Numer projektu: 845
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Mali detektywi na tropie geologicznych odkryć

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt składa się z 10 zajęć dydaktycznych, które ułożone są w logicznym ciągu. Przeznaczony jest dla uczniów klasy III, ale może zostać wykorzystany również przez uczniów klas IV -VIII , bo to od samych badaczy zależy jak przygotują prezentacje i na jakim one będą poziomie. Głównym celem małych detektywów jest odkrywanie najciekawszych wiadomości z zakresu geologii. Za każdym razem do zajęć zostanie wprowadzona "nuta detektywistyczna" : mali detektywi będą poszukiwać zaginionych minerałów , ustalą co spowodowało wybuch, przeprowadzą śledztwo, będą szukać dowodów poszlakowych, będą doświadczać i eksperymentować. Cztery zajęcia będą wzmocnieniem programu za, które odpowiedzialny będzie nauczyciel i po części uczniowie. Elementy, które urozmaicą projekt zrealizowane zostaną poprzez współdziałanie ze środowiskiem pozaszkolnym i przyjmą formę: spotkania z geologiem, zajęć muzealnych , wycieczki w teren i wycieczki do Muzeum Geologicznego. Za pozostałe siedem zadań projektowych odpowiedzialne będą małe grupy zadaniowe. Każda grupa ustali odpowiedź na główne pytanie problemowe, które stanie się tematem danych zajęć. Elementem wiążącym w realizacji zadań będzie poszukiwanie wiedzy, umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, umiejętność prezentacji na forum grupy i współpraca w małych zespołach. 
Plan działania

Plan działania

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość wcielenia się w rolę detektywów, odkrywających poprzez eksperyment, doświadczenie i zabawę tajemnice Ziemi. W  małych grupach przygotowywać się będą do prezentacji, podczas której omówią przydzielone  im zagadnienie. Będą mogli wejść w rolę przewodników podczas wycieczki w teren. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną aktywizujące metody nauczania.
Projekt składać się będzie z trzech części:
1) Wstępnych działań wzmacniających projekt.
2) Prezentacji uczniowskich.
3) Ewaluacji zadań projektowych i nagrody za zaangażowanie się w pracę na rzecz rozwiązania wyznaczonych zadań.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Podsumowanie działań każdej grupy odbędzie się w szkole podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Trzy zajęcia odbędą się w terenie (w Muzeum Regionalnym w Lubaniu, na „Szlaku wygasłych wulkanów” – ścieżce ekologicznej w okolicach miasta ).
Terminarz: 
 1. 25.02.2020 r. - Spotkanie z geologiem – pasjonatem i zbieraczem minerałów.
 2. 26.02.2020 r. - Jak powstają skały? – wprowadzenie do projektu, podział na grupy  i przydzielenie zadań – realizacja scenariusza Fundacji Uniwersytetu Dzieci stworzonego przez naukowców na rzecz rozwoju edukacji.(https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/z-czego-sklada-sie-skala)
 3.  28.02.2020 r. - Z czego zbudowana jest skała?
 4.  2.03.2020 r. - Czy skały są nam potrzebne?
 5. 3.03.2020 r. - Czy minerały mogą leczyć? - klasowe produkty SPA
 6. 4.03.2020 r. - Wycieczka w teren - Jesteśmy przewodnikami- Szlakiem wygasłych wulkanów. 
 7. 5.03.2020 r. - Zajęcia muzealne z współautorem książki „ Przewodnik mineralogiczny po  powiecie lubańskim i lwóweckim”- wywiad grupy zadaniowej.
 8.  6.03.2020 r. - Czy można rysować skałą?- warsztat plastyczny.
 9.  9.03.2020 r. - Czy można lepić ze skały? - warsztat plastyczny.
 10.  10.03.2020 r.- Podsumowanie projektu – utworzenie wystawy poprojektowej w szkole, zredagowanie artykułu promocyjnego na stronę szkoły i miasta.
 11.  Koniec maja i początek czerwca 2020 r. - Wycieczka do Wrocławia na zajęcia przyrodnicze Fundacji Uniwersytetu Dzieci i do Muzeum Geologicznego w ramach nagrody za realizację zadań projektowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej podczas pracy nad poszczególnymi problemami nabędą szereg nowych umiejętności. Uczniowie nauczą się:
 • korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
 • współpracy w małej grupie rówieśniczej,
 • prezentowania się na forum grupy,
 • przedstawiania problemu w sposób indywidualny i najbardziej twórczy.
Uczniowie przyjmą rolę aktywnych poszukiwaczy wiedzy i samodzielnie, w wyniku podjętych działań , skonstruują własne rozumienie świata. Nauczyciel nie będzie ingerował w sposób przedstawienia problemu, jedynie będzie kreował warunki zdobywania przez uczniów edukacyjnych doświadczeń oraz będzie pobudzał ich do działania, utrzymywał i ukierunkowywał stan ich aktywności. Każda grupa ustali odpowiedź na pytanie problemowe, które stanie się tematem danych zajęć.
 Grupa 1 - Z czego zbudowana jest skała?
 Cele:
 • Uczeń opisuje, czym są skały i minerały.  
 • Podaje podstawowe informacje na temat typów skał.
Grupa 2 - Czy skały są nam potrzebne?
Cele:
 • Uczeń wymienia zastosowania skał w różnych dziedzinach życia.
 • Potrafi stworzyć mapę myśli.
Grupa 3- Czy minerały mogą leczyć? - klasowe produkty SPA
Cele:
 • Uczeń wymienia lecznicze właściwości minerałów.
 • Formułuje wnioski oparte na obserwacjach empirycznych.
 • Potrafi przeprowadzić doświadczenia.
Grupa 4 - Wycieczka w teren - Jesteśmy przewodnikami- Szlakiem wygasłych wulkanów.
 Cele:
 • Zna kolejne stacje  "Szlaku wygasłych wulkanów"
 • Potrafi opowiedzieć i opisać wybrane miejsce, wcielając się w rolę przewodnika. 
 • Potrafi przeprowadzić eksperyment w terenie.
Grupa 5 - Zajęcia muzealne z współautorem książki „ Przewodnik mineralogiczny po  powiecie lubańskim i lwóweckim”- wywiad grupy zadaniowej.
Cele:
 • Uczeń potrafi przygotować odpowiednie pytania do wywiadu.
 • Potrafi wykorzystać dyktafon i telefon do wykonania zdjęć.
 • Zapoznał się z książką o minerałach najbliższej okolicy. 
Grupa 6 - Czy można rysować skałą?- warsztat plastyczny.
Cele:
 • Uczeń opisuje, czym jest kreda i podaje jej rodzaje.  
 • Podaje różne zastosowania kredy
Grupa 7- Czy można lepić ze skały? - warsztat plastyczny.
Cele:
 • Uczeń  potrafi określić właściwości gliny.
 • Podaje różne zastosowania gliny. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant wykorzystalibyśmy  na  zakup zestawu minerałów – pomocy dydaktycznej i na dofinansowanie wycieczki  do Wrocławia  do Muzeum Geologicznego i na warsztaty przyrodnicze Fundacji Uniwersytetu Dzieci, działającej na rzecz edukacji .
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dlaczego nasz pomysł powinien zdobyć grant ? Bo wychodzi  naprzeciw potrzebom uczniów, bo któż w swoim życiu nie zbierał kamyczków na szczęście, kto nie chciał być detektywem i kto nie lubi wycieczek w teren.  Oryginalność i wyjątkowość projektu polega na wprowadzeniu motywów detektywistycznych ( kodów, szyfrów, rebusów).  Unikać będziemy nauki nazw  technicznych, a  skupimy się na myśleniu o tym co się dzieje, co się działo i dziać będzie.
Opis realizacji

Opis realizacji

Najważniejsze, co udało nam się zrealizować, to uczestnictwo uczniów w całym cyklu planowania, zbierania wiadomości, analizowania danych oraz  ich udział w przygotowaniach prezentacji, podsumowaniu działań i stworzeniu wystawy poprojektowej. Przeprowadzonych zostało 20 zajęć dydaktycznych. To więcej, niż zamierzaliśmy, ale w trakcie realizacji otrzymywaliśmy wiele propozycji wsparcia, z których żal było nie skorzystać. Mieliśmy dodatkowe zajęcia z odkrywcą kalcytów, pojechaliśmy na zajęcia, na ścieżkę geoturystyczną do Kopalni Babina w Parku Mużakowskim. Na ścieżkę ekologiczną wybrała się z nami entuzjastka lubańskiej flory i fauny, która oprowadziła nas po „ Szlaku wygasłych wulkanów”. Właściwie ściśle przestrzegaliśmy wcześniej ustalonego terminarza.  Niestety ze względu na epidemię, raczej nie uda nam się pojechać na jeszcze jedną, dodatkową wycieczkę do Wrocławia, gdzie planowaliśmy odwiedzić Instytut Geologii. Miała to być nagroda na zakończenie, a tym samym wzmocnienie projektu. W tygodniu poprzedzającym zamknięcie szkół, udało nam się jeszcze podsumować działania, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Stworzyliśmy piękną wystawę naszych prac i zdjęć dokumentujących różnorodność zajęć podczas trwania całego projektu. Koleżanki i koledzy, nauczyciele oraz rodzice mieli okazję zobaczyć sprawozdanie z szeregu naszych działań. Najważniejsze jednak jest to, że każdy uczestnik stał się małym kolekcjonerem skał, minerałów i został zainspirowany do poszukiwań. „Nutka” detektywa i poszukiwacza skarbów została głęboko w sercach dzieci. 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jako nauczyciel musiałam oderwać się od schematu i rutyny codziennych zajęć. Zmobilizowałam się do rozszerzenia wiedzy z zakresu geologii tak, by nie tylko nie stracić autorytetu, ale przede wszystkim być wsparciem dla uczniów, ponieważ temat był trudny. Miałam też okazję wielokrotnie przyznać, że czegoś nie wiem, że wspólnie musimy poszukać odpowiedzi, nawiązać dialog z osobami, które prowadzą warsztaty z tej dziedziny. W kontaktach z instytucjami nie było żadnych problemów . Wszyscy z wielką życzliwością wspierali nas w realizacji zadań. 
W jednej z grup było małe zamieszanie w trakcie realizacji projektu. Wynikało to z ambicji dwóch dziewczynek, które jednocześnie chciały przewodniczyć swojemu zespołowi. Na szczęście udało nam się wspólnie dojść do porozumienia, dzięki czemu obie uczennice mogły zrealizować swoją wizję prezentacji. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie podczas realizacji projektu, na pewno nauczyli się pracy w grupie, a jednocześnie samodzielności i samodyscypliny w wykonywaniu zadań. Nabyli szereg nowych wiadomości z zakresu wiedzy geologicznej, a co najważniejsze, nauczyli się ze sobą komunikować, wzajemnie się uzupełniać, wskazując źródła wiedzy, dzieląc się książkami i przydzielając sobie na wzajem zadania na miarę jednostkowych możliwości. Obserwowałam duże wsparcie dla uczniów z tzw trudnych domów, gdzie niekoniecznie można liczyć na pomoc rodzicielską. Bardzo cieszyło mnie, że liderzy grup potrafili zmobilizować osoby, które zwykle w klasie trzymają się na uboczu. W trakcie prezentacji grup można było zauważyć zdrową rywalizację i jednocześnie bardzo odpowiedzialne działanie każdego ucznia na rzecz zespołu. Uczniowie pięknie prezentowali się na forum grupy, widać było zadowolenie na twarzach i poczucie sprawstwa, dobrze wykonanej pracy. Wszystkie cele badawcze zostały zrealizowane. Twórcza praca każdej grupy pozwoliła uzyskać odpowiedzi na postawione w projekcie pytania.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Włączyliśmy w realizację projektu klasę 2 c, która uczestniczyła w spotkaniu z odkrywcą kalcytów - unikatowych minerałów z okolic Lubania-Grabiszyc. Naszym młodszym przyjaciołom w celu lepszego zrozumienia tematu, przygotowaliśmy płytki gipsowe z minerałami. Mieli okazję pobawić się w małych geologów. Wiemy, że zainteresowali się tematem. Zaprosiliśmy rówieśników z klasy równorzędnej 3c na wspólną wycieczkę „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”. Podarowaliśmy im również książki, które otrzymaliśmy dwukrotnie od naszych gości. Koleżanki i koledzy mieli przyjemność oglądania prezentacji grupy projektowej na trzech stanowiskach ścieżki turystycznej. Klasę 3c zaprosiliśmy również na spotkanie z pasjonatem geologii, który wziął udział w zajęciach warsztatowych dla naszej klasy. W trakcie prezentacji grupy " Klasowe SPA" uczennice ze starszych klas uczestniczyły w zabiegach kosmetycznych z minerałami. Miały do dyspozycji maseczkę z glinki oraz kredę do farbowania włosów. Wzbudziliśmy duże zainteresowanie społeczności uczniowskiej naszymi zajęciami. Na bieżąco, po każdych zajęciach wzbogacaliśmy wystawę projektową, która została zaprezentowana na pierwszym piętrze w naszej szkole. Każdego dnia sporo osób przyglądało się naszym poczynaniom projektowym. Analizując współpracę ze środowiskiem lokalnym, z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że zaangażowaliśmy instytucje wspierające rozwój uczniów w działania projektowe. Pomocy udzieliło nam Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Prywatna Firma Geodezyjno- Kartograficzna, Nadleśnictwo Lipinki i przedstawiciele Parku Mużakowskiego oraz lubańscy pasjonaci geologii. Efektem współpracy partnerskiej stał się system pomocowy dla uczniów. Otrzymaliśmy materiały dydaktyczne, książki dla uczniów, zestaw minerałów do szkoły, gadżety papiernicze, foldery przyrodnicze, mapy najbliższej okolicy i piękne kalendarze. Nasi partnerzy projektowi poświęcili nam czas, przekazali fachową wiedzę, wymienili się pomysłami, co pozwoliło na ugruntowanie zdobytej wiedzy i rozwój naszych działań. Realizacja projektu przyczyniła się do  kooperacji między naszą szkołą, a innymi podmiotami działającymi na terenie miasta i nie tylko.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej jesteśmy dumni z tego, że potrafiliśmy zaangażować tak dużą ilość przyjaciół w projekt. Wstępna część przed projektem , czyli akcja promocyjna przed głosowaniem internautów była dla nas bardzo emocjonująca. Pobudziliśmy do głosowania społeczność szkolną, rodziców, właściwie cały Lubań. Odwiedziliśmy różne instytucje w naszym mieście.  Wszyscy przyjmowali nas z życzliwością. Były momenty, że to my pomagaliśmy – tańczyliśmy, śpiewaliśmy, tworzyliśmy teatrzyki , byliśmy uczestnikami wielu imprez w naszym mieście. Dzisiaj już wiemy, że warto pomagać, bo w różnych sytuacjach to dobro wraca.  Pisaliśmy do geologów z całej Polski, prosząc o wsparcie.  Dopingował na Uniwersytet Dzieci, z którym współpracujemy . Wspierał nas Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, gdzie byliśmy wcześniej na zajęciach. Otrzymaliśmy w trakcie głosowania liczne propozycje współpracy i niektóre z nich wykorzystaliśmy. Lubański odkrywca minerałów zaoferował zajęcia warsztatowe w klasie. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej zaoferowało fachowe wsparcie, zajęcia i pomoc w realizacji  wycieczek geoturystycznych po najbliższym terenie.  Główny organizator „Sudeckiego Festiwalu Minerałów” przygotował nam spotkanie z prezentacją o Walończykach. Każda grupa realizując swoje zadania projektowe wykazała się wielką kreatywnością. Prezentacje grup zaskakiwały uczniów za każdym razem. ...........................................................
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Przeznaczyłabym więcej czasu na realizację dodatkowych działań wspierających projekt, ponieważ okazało się, że w naszej okolicy jest wiele miejsc w, których "mali geolodzy" mogliby poszaleć. Zabrakło nam zajęć poszukiwawczych  w pobliskich kopalniach, a otrzymaliśmy kilka  propozycji takich działań terenowych. Byłaby to wielka frajda dla dzieci. Dzisiaj już wiem, że nie ważna jest ta wiedza geologiczna i nazwa każdej skały, czy minerału. Warto zaangażować uczniów po prostu do działania, wspólnej pracy i bycia razem. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku naszej grupy projektowej nic się nie zmieniło. Zawieszenie zajęć w szkołach i wprowadzenie nauki zdalnej nie wpłynęło na projekt, ponieważ zgodnie z terminarzem  projekt miał się zakończyć 10 marca 2020 r. i tak też się stało. Utworzyliśmy piękną wystawę i  10-11 marca 2020 r. społeczność szkolna miała okazję podziwiać nasze prace i włożony wkład w realizację projektu. 12 marca 2020 r. w szkole nie było już nikogo ze względu na pandemię. Oczywiście, w trakcie realizacji projektu rodziło się wiele dodatkowych pomysłów.  Chcieliśmy jeszcze do końca roku szkolnego wyjechać na zajęcia w teren w poszukiwaniu minerałów do pobliskiej kopalni. Niestety nie pojedziemy również na zajęcia do Dolnośląskiego Instytutu Geologii we Wrocławiu i na wykład do Uniwersytetu Dzieci, ale to miały być dodatkowe atrakcje i jeszcze zawsze możemy je zrealizować. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ze względu na okoliczności trochę zmieniliśmy plany. Na pierwszym zajęciu wzmacniającym projekt spotkaliśmy się z odkrywcą kalcytów z Grabiszyc, który podarował nam ogromny zestaw minerałów ze swojej kolekcji, dlatego też zrezygnowaliśmy z zakupu minerałów, który planowaliśmy.  W zamian za to kupiliśmy na zajęcia warsztatowe do Rejonowego Centrum Edukacji Ekologicznej pomoce dydaktyczne ( zestawy wulkanów) dla pięciu grup badawczych, które wykorzystaliśmy do przeprowadzenia eksperymentów i na stałe pozostały w szkole jako pomoc dydaktyczna. Pozostałe pieniążki przeznaczyliśmy na wycieczkę do Geoparku Łuk Mużakowa na ścieżkę "Dawnej Kopalni Babina", która jest unikatem w skali całego kraju. Obecnie obszar pokopalniany znajduje się pod ochroną i jest miejscem wielu obserwacji badawczych. Otrzymany grant pozwolił nam na uatrakcyjnienie zadań projektowych.
Filmy

Filmy

Podczas realizacji projektu wielokrotnie chwaliliśmy się swoimi poczynaniami, pisano też o nas w lokalnej prasie. Relacjonowaliśmy też swoje działania na stronie szkoły i miasta : 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres

Kopernika 15, 59-800 Lubań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów