Numer projektu: 171
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Każdy starszy człowiek jest mi bliski"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt rozpoczął się we wrześniu i będzie trwał przez cały rok szkolny 2019/2020, a w przypadku osiągnięcia pozytywnych rezultatów będzie kontynuowany w kolejnej klasie. Głównym celem jest kształtowanie postaw obywatelskich i uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób starszych, samotnych. Projekt łączy treści społeczne i edukacyjne. Dzieci ucząc się aktywności obywatelskiej mają jednocześnie utrwalać zdobywaną wiedzę i rozwijać twórcze myślenie. 
Plan działania

Plan działania

1.   Temat zajęcia zachęcającego uczniów do realizacji projektu: Jak możemy pomóc osobom starszym, samotnym wykorzystując to w czym jesteśmy dobrzy.  
2.   Wspólne opracowanie scenariusza przedstawienia „Świat zwierząt” – wybór wierszy znanych polskich poetów,  wykorzystanie znanych uczniom piosenek. 
3.   Przygotowanie zaproszenia na przestawienie – utrwalenia zasad pisania zaproszenia; praca w grupach – samodzielne układanie i zapisywanie treści zaproszenia oraz oprawa graficzna plakatu z zaproszeniem; zawieszenie zaproszeń w DDPS. 
4.   Prezentacja przedstawienia „Świat zwierząt” w DDPS.
5.   Samodzielne przygotowanie  kartek bożonarodzeniowych; nauka pisania życzeń. 
6.   Przygotowanie jasełek – nauka tekstów i kolęd, samodzielne przygotowanie rekwizytów.
7.   Zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania świątecznych ozdób.
8.   Robienie ozdób choinkowych wspólnie z pensjonariuszami DDPS, składanie świątecznych życzeń  i wręczanie  świątecznych kartek  
9.   Prezentacja szkolnych jasełek w DDPS.
10.Wykonanie planszowych gier dydaktycznych, utrwalających wiedzę o ruchu drogowym – praca w grupach.
11.„Dzień gier i zabaw” – spędzenie czasu z pensjonariuszami DDPS, wykorzystanie wykonanych przez uczniów gier planszowych oraz wymyślonych przez dzieci zabaw.
12. Robienie ozdób wielkanocnych wspólnie z pensjonariuszami DDPS.    
13. Przygotowanie koncertu muzycznego –  samodzielne przygotowanie scenariusza koncertu. /wykorzystanie piosenek, które uczniowie uczyli się przez cały rok w szkole. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł jest już realizowany na terenie szkoły i Dziennego Domu Pomocy Społecznej Senior – Wigor w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
wrzesień:  -   odbyły się zajęcia zachęcające uczniów do udziału w projekcie
- uczniowie wspólnie z nauczycielem przygotowali scenariusz, plakaty z zaproszeniem oraz zaprezentowali  pensjonariuszom przedstawienie pt. „Świat zwierząt”, 

początek grudnia  – przygotowywanie kartek bożonarodzeniowych dla pensjonariuszy,  
grudzień /ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem/  –  robienie ozdób choinkowych wspólnie z pensjonariuszami DDPS, składanie świątecznych życzeń  i wręczanie  świątecznych kartek  

styczeń – prezentacja jasełek,      

luty – wspólne gry i zabawy,     

kiecień – wspólne robienie ozdób wielkanocnych, 

czerwiec – „Czerwcowy koncert muzyczny” 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji pomysłu dzieci nauczą się szacunku i wrażliwości na potrzeby starszych ludzi oraz rozwiną umiejętność współpracy w grupie. Będą doskonalić kreatywność myślenia oraz poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i efekty pracy wspólnej, która służy innym ludziom . W praktycznej formie utrwalą pisanie zaproszeń, życzeń oraz wiedze dotycząca ruchu drogowego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nasz pomysł nie jest akcją jednorazową, ale będzie realizowany w kolejnym  roku szkolnym, a jeśli się sprawdzi również w kolejnych latach przez inne klasy.  Wygraną chcielibyśmy przeznaczyć na zakup rekwizytów, materiałów i strojów, które można wykorzystać podczas przestawień. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt nie zamyka się w murach szkolnych, ale wychodzi poza nie. Angażuje różne grupy społeczne i integruje je.

Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres

Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów