Numer projektu: 1239
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Morsaki tworzą rzeźbę Polski w miniaturze.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu


Nasz projekt będzie polegał na budowie w wielkiej "piaskownicy" różnych form terenu, które występują na terenie Polski. Odzwierciedlenie w miniaturze ukształtowania terenu Polski czyli zbudowanie gór z różnych skał. Zbudowanie gór fałdowych i zrębowych, wyżyn, nizin, pojezierzy i wybrzeża Bałtyku. Usytuowanie fontanny w górach i zaplanowanie przebiegu koryta rzecznego i wyznaczenie dorzecza. Sztuczna rzeka będzie dopływać do zbiornika wodnego. Wzdłuż zbiornika wodnego zbudowanie zostaną odzwierciedlenia różnych typów wybrzeży. Zbudowanie różnych form rzeźby polodowcowej ( morena czołowa, sandry, kemy, ozy drumliny, pradoliny, rynny polodowcowe). Przy współpracy z nauczycielem biologii uczniowie stworzą projekt nasadzeń krzewów, bylin i kwiatów aby komponował się on z projektem miniaturowej rzeźby terenu. W ten sposób powstanie swoisty ogródek geomorfologiczny. W ogródku zostaną umieszczone ławeczki ze stolikami aby móc przeprowadzać tam lekcje .


Plan działania

Plan działania


W projekcie będzie brała udział klasa II technikum ucząca się geografii na poziomie rozszerzonym. Zostaną utworzone grupy specjalistów od rzeźby górskiej, polodowcowej, wyżynno-nizinnej, hydrografii i roślinności. 
Plan całego projektu wygląda następująco:
1. Porządkowanie terenu
2. Zaprojektowanie rozmieszczenia różnych form terenu, rzeki, zbiornika wodnego oraz ławek.
3. Zakup materiałów
4.  Budowa róznych form terenu:
5. Budowa sztucznej rzeki i zbiornika wodnego.
6. Posadzenie i posianie roślinności
7. Przeprowadzanie lekcji na terenie ogródka  dotyczących procesów rzeźbotwórczych. Uczniowie będą prowadzić obserwacje.
8. Po zapoznaniu się ze wszystkimi procesami geomorfologicznymi uczestnicy projektu będą przygotowywać w następnym roku szkolnym pokazy i prelekcje dla szkół podstawowych z najbliższej okolicy.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miniaturowa rzeźba powierzchni Polski będzie znajdowała się za budynkiem szkoły, na ogrodzonym terenie, w sąsiedztwie już istniejącego ogródka meteorologicznego

1. Budowa  rozpocznie się w listopadzie 2019 r od porządkowania terenu.
 2. Od grudnia do marca uczniowie będą przygotowywać projekt. Poszczególne grupy zajmą się rzeźbą Polski w górach, na wyżynach i nizinach czy pojezierzach. Inna grupa będzie odpowiedzialna za budowę rzeki i zbiornika wodnego a jeszcze inna za roślinność.
3. W kwietniu zostaną zakupione potrzebne materiały do budowy.
4. W maju rozpocznie się budowa poszczególnych elementów miniaturowj Polski  i będzie kontynuowana do końca roku szkolnego 2019/2020
5. Pod koniec roku szkolnego uczniowie przygotują prezentację przedstawiającą etapy planowania i wykonania projektu
5.  Następnie na jesieni następnego roku szkolnego 2020/2021 będą prowadzone obserwacje uczniów i lekcje ćwiczeniowe na utworzonym terenie zgodnie z harmonogramem i programem nauczania. 
6. Po zapoznaniu się ze wszystkimi procesami geomorfologicznymi uczestnicy projektu będą przygotowywać na  wiosnę 2021 r  pokazy i prelekcje dla szkół podstawowych z najbliższej okolicy.


Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów


Uczniowie będą budować z różnych materiałów rzeźbę powierzchni Polski w miniaturze,  a więc zbudują różne formy terenu, o których do tej pory czytali tylko w podręczniku, oglądali na ilustracjach i które umieją wskazać na mapie ale nie mogli zobaczyć w rzeczywistości.
Po pierwsze więc zapoznają się z budową geologiczną Polski.
Po drugie uczniowie będą mogli obserwować w pomniejszeniu procesy geomorfologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi. Na przykład obserwacja działalności rzeki w odcinku górskim, środkowym i dolnym. Przyczyny utworzenia się delty rzecznej lub ujścia lejkowatego. Obserwacja wpływu wody, lodu, wiatru i zmian temperatury na rzeźbę terenu. Obserwacja oddziaływania wody na różne rodzaje skał. Zimą i wiosną obserwacja wpływu pokrywy lodowej "częściowo sztucznej" i wód polodowcowych na zmiany rzeźby terenu. Obserwacja wpływu roślinności lub jej braku na proces erozji.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu


Środki przyznane na realizację projektu będą przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do stworzenia miniaturowej rzeźby terenu czyli piasku, żwiru, gliny, granitów, wapieni, piaskowców i innych skał oraz ich przywóz. Zakupimy też urządzenie (pompę wodną), potrzebną instalację wodną do utworzenia fontanny i rzeki oraz folię na dno zbiornika wodnego. Część kwoty zostanie przeznaczona na zakup roślin do posadzenia na terenie ogródka. Chcielibyśmy też zamontować w pobliżu ławki i stoliki dla uczniów aby móc przeprowadzać tam lekcje.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe


Wyjątkowość projektu polega na tym, że uczniowie będą mieli możliwość obserwacji różnych procesów i zjawisk oraz samodzielnego zbudowania różnych form terenu o których do tej pory czytali tylko w podręczniku i oglądali na ilustracjach  ale nie mogli zobaczyć w rzeczywistości. Zmniejszona skala pozwoli na obserwację procesów i form których nie mogliby zaobserwować w terenie.
Uczestnicy projektu będą mieli satysfakcję z zagospodarowania terenu, który będzie mógł służyć uczniom innych klas i przyszłym rocznikom. Realizacja projektu będzie  pozwalała na prowadzenie interesujących i praktycznych lekcji geografii w przyszłości i uatrakcyjni naukę w szkole.

Szkoła

Zespół Szkół Morskich w Darłowie

Adres

Szpitalna 1, 76-150 Darłowo

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów