Numer projektu: 171
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Każdy starszy człowiek jest mi bliski"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt rozpoczął się we wrześniu i będzie trwał przez cały rok szkolny 2019/2020, a w przypadku osiągnięcia pozytywnych rezultatów będzie kontynuowany w kolejnej klasie. Głównym celem jest kształtowanie postaw obywatelskich i uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób starszych, samotnych. Projekt łączy treści społeczne i edukacyjne. Dzieci ucząc się aktywności obywatelskiej mają jednocześnie utrwalać zdobywaną wiedzę i rozwijać twórcze myślenie. 
Plan działania

Plan działania

1.   Temat zajęcia zachęcającego uczniów do realizacji projektu: Jak możemy pomóc osobom starszym, samotnym wykorzystując to w czym jesteśmy dobrzy.  
2.   Wspólne opracowanie scenariusza przedstawienia „Świat zwierząt” – wybór wierszy znanych polskich poetów,  wykorzystanie znanych uczniom piosenek. 
3.   Przygotowanie zaproszenia na przestawienie – utrwalenia zasad pisania zaproszenia; praca w grupach – samodzielne układanie i zapisywanie treści zaproszenia oraz oprawa graficzna plakatu z zaproszeniem; zawieszenie zaproszeń w DDPS. 
4.   Prezentacja przedstawienia „Świat zwierząt” w DDPS.
5.   Samodzielne przygotowanie  kartek bożonarodzeniowych; nauka pisania życzeń. 
6.   Przygotowanie jasełek – nauka tekstów i kolęd, samodzielne przygotowanie rekwizytów.
7.   Zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania świątecznych ozdób.
8.   Robienie ozdób choinkowych wspólnie z pensjonariuszami DDPS, składanie świątecznych życzeń  i wręczanie  świątecznych kartek  
9.   Prezentacja szkolnych jasełek w DDPS.
10.Wykonanie planszowych gier dydaktycznych, utrwalających wiedzę o ruchu drogowym – praca w grupach.
11.„Dzień gier i zabaw” – spędzenie czasu z pensjonariuszami DDPS, wykorzystanie wykonanych przez uczniów gier planszowych oraz wymyślonych przez dzieci zabaw.
12. Robienie ozdób wielkanocnych wspólnie z pensjonariuszami DDPS.    
13. Przygotowanie koncertu muzycznego –  samodzielne przygotowanie scenariusza koncertu. /wykorzystanie piosenek, które uczniowie uczyli się przez cały rok w szkole. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł jest już realizowany na terenie szkoły i Dziennego Domu Pomocy Społecznej Senior – Wigor w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
wrzesień:  -   odbyły się zajęcia zachęcające uczniów do udziału w projekcie
- uczniowie wspólnie z nauczycielem przygotowali scenariusz, plakaty z zaproszeniem oraz zaprezentowali  pensjonariuszom przedstawienie pt. „Świat zwierząt”, 

początek grudnia  – przygotowywanie kartek bożonarodzeniowych dla pensjonariuszy,  
grudzień /ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem/  –  robienie ozdób choinkowych wspólnie z pensjonariuszami DDPS, składanie świątecznych życzeń  i wręczanie  świątecznych kartek  

styczeń – prezentacja jasełek,      

luty – wspólne gry i zabawy,     

kiecień – wspólne robienie ozdób wielkanocnych, 

czerwiec – „Czerwcowy koncert muzyczny” 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji pomysłu dzieci nauczą się szacunku i wrażliwości na potrzeby starszych ludzi oraz rozwiną umiejętność współpracy w grupie. Będą doskonalić kreatywność myślenia oraz poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i efekty pracy wspólnej, która służy innym ludziom . W praktycznej formie utrwalą pisanie zaproszeń, życzeń oraz wiedze dotycząca ruchu drogowego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nasz pomysł nie jest akcją jednorazową, ale będzie realizowany w kolejnym  roku szkolnym, a jeśli się sprawdzi również w kolejnych latach przez inne klasy.  Wygraną chcielibyśmy przeznaczyć na zakup rekwizytów, materiałów i strojów, które można wykorzystać podczas przestawień. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt nie zamyka się w murach szkolnych, ale wychodzi poza nie. Angażuje różne grupy społeczne i integruje je.
Opis realizacji

Opis realizacji

Projekt zaczęliśmy realizować we wrześniu 2019 roku.  W momencie przystąpienia do konkursu „Projektanci Edukacji” byliśmy już na dobre zaangażowani w działania społeczne. Pierwsze czynności polegały na przeprowadzaniu pogadanek zachęcających uczniów do zaangażowania się  w prace na rzecz osób starszych i samotnych. Propozycja nauczyciela została zaakceptowana przez dzieci, które dostrzegły, że każde z nich posiada jakieś umiejętności, którymi może sprawić radość innym. Pomysł poparli również rodzice. Uczniowie, z pomocą opiekuna grupy, opracowali scenariusz przedstawienia pt. „Świat zwierząt”. Wykorzystali piosenki i wiersze, których się wcześniej uczyli. Pracując w grupach, samodzielnie  przygotowali plakaty zapraszające na przedstawienie, które zostały rozwieszone w DDPS „Senior – Wigor” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezentacja spektaklu odbyła się również w budynku „Senior – Wigor”. W grudniu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wspólnie z pensjonariuszami DDPS wykonywali ozdoby choinkowe. W ramach zajęć plastycznych oraz zajęć popołudniowych w szkole dzieci przygotowały świąteczne kartki z życzeniami, które wręczyły zaprzyjaźnionym starszym osobom. Seniorzy zostali również zaproszeni do obejrzenia jasełek, które były zaprezentowane  w naszej szkole. Starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego pomogli gościom w drodze do szkolnej sali teatralnej oraz przygotowali poczęstunek. Po przestawieniu odbyły się „pogaduszki przy herbatce”, które w miłej atmosferze zakończyły przedświąteczne spotkanie. Utrwalając wiedzę o ruchu drogowym, uczniowie wykonali również gry planszowe, które są częścią pomysłu na wspólne spędzenie czasu pod hasłem „Dzień gier i zabaw”. Niestety w tym momencie zakończyła się realizacja naszego projektu. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie mieliśmy problemów z realizacją naszego projektu. Od początku otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony rodziców, pani dyrektor i Samorządu Uczniowskiego. Ponieważ DDPS znajduje się w pobliżu szkoły nie było też kłopotów z przemieszczaniem się do tego budynku.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zrozumieli na czym polegają działania społeczne i że działać na rzecz społeczeństwa, czyli innych ludzi mogą nawet małe dzieci. Dostrzegli,  że starszym człowiekiem często potrzebującym jakiejś pomocy jest nie tylko własna babcia czy dziadek. Bardziej rozumieją czym jest niepełnosprawność lub ograniczenia wynikające  z wieku oraz że starość jest częścią ludzkiego życia. Kilka miesięcy realizacji projektu, który dzieci polubiły, zaowocował rozwinięciem umiejętności współdziałania. Uczniowie starają się pracować bezkonfliktowo w grupach dobieranych losowo. Dostrzega się też większą odpowiedzialność za wspólną pracę. Dzieci chętniej utrwalają  zdobywaną w szkole wiedzę i umiejętności, bo wiedzą,  że ich działania  przynoszą praktyczną korzyść innym. Dostrzega się również więź sympatii jaka wytworzyła się między pokoleniami, początkowo  zupełnie obcych sobie małych i starszych ludzi. Stwierdzenie dwóch dziewczynek, że „pani Wandzia (pensjonariuszka DPS) to nasza przyjaciółka” trafnie odzwierciedla powstałe relacje i dobrze rokuje na przyszłość. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Z relacji pani dyrektor DDPS wynika, że odwiedziny  uczniów w ich domu wnoszą sporo radości i urozmaicenia w życie pensjonariuszy. Niektórzy wręcz czekają na kolejne spotkanie.  
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy szczególnie dumni, iż pensjonariusze DDPS obdarzyli nas sympatią i lubią się z nami spotykać. Cieszy nas również fakt docenienia naszego pomysłu oraz pracy przez juri konkursowe. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Chcielibyśmy zachęcić wychowawców młodszych klas do zainteresowania kolegów naszym pomysłem, bo wspólnie można zdziałać więcej.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Ze względu na  sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa nie udało nam  się zorganizować wspólnego spędzenia czasu pod hasłem „Dzień gier i zabaw”, podczas którego uczniowie chcieli wykorzystać wykonane przez siebie gry planszowe i wymyślone zabawy. Nie doszły również do skutku wspólne warsztaty robienia ozdób wielkanocnych. Nie ma także możliwości zorganizowania koncertu piosenek. Jednak chcemy kontynuować nasze przedsięwzięcie i dlatego zamierzamy włączyć niezrealizowane pomysły do działań w przyszłym roku szkolnym.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Za pieniądze z grantu kupiliśmy komplety podkoszulków typu T- shirt, a także komplety spódniczek oraz kapeluszy w różnych kolorach i rozmiarach z zamiarem wykorzystywania ich w przedstawieniach, koncertach. Oprócz tego zakupiliśmy kilka opakowań kostek do gier planszowych, które tworzą sami uczniowie, a także różnorodne dziurkacze do korzystania podczas przedświątecznych warsztatów plastycznych prowadzonych wspólnie z pensjonariuszami DDPS lub podczas zajęć plastycznych. 

Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres

Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów