Numer projektu: 264
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Od begonii do baobabu

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt przygotowywany przez dzieci z klasy II ma na celu finansowe wsparcie kilkuletniej dziewczynki mieszkającej w Kenii i będącej podopieczną programu "Adopcja na odległość". W tym celu dzieci od października 2019 r. do maja 2020 r. podejmą trud wyhodowania własnych sadzonek roślin balkonowych, które sprzedadzą na wiosennym kiermaszu. Uzyskane w ten sposób zyski przekażą na wsparcie koleżanki z Afryki. 
Plan działania

Plan działania

1. Targowisko pomysłów. Uczniowie zachęceni przez nauczyciela do udziału w konkursie, przedstawili na forum klasy kilka pomysłów na projekty zespołowe.
2. Narodziny projektu. Podczas "burzy mózgów"  uczniowie wspólnie ustalili, że projekt klasowy będzie zmodyfikowanym połączeniem dwóch przedstawionych pomysłów: stworzenia kącika roślin w klasie i pomocy dla ubogich dzieci z Afryki. Uczniowie postanowili nazwać swój projekt "Od begonii do baobabu".
3. Od czego zacząć? Dzieci sporządziły listę niezbędnych rzeczy potrzebnych do rozpoczęcia pracy (doniczki, ziemia, ukorzeniacz), przygotowały listę przydziału czynności, ustaliły dyżury przy pielęgnacji roślin, sporządziły wstępny kosztorys.
4. Pierwsze spotkanie z roślinkami. Uczniowie pobrali materiał na nowe sadzonki z roślin kończących wegetację. Zasadzili pierwsze kwiaty.
5. Graficy i specjaliści od PR pilnie poszukiwani. Uczestnicy projektu wybrali spośród siebie osoby odpowiedzialne za przygotowanie logo projektu i ulotek informacyjnych reklamujących projekt w lokalnej społeczności.
6. Ukryte talenty naszej Pani Woźnej.
Spotkanie z osobą zajmującą się hobbistycznie ogrodnictwem. Lekcja rozmnażania i pielęgnacji roślin ozdobnych.
7. Wirtualna wycieczka do Kenii.
Spotkanie ze szkolnym opiekunem programu "Adopcja na odległość". Poznanie podopiecznej naszej szkoły mieszkającej w Kenii. Gromadzenie informacji o warunkach życia w tej części Afryki. Zabawa i nauka kenijskich dzieci.
8. Konewka, witaminki i światełko. Systematyczna pielęgnacja sadzonek.
9. "Na straganie". Przygotowanie ulotek informujących o planowanym na terenie szkoły kiermaszu roślin. Sprzedaż przygotowanych sadzonek.
10. I to na razie koniec ... do następnej jesieni... Przygotowanie sprawozdania finansowego. Bilans kosztów inwestycyjnych i przychodów. Określenie zysku. Przekazanie wypracowanej kwoty na fundusz "Adopcji na odległość". Prezentacja działań grupy projektowej w formie filmu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Po wybraniu i ustaleniu celów projektu, uczniowie klasy IIa rozpoczęli jego realizację w październiku 2019r. Prace potrwają do maja 2020r. 
Działania grupy projektowej będą odbywać się zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i w czasie, gdy uczniowie przebywają już na świetlicy szkolnej. Harmonogram prac podyktują przede wszystkim hodowane przez dzieci rośliny.


Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W czasie pracy nad projektem uczniowie pogłębią i udoskonalą wiele umiejętności społecznych, takich jak:
  • współpraca
  • odpowiedzialność
  • empatia
  • planowanie
  • podział obowiązków
Dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą:
  • botaniki - nauczą się rozpoznawać kilka gatunków roślin balkonowych, doświadczalnie przekonają się jakie warunki sprzyjają rozwojowi roślin, poznają budowę rośliny zielnej
  • geografii - utrwalą pojęcie "kontynent", zgromadzą wiadomości dotyczące warunków życia w jednym z państw afrykańskich, przeprowadzą analizę porównawczą klimatu, fauny i flory charakterystycznych dla Polski i Kenii
  • podstaw ekonomii - dowiedzą się, co to są koszty inwestycyjne, przychody i zyski
  •  informatyki - przygotują logo projektu, ulotki informacyjno-reklamowe oraz krótki filmik podsumowujący projekt, korzystając z dostępnego oprogramowania komputerowego
  • reklamy - wykorzystają różnorakie formy przekazu, w celu dotarcia do jak największego kręgu odbiorców.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant umożliwi nam zakup niewielkiej przydomowej szklarni. Dzięki takiemu rozwiązaniu uprawiane przez dzieci rośliny otrzymają optymalne warunki rozwoju. Będzie można zwiększyć produkcję sadzonek i tym samym pomnożyć zyski.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest interdyscyplinarny. W trakcie jego realizacji dzieci rozwijają swoje kompetencje intelektualne, emocjonalne i społeczne.
Tegoroczna edycja projektu może być również wstępem do przyrodniczych odkryć w kolejnych latach szkolnych uczniów, np. na lekcjach przyrody lub biologii. Projekt "Od begonii do baobabu" nie ma zamkniętych ram, a zakupiona w wyniku zdobycia grantu szklarenka - może stać się w przyszłości wspaniałą salą lekcyjną umożliwiającą eksperymentowanie.
Najistotniejsze w projekcie "Od begonii do baobabu" jest jednak to, że dzięki pracy i zaangażowaniu grupy ośmiolatków, świat zrobi się chociaż odrobinę lepszy. Mamy ogromną nadzieję, że pokłady dobra, które w dzieciach wyzwoli praca na rzecz drugiego człowieka, staną się iskierką "rozpalającą" zarówno ich własne serca, jak i najbliższego otoczenia.

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach

Adres

Garwolińska 14, 08-443 Sobienie-Jeziory

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów