Numer projektu: 934
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Dzieci dla innych dzieci -"Bajka o śpiącym niedźwiedziu"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt dotyczy przedstawienia, przez uczniów klasy 6a, bajki dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie  (podopieczni w placówce do 13 r. ż.) oraz dla Wojtusia Dudy chłopca chorego na nowotwór złośliwy neuroblastoma. 
Celem działań jest:
 • integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych,
 • współpraca z placówką opiekuńczo - terapeutyczną
 • kształtowanie empatii
 • uwrażliwienie na potrzeby oraz sytuację innych osób, 
 • uwrażliwienie podopiecznych placówki na odbiór sztuki teatralnej
 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby chorych dzieci
 • doskonalenie umiejętności teatralnych oraz manualnych
 • integracja zespołu klasowego
 • zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz innych
 • wzmocnienie idei chęci pomocy innym osobom
 • wykorzystanie urządzeń mobilnych do nagrania filmu dla Wojtusia
 • zaangażowanie rodziców uczestników projektu w prace związane z realizacją projektu
 • integracja pomiędzy instytucjami
 • otwarcie na utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym
Efekty działań:
 • zainteresowanie podopiecznych sztuką teatralną 
 • rozwinięcie umiejętności teatralnych uczniów 
 • wprowadza podopiecznych w świat sztuki
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • rozwijanie umiejętności literackich oraz skupienia uwagi
 • rozwijanie kreatywności i twórczego działania
 • występ artystyczny "Bajka o śpiącym Niedźwiedziu"
 • integracja zespołu klasowego
 • wykonanie upominków dla podopiecznych oraz Wojtusia
 • nagranie bajki dla Wojtusia
Plan działania

Plan działania

 1. Nawiązanie kontaktu z Dyrekcją Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie
 2. Przedstawienie uczniom tematyki projektu
 3. Wybranie tematyki oraz opracowanie celów działań
 4. Wykonanie plakatu zwiastującego projekt
 5. Opracowanie scenariusza i podział ról
 6. Przygotowanie scenografii - praca grupowa
 7. Udział w próbach, samodzielne przygotowanie upominków dla dzieci
 8. Na przełomie marca/kwietnia uczniowie przedstawią bajkę dla podopiecznych - występ w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Częstochowie
 9. Nagranie filmu/występ dla Wojtka Dudy, chłopca chorego na nowotwór złośliwy (Neuroblastoma)
 10. Grupa projektowa licząca 20 osób przygotuje dekoracje, kostiumy oraz przedstawienie. 
 11. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 • wrzesień/październik - wybór tematyki bajki, nawiązanie kontaktu z Regionalną Placówką Opiekuńczo - Terapeutyczną
 • listopad -  opracowanie celów oraz efektów projektu, wykonanie plakatu promującego projekt, opracowanie scenografii oraz podział ról
 • grudzień/styczeń/luty - próby przedstawienia, wykonanie dekoracji na terenie Szkoły Podstawowej im. św.Jana de La Salle przez uczestników projektu; wykonanie upominków (breloczków z koralików) dla podopiecznych placówki oraz dla Wojtusia
 • marzec/kwiecień - występ uczniów klasy 6a w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej wraz z wręczeniem upominków;  występ/nagranie filmu dla Wojtusia Dudy
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Rola uczniów:
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz nad projektem
 • wykonanie scenografii przedstawienia, zaprojektowanie stroi oraz wykonanie rekwizytów
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi rówieśnikami
 • kreatywne wykorzystanie zasobów z gospodarstwa domowego do stworzenia dekoracji
 • wykorzystanie technologii komunikacyjnej do realizacji projektu
 • wykonanie upominków (breloczków z koralików) dla podopiecznych placówki oraz dla Wojtusia
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grupa projektowa przeznaczy grant na zakup materiałów plastycznych do wykonania drobnych upominków (breloczki z koralików czyli koraliki, zawieszki) dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Częstochowie, na zakup misia-niedźwiedzia dla Wojtusia oraz na pokrycie kosztów wysyłki upominku do miejsca pobytu chłopca w czasie realizacji projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt ma na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, na zwrócenie uwagi na najmłodszych obywateli naszego kraju. Projekt rozwinie niewątpliwie wrażliwość artystyczną podopiecznych placówki, którzy z racji miejsca swego pobytu nie mają dostępu do instytucji kulturalnych. Uczniowie występujący dla podopiecznych będą kształtować umiejętności pracy w grupie, rozwijać zdolności teatralne i manualne oraz własną kreatywność. Najważniejszym jednak celem realizacji naszego projektu jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci z placówki oraz na twarzy 4 - letniego Wojtusia Dudy - chłopca chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastoma

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Adres

Kazimierza Pułaskiego 71, 42-217 Częstochowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów