Numer projektu: 845
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Mali detektywi na tropie geologicznych odkryć

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt składa się z 10 zajęć dydaktycznych, które ułożone są w logicznym ciągu. Przeznaczony jest dla uczniów klasy III, ale może zostać wykorzystany również przez uczniów klas IV -VIII , bo to od samych badaczy zależy jak przygotują prezentacje i na jakim one będą poziomie. Głównym celem małych detektywów jest odkrywanie najciekawszych wiadomości z zakresu geologii. Za każdym razem do zajęć zostanie wprowadzona "nuta detektywistyczna" : mali detektywi będą poszukiwać zaginionych minerałów , ustalą co spowodowało wybuch, przeprowadzą śledztwo, będą szukać dowodów poszlakowych, będą doświadczać i eksperymentować. Cztery zajęcia będą wzmocnieniem programu za, które odpowiedzialny będzie nauczyciel i po części uczniowie. Elementy, które urozmaicą projekt zrealizowane zostaną poprzez współdziałanie ze środowiskiem pozaszkolnym i przyjmą formę: spotkania z geologiem, zajęć muzealnych , wycieczki w teren i wycieczki do Muzeum Geologicznego. Za pozostałe siedem zadań projektowych odpowiedzialne będą małe grupy zadaniowe. Każda grupa ustali odpowiedź na główne pytanie problemowe, które stanie się tematem danych zajęć. Elementem wiążącym w realizacji zadań będzie poszukiwanie wiedzy, umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, umiejętność prezentacji na forum grupy i współpraca w małych zespołach. 
Plan działania

Plan działania

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość wcielenia się w rolę detektywów, odkrywających poprzez eksperyment, doświadczenie i zabawę tajemnice Ziemi. W  małych grupach przygotowywać się będą do prezentacji, podczas której omówią przydzielone  im zagadnienie. Będą mogli wejść w rolę przewodników podczas wycieczki w teren. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną aktywizujące metody nauczania.
Projekt składać się będzie z trzech części:
1) Wstępnych działań wzmacniających projekt.
2) Prezentacji uczniowskich.
3) Ewaluacji zadań projektowych i nagrody za zaangażowanie się w pracę na rzecz rozwiązania wyznaczonych zadań.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Podsumowanie działań każdej grupy odbędzie się w szkole podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Trzy zajęcia odbędą się w terenie (w Muzeum Regionalnym w Lubaniu, na „Szlaku wygasłych wulkanów” – ścieżce ekologicznej w okolicach miasta ).
Terminarz: 
 1. 25.02.2020 r. - Spotkanie z geologiem – pasjonatem i zbieraczem minerałów.
 2. 26.02.2020 r. - Jak powstają skały? – wprowadzenie do projektu, podział na grupy  i przydzielenie zadań – realizacja scenariusza Fundacji Uniwersytetu Dzieci stworzonego przez naukowców na rzecz rozwoju edukacji.(https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/z-czego-sklada-sie-skala)
 3.  28.02.2020 r. - Z czego zbudowana jest skała?
 4.  2.03.2020 r. - Czy skały są nam potrzebne?
 5. 3.03.2020 r. - Czy minerały mogą leczyć? - klasowe produkty SPA
 6. 4.03.2020 r. - Wycieczka w teren - Jesteśmy przewodnikami- Szlakiem wygasłych wulkanów. 
 7. 5.03.2020 r. - Zajęcia muzealne z współautorem książki „ Przewodnik mineralogiczny po  powiecie lubańskim i lwóweckim”- wywiad grupy zadaniowej.
 8.  6.03.2020 r. - Czy można rysować skałą?- warsztat plastyczny.
 9.  9.03.2020 r. - Czy można lepić ze skały? - warsztat plastyczny.
 10.  10.03.2020 r.- Podsumowanie projektu – utworzenie wystawy poprojektowej w szkole, zredagowanie artykułu promocyjnego na stronę szkoły i miasta.
 11.  Koniec maja i początek czerwca 2020 r. - Wycieczka do Wrocławia na zajęcia przyrodnicze Fundacji Uniwersytetu Dzieci i do Muzeum Geologicznego w ramach nagrody za realizację zadań projektowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej podczas pracy nad poszczególnymi problemami nabędą szereg nowych umiejętności. Uczniowie nauczą się:
 • korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
 • współpracy w małej grupie rówieśniczej,
 • prezentowania się na forum grupy,
 • przedstawiania problemu w sposób indywidualny i najbardziej twórczy.
Uczniowie przyjmą rolę aktywnych poszukiwaczy wiedzy i samodzielnie, w wyniku podjętych działań , skonstruują własne rozumienie świata. Nauczyciel nie będzie ingerował w sposób przedstawienia problemu, jedynie będzie kreował warunki zdobywania przez uczniów edukacyjnych doświadczeń oraz będzie pobudzał ich do działania, utrzymywał i ukierunkowywał stan ich aktywności. Każda grupa ustali odpowiedź na pytanie problemowe, które stanie się tematem danych zajęć.
 Grupa 1 - Z czego zbudowana jest skała?
 Cele:
 • Uczeń opisuje, czym są skały i minerały.  
 • Podaje podstawowe informacje na temat typów skał.
Grupa 2 - Czy skały są nam potrzebne?
Cele:
 • Uczeń wymienia zastosowania skał w różnych dziedzinach życia.
 • Potrafi stworzyć mapę myśli.
Grupa 3- Czy minerały mogą leczyć? - klasowe produkty SPA
Cele:
 • Uczeń wymienia lecznicze właściwości minerałów.
 • Formułuje wnioski oparte na obserwacjach empirycznych.
 • Potrafi przeprowadzić doświadczenia.
Grupa 4 - Wycieczka w teren - Jesteśmy przewodnikami- Szlakiem wygasłych wulkanów.
 Cele:
 • Zna kolejne stacje  "Szlaku wygasłych wulkanów"
 • Potrafi opowiedzieć i opisać wybrane miejsce, wcielając się w rolę przewodnika. 
 • Potrafi przeprowadzić eksperyment w terenie.
Grupa 5 - Zajęcia muzealne z współautorem książki „ Przewodnik mineralogiczny po  powiecie lubańskim i lwóweckim”- wywiad grupy zadaniowej.
Cele:
 • Uczeń potrafi przygotować odpowiednie pytania do wywiadu.
 • Potrafi wykorzystać dyktafon i telefon do wykonania zdjęć.
 • Zapoznał się z książką o minerałach najbliższej okolicy. 
Grupa 6 - Czy można rysować skałą?- warsztat plastyczny.
Cele:
 • Uczeń opisuje, czym jest kreda i podaje jej rodzaje.  
 • Podaje różne zastosowania kredy
Grupa 7- Czy można lepić ze skały? - warsztat plastyczny.
Cele:
 • Uczeń  potrafi określić właściwości gliny.
 • Podaje różne zastosowania gliny. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant wykorzystalibyśmy  na  zakup zestawu minerałów – pomocy dydaktycznej i na dofinansowanie wycieczki  do Wrocławia  do Muzeum Geologicznego i na warsztaty przyrodnicze Fundacji Uniwersytetu Dzieci, działającej na rzecz edukacji .
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dlaczego nasz pomysł powinien zdobyć grant ? Bo wychodzi  naprzeciw potrzebom uczniów, bo któż w swoim życiu nie zbierał kamyczków na szczęście, kto nie chciał być detektywem i kto nie lubi wycieczek w teren.  Oryginalność i wyjątkowość projektu polega na wprowadzeniu motywów detektywistycznych ( kodów, szyfrów, rebusów).  Unikać będziemy nauki nazw  technicznych, a  skupimy się na myśleniu o tym co się dzieje, co się działo i dziać będzie.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres

Kopernika 15, 59-800 Lubań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów