jednak celem realizacji naszego projektu jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci z placówki oraz na twarzy 4 - letniego Wojtusia Dudy - chłopca chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastoma
Opis realizacji

Opis realizacji

Od października do 12 marca (do dnia zawieszenia zajęć w szkołach) grupa projektowa nawiązała kontakt z Regionalną Placówką Opiekuńczo- Terapeutyczną w Częstochowie - ustalono formę przedstawienia projektu (data, ilość osób, miejsce). Opiekun projektu wraz z uczniami dokonał podziału zadań (stroje, podział ról, terminy)między członków klasy. Wybrano oprawę muzyczną. Zakupiliśmy maskotki oraz koraliki do wyrobu zawieszek. Wykonaliśmy 25 zawieszek. Złożyliśmy zamówienie na imienne drewniane zawieszki dla podopiecznych placówki oraz Wojtusia i jego brata. Grupa projektowa wykonała prototyp afiszu teatralnego, który stanowił Logo projektu. Klasa na lekcjach wychowania fizycznego opracowała układ taneczny do piosenki "Gummy Bear" , który stanowić miał taneczne zakończenie "Bajki o śpiącym Niedźwiedziu" w placówce.Opiekun projektu nawiązał kontakt z opiekunem prawnym Wojtusia, aktualnie przebywającego na terenie Włoch, gdzie jest leczony. Klasa 6a wysłała kartki świąteczne - bożonarodzeniowe dla chłopca. Koordynator projektu zgłosił/zaprosił do wykonania reportażu przedstawienia bajki dla podopiecznych w/w placówki lokalną telewizję na terenie Częstochowy.W czasie pandemii uczniowie mimo dzielącej ich odległości komunikowali się on-line, nagrali swoje role, tworzyli podkłady muzyczne, opracowali stroje oraz elementy dekoracji (drzewa, strój wiosny, żaby, pszczółki).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym problemem jaki napotkaliśmy podczas realizacji projektów to niestety zamknięte szkoły z powodu pandemii, ponieważ nie możemy podczas lekcji i spotkań online przeprowadzić prób przedstawienia. Utrudniony bezpośredni kontakt.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Grupa projektowa wskazała rolę jaką pełni podział obowiązków, podczas realizacji określonego celu,dzielenia osiągnięcia zamierzonych efektów na konkretne etapy i przydzielania obowiązków uczestnikom projektu. Uczniowie rozwinęli zdolności empatyczne. Kształtowali umiejętności pracy w grupie, poszanowania zdania drugiego człowieka oraz uwrażliwienie na potrzeby chorego dziecka a także na potrzeby podopiecznych placówki wskazanej w projekcie. Uczniowie poznali programy komputerowe do nagrywania dźwięków i nakładania obrazów, aplikacji do komunikacji on-line oraz do montowania filmów mając do dyspozycji kilka nagrań fotografii oraz tekst
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Zwrócenie  uwagi społeczeństwa na utrudniony kontakt dzieci z w/w placówek z kulturą (teatrem, filharmonią). Podopieczni placówki otrzymają przygotowane misie z imiennymi zawieszkami - grupa projektowa wręczy je po umożliwieniu nam bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z faktu wygrania I etapu. Cieszy nas,że możemy wykazać się potencjałem twórczym jaki w nas jest. Dumni również jesteśmy z faktu iż zostaliśmy bardzo ciepło odebrani przez pracowników placówki oraz opiekunów Wojtusia. Dumni jesteśmy, że mimo przeciwności (w tym przypadku pandemii) potrafiliśmy się zmobilizować do pracy nad częściową realizacją projektu. Na uwagę zasługuje również fakt, że grupa projektowa zgodnie decydowała o podziale zadań i obowiązków pomiędzy sobą, chętnie ze sobą współpracowała i dzieliła się pomysłami.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nie dotyczy
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Nie możemy wystawić bajki w realu dla podopiecznych placówki oraz Wojtusia. A to był najważniejszy cel naszego projektu. Pomimo przygotowanych upominków (zawieszek z koralików) oraz zakupu "przytulanek", dekoracji, strojów - cel nie zostanie osiągnięty do dnia 5 czerwca 2020 r. Pierwotnie występ uczestników projektu  dla podopiecznych placówki przewidziany był na 24 kwietnia 2020 roku, na godz. 16.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant pieniężny został wykorzystany na zakup opakowań koralików wraz z podkładkami pod wzory oraz wzory (samochodu, kwiatków, postaci, kotka, pieska, ośmiornicy, delfina, króliczka), zakupiono 25 misiów oraz drewniane zawieszki imienne dla podopiecznych oraz Wojtusia. Do zawieszek z koralików i drewnianych imiennych zakupiliśmy metalowe breloczki oraz wstążki.
Filmy

Filmy

Zbiorcze podsumowanie realizacji projektu:
https://drive.google.com/file/d/1N73QA9XN8nBclGZVAlHkXEBJYJS0gWKN/view?usp=sharing

Prezentacja multimedialna wraz z nagraniami realizatorów projektu - filmy, dekoracje, stroje, taniec:
https://drive.google.com/file/d/1YCRn472_FyllE-bjcu4UIFLujzbvc2ee/view?usp=sharing

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Adres

Kazimierza Pułaskiego 71, 42-217 Częstochowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów