Numer projektu: 808
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Partnerships for the goals

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wspólnie z partnerami projektu etwinning z Francji, Hiszpanii, Słowacji i Bułgarii zamierzamy rozbudzić aktywność ekologiczną naszych uczniów. Staną się oni twórcami, którzy powołają do życia unikalną maszynę: urządzenie, które uratuje Ziemię lub zatrzyma proces jej niszczenia. Uczniowie zostaną poproszeni o wybranie z 17 naturalnych materiałów (piasku, drewna, papieru, gliny, ziemi, soli, węgla, wełny, wiatru, skóry, kamienia, ziaren, korka, wody, bawełny, kredy i metalu) tych produktów, które pozwolą stworzyć prototyp - np: urządzenia do walki z biedą i głodem na świecie. Dlaczego mają aż do wyboru 17 naturalnych materiałów? Liczba 17 związana jest z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Tytuł projektu jest siedemnastym celem samym w sobie. Po opracowaniu nowego i wartościowego produktu uczniowie opowiedzą o tym, jak działa maszyna i jak ratuje świat. Niewykluczone, że początkowe pomysły będą  mało realne, ale - jak mawiał Albert Einstein - „Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości”.
Plan działania

Plan działania

1. Partnerzy poznają się nawzajem i przygotowują informacje na wspólnej stronie o 17 materiałach w postaci quizów, krzyżówek, plakatów, ciekawych lekcji itp.,  
2. Uczniowie tworzą w grupach maszynę ratującą świat. Każda grupa tworzy swoją wymyśloną maszynę.
3. Stworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej pt. "Dlaczego nasza maszyna jest tak ważna dla Ziemi"?
4. Głosowanie na najlepszy produkt, który ratuje Ziemię.
5. Książka e-book ze stworzonymi przez uczniów maszynami- urządzeniami z ich opisem.
Wszystkie wspólne działania z partnerami projektu będą umieszczone na platformie etwinning.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie. Czas trwania: styczeń - maj 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad projektem uczniowie nauczą się:
  • umiejętności pracy w grupie, współpracy
  • rozwiązywania problemów
  • myślenia globalnego
  • myślenia krytycznego i twórczego
  • demokratycznego podejmowania decyzji
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Kamerka do komputera szkolnego oraz mikrofon, aby ułatwić porozumiewanie się z partnerami online.
Wydanie książki z obrazkami partnerów.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyróżnikiem tego projektu jest oddanie inicjatywy uczniom - to oni, od samego początku, są twórcami, sprawczo funkcjonującymi w przestrzeni społecznej. Mogą zaangażować się w realizację odpowiedzialnych działań w świecie, w którym globalne procesy wpływają na ich codzienne życie. Przez cały projekt uczniowie rozwijają umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania - a wszystko to umiejętności, na które edukacja globalna kładzie szczególny nacisk, tłumacząc przyczyny i konsekwencje wzajemnych powiązań między jednostką a jej otoczeniem. Projekt ma realne szanse na kształtowanie w uczniach otwartej postawy wobec świata i innych ludzi, zwiększając szanse na ich późniejszą aktywność w życiu społecznym oraz budując poczucie odpowiedzialności za zbiorowość, do której przynależą. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika

Adres

Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów