Numer projektu: 1239
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Morsaki tworzą rzeźbę Polski w miniaturze.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu


Nasz projekt będzie polegał na budowie w wielkiej "piaskownicy" różnych form terenu, które występują na terenie Polski. Odzwierciedlenie w miniaturze ukształtowania terenu Polski czyli zbudowanie gór z różnych skał. Zbudowanie gór fałdowych i zrębowych, wyżyn, nizin, pojezierzy i wybrzeża Bałtyku. Usytuowanie fontanny w górach i zaplanowanie przebiegu koryta rzecznego i wyznaczenie dorzecza. Sztuczna rzeka będzie dopływać do zbiornika wodnego. Wzdłuż zbiornika wodnego zbudowanie zostaną odzwierciedlenia różnych typów wybrzeży. Zbudowanie różnych form rzeźby polodowcowej ( morena czołowa, sandry, kemy, ozy drumliny, pradoliny, rynny polodowcowe). Przy współpracy z nauczycielem biologii uczniowie stworzą projekt nasadzeń krzewów, bylin i kwiatów aby komponował się on z projektem miniaturowej rzeźby terenu. W ten sposób powstanie swoisty ogródek geomorfologiczny. W ogródku zostaną umieszczone ławeczki ze stolikami aby móc przeprowadzać tam lekcje .


Plan działania

Plan działania


W projekcie będzie brała udział klasa II technikum ucząca się geografii na poziomie rozszerzonym. Zostaną utworzone grupy specjalistów od rzeźby górskiej, polodowcowej, wyżynno-nizinnej, hydrografii i roślinności. 
Plan całego projektu wygląda następująco:
1. Porządkowanie terenu
2. Zaprojektowanie rozmieszczenia różnych form terenu, rzeki, zbiornika wodnego oraz ławek.
3. Zakup materiałów
4.  Budowa róznych form terenu:
5. Budowa sztucznej rzeki i zbiornika wodnego.
6. Posadzenie i posianie roślinności
7. Przeprowadzanie lekcji na terenie ogródka  dotyczących procesów rzeźbotwórczych. Uczniowie będą prowadzić obserwacje.
8. Po zapoznaniu się ze wszystkimi procesami geomorfologicznymi uczestnicy projektu będą przygotowywać w następnym roku szkolnym pokazy i prelekcje dla szkół podstawowych z najbliższej okolicy.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miniaturowa rzeźba powierzchni Polski będzie znajdowała się za budynkiem szkoły, na ogrodzonym terenie, w sąsiedztwie już istniejącego ogródka meteorologicznego

1. Budowa  rozpocznie się w listopadzie 2019 r od porządkowania terenu.
 2. Od grudnia do marca uczniowie będą przygotowywać projekt. Poszczególne grupy zajmą się rzeźbą Polski w górach, na wyżynach i nizinach czy pojezierzach. Inna grupa będzie odpowiedzialna za budowę rzeki i zbiornika wodnego a jeszcze inna za roślinność.
3. W kwietniu zostaną zakupione potrzebne materiały do budowy.
4. W maju rozpocznie się budowa poszczególnych elementów miniaturowj Polski  i będzie kontynuowana do końca roku szkolnego 2019/2020
5. Pod koniec roku szkolnego uczniowie przygotują prezentację przedstawiającą etapy planowania i wykonania projektu
5.  Następnie na jesieni następnego roku szkolnego 2020/2021 będą prowadzone obserwacje uczniów i lekcje ćwiczeniowe na utworzonym terenie zgodnie z harmonogramem i programem nauczania. 
6. Po zapoznaniu się ze wszystkimi procesami geomorfologicznymi uczestnicy projektu będą przygotowywać na  wiosnę 2021 r  pokazy i prelekcje dla szkół podstawowych z najbliższej okolicy.


Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów


Uczniowie będą budować z różnych materiałów rzeźbę powierzchni Polski w miniaturze,  a więc zbudują różne formy terenu, o których do tej pory czytali tylko w podręczniku, oglądali na ilustracjach i które umieją wskazać na mapie ale nie mogli zobaczyć w rzeczywistości.
Po pierwsze więc zapoznają się z budową geologiczną Polski.
Po drugie uczniowie będą mogli obserwować w pomniejszeniu procesy geomorfologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi. Na przykład obserwacja działalności rzeki w odcinku górskim, środkowym i dolnym. Przyczyny utworzenia się delty rzecznej lub ujścia lejkowatego. Obserwacja wpływu wody, lodu, wiatru i zmian temperatury na rzeźbę terenu. Obserwacja oddziaływania wody na różne rodzaje skał. Zimą i wiosną obserwacja wpływu pokrywy lodowej "częściowo sztucznej" i wód polodowcowych na zmiany rzeźby terenu. Obserwacja wpływu roślinności lub jej braku na proces erozji.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu


Środki przyznane na realizację projektu będą przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do stworzenia miniaturowej rzeźby terenu czyli piasku, żwiru, gliny, granitów, wapieni, piaskowców i innych skał oraz ich przywóz. Zakupimy też urządzenie (pompę wodną), potrzebną instalację wodną do utworzenia fontanny i rzeki oraz folię na dno zbiornika wodnego. Część kwoty zostanie przeznaczona na zakup roślin do posadzenia na terenie ogródka. Chcielibyśmy też zamontować w pobliżu ławki i stoliki dla uczniów aby móc przeprowadzać tam lekcje.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe


Wyjątkowość projektu polega na tym, że uczniowie będą mieli możliwość obserwacji różnych procesów i zjawisk oraz samodzielnego zbudowania różnych form terenu o których do tej pory czytali tylko w podręczniku i oglądali na ilustracjach  ale nie mogli zobaczyć w rzeczywistości. Zmniejszona skala pozwoli na obserwację procesów i form których nie mogliby zaobserwować w terenie.
Uczestnicy projektu będą mieli satysfakcję z zagospodarowania terenu, który będzie mógł służyć uczniom innych klas i przyszłym rocznikom. Realizacja projektu będzie  pozwalała na prowadzenie interesujących i praktycznych lekcji geografii w przyszłości i uatrakcyjni naukę w szkole.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zaprojektować rzeźbę terenu. Uczniowie zapoznali się z poszczególnymi krainami geograficznymi i stworzyli plan makiety, która miała być podstawą do budowy w terenie.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Podstawowym problemem okazał się korona wirus, który uniemożliwił wykonanie projektu. w ostatnim tygodniu marca mieliśmy dokończyć makietę a w kwietniu kupić materiały i na przełomie kwietnia maja wybudować rzeźbę Polski koło szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie poznali szczegółowo rzeźbę powierzchni Polski.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Niestety w związku z niemożnością zrealizowania projektu w tym roku szkolnym takie korzyści będą możliwe dopiero w przyszłym roku.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Na razie nie mamy sie czym pochwalić
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nie można przewidzieć wszystkiego i czasem najlepszy plan okazuje sie niemożliwy do realizacji i trzeba się z tym pogodzić.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Nie zrealizowaliśmy prac głównych w projekcie, które były zaplanowane na kwiecień i maj.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki przyznane w grancie nadal znajdują się na koncie Rady Rodziców i wykorzystamy je dopiero w przyszłym roku.
Filmy

Filmy

Niestety nie zdążyłam zrobić zdjęć zaprojektowanej makiety w związku z nagłym zamknięciem szkół. Jedynie projekt całego przedsięwzięcia  mogę dołączyć.

Szkoła

Zespół Szkół Morskich w Darłowie

Adres

Szpitalna 1, 76-150 Darłowo

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów