Numer projektu: 299
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Stara bajka, nowa bajka - baja, baja, bajajarka.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Dzieciństwo jest okresem decydującym o rozwoju przyszłej osobowości człowieka. Świat bajki i baśni ma duże znaczenie w procesie rozwoju społeczno - moralnym dziecka, wyostrza zmysł obserwacji rzeczywistości, potęguje uczucia społeczne. Bajki i baśnie były odkąd pamiętamy. Na różnych bajkach wychowywały się pokolenia dziadków, rodziców i współczesne dzieci. Aktualnie nastąpiło ogólne "bombardowanie" bodźcami. Nadmiar kolorów i dźwięków, fantastyczne postacie, dziwne zachowania bohaterów przemawiają z ekranów telewizorów, z monitorów tabletów i telefonów. Wprowadzają w umyśle młodego człowieka chaos i roztargnienie. Ponadto  uczniowie często oglądają filmy bez kontroli rodziców. Opiekunowie nie mają czasu dla swoich pociech. Brak rozmów, wskazywanie tego co dobre, a co złe, brak więzi między pokoleniami, brak  przekazywania pozytywnych nawyków, obyczajów i tradycji doprowadza do frustracji, zaniedbań i chwiejności emocjonalnej dzieci jak również niewydolności wychowawczej rodziców.Mały człowiek staje się pełen agresji. Nie radzi sobie z problemami, nie potrafi właściwie funkcjonować w grupie rówieśniczej. W efekcie bywa zagubiony i samotny. Chcemy zapobiec takim sytuacjom. Mamy zamiar pokazać dzieciom, rodzicom i dziadkom jakie korzyści płyną ze wspólnie spędzonych chwil. Jak fascynująca może być wspólna praca, wspólne działania. Chcemy by dzieci dowiedziały się jakie bajki interesowały poprzednie pokolenia, jakie z nich płynęły przekazy a jakie są interesujące dla nich obecnie, jakie niosą wartości. Poprzez wspólne działania mamy zamiar wdrożyć uczniów do okazywania szacunku innym, akceptacji i tolerancji.
Plan działania

Plan działania

Nasze działania będą polegały na wspólnych spotkaniach dzieci z rodzicami i dziadkami. Mamy w planie:
1. Wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku. Dzieci i rodzice będą uczestnikami programu edukacyjnego prowadzonego przez doświadczonych filmowców pracujących zarówno przy dawnych jak i aktualnie powstających projekcjach filmowych. 
2. Maraton filmowy. Uczestnikami będą dzieci, rodzice i dziadkowie. Podczas maratonu zobaczą bajki i filmy mało dzisiaj popularne jak również te na "topie".
3. Warsztaty plastyczne dzieci z rodzicami. Uczestnicy będą losowali bohaterów bajek i baśni, których przedstawią w formie plastycznej. Rodzice stworzą portrety postaci popularnych aktualnie, a uczniowie portrety bohaterów bajek rodziców. Warsztaty zakończy wystawa prac.
4. Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie zaprezentują baśnie, bajki i opowiadania bliskie ich sercom. Będzie słodki poczęstunek i laurki przygotowane przez wnuczki i wnuków.
5. Cykliczne spotkania - "Głośne czytanie i bajanie w klasie". Zaproszeni goście (mama, tata) będą czytali tekst ze swoich dziecięcych lat. Wspólnie z dziećmi dokonamy analizy -  jakie przesłanie, morał czy inna nauka płynie z tej opowieści.
6. Spotkanie okolicznościowe - Dzień Matki. Mama ze swoim dzieckiem ułoży krótką bajkę, która będzie zawierała cenne wskazówki do właściwego zachowania i postępowania w stosunku do innych.


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Wykorzystamy do tego salę lekcyjną i salę gimnastyczną. Ponadto jedno z zaplanowanych działań odbędzie się w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku. Działania rozpoczniemy 22 stycznia Dniem Babci i Dziadka, a zakończymy 26 maja Dniem Matki.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad pomysłem uczniowie spędzą czas ze swoimi rodzicami i dziadkami. Będą słuchać, czytać i opowiadać. Oddadzą się impresji plastycznej. Przygotują poczęstunki na spotkania okolicznościowe. Wezmą udział w wycieczce. Zdobędą umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Udzielania odpowiedzi na pytania. Nauczą się samodzielnie formułować pytania i wyciągać wnioski. Poznają treść bajek swoich dziadków i rodziców. Zacieśnią więzi rodzinne. Nauczą się współpracować w grupie nie tylko z rówieśnikami, ale i z dorosłymi. Będą okazywać szacunek innym. Mieć poczucie bezpieczeństwa. Dostrzegą, że mogą liczyć na pomoc innych.  Wzbogacą się o wartości moralne, etyczne i estetyczne. Rodzice i dziadkowie poznają zainteresowania "swoich pociech". Zobaczą jak funkcjonują w grupie i jak radzą sobie z zadaniami. Wszyscy odczują radość z wspólnie spędzonych chwil.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Rodzice niektórych uczniów niejednokrotnie borykają się z problemami finansowymi. Nie zawsze mogą przekazać jakąś kwotę na wycieczkę, materiały plastyczne czy inne rzeczy potrzebne do realizacji zadania. Zdobyty grant pozwoliłby na odciążenie rodziców z zobowiązań finansowych a nam umożliwił wyjazd na wycieczkę i zakup potrzebnych materiałów plastycznych. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł jest wyjątkowy bo angażuje trzy pokolenia. Starsze pokolenie prezentuje co było ważne dla nich w dzieciństwie. Na jakich wartościach byli wychowywani. Które z tych przesłań zaprocentowały w ich życiu. Co w tamtych czasach proponowano dzieciom, co miały do dyspozycji. Tego wszystkiego dowiadują się dzieci, ale informacja idzie też w drugą stronę. Dorośli dowiadują się jakie preferencje przedstawiają uczniowie. Co jest ważne teraz. Jak wygląda świat dziecka XXI wieku z dostępem do internetu. Wyjątkowość projektu polega również na tym, że dziadkowie spędzają czas z wnukami, a rodzice z dziećmi. Wspólnie podejmują działania, rozmawiają, słuchają się wzajemnie. Podczas realizacji pomysłu kładziemy nacisk na wartości mało obecne w dzisiejszej rzeczywistości - szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja, akceptacja, pomoc innym.
Opis realizacji

Opis realizacji

Podczas pracy nad projektem uczniowie spędzili czas ze swoimi rodzicami. Rozmawiali z dziadkami. Zobaczyli jakie korzyści płyną ze wspólnie spędzonych chwil. Jak fascynująca może być wspólna praca, wspólne działanie.  Dzieci dowiedziały się jakie bajki interesowały poprzednie pokolenia, jakie z nich płynęły przekazy a jakie są interesujące dla nich obecnie, jakie niosą wartości. Przy tej okazji usłyszały różne rodzinne historie. Poprzez wspólne działania , rozmowy i adaptację do nowej sytuacji wdrożyli się do okazywania szacunku innym, akceptacji i tolerancji. Doświadczyli jak ważna jest bliskość drugiego człowieka. Szczególnie wtedy, kiedy wszystkich nas dotknęła izolacja społeczna.

1. Wywiad z babcią
2. Wywiad  mamą
3. Oglądanie filmu "Jak powstaje film rysunkowy"
4. Rysowanie ilustracji do bajki moich rodziców lub dziadków /konkurs/
5. Praca twórcza rodziców - bajki mojego dziecka /praca plastyczna/
5. Twórczość literacka rodzica i dziecka - układanie i zapisywanie bajki na dobranoc.
6. Czytanie bajek przez zaproszonych gości /mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra/
7. Maraton bajkowy
8. Konkurs wiedzy o bajkach.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Od samego początku realizacji projektu spotkaliśmy się z trudnościami niezależnymi od nas. Już na wstępie nie mogliśmy zorganizować Dnia Babci i Dziadka, ponieważ po powrocie z ferii okazało się, że bardzo wielu uczniów choruje. Chcieliśmy imprezę przesunąć na marzec i połączyć z Pierwszym Dniem Wiosny. Niestety plan się również nie udał. Od 12 marca 2020 roku zamknięte zostały szkoły. Musieliśmy zmodyfikować nasz projekt i dostosować działania do możliwości działania na odległość.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci doskonaliły umiejętność czytania, opowiadania i pisania. Uczniowie realizowali się w twórczości plastycznej.  Zdobyli umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Nauczyli się rozmawiać, prowadzić dialog. Pobudzili własną wyobraźnię. Poznali  treść bajek swoich dziadków i rodziców. Zacieśnili więzi rodzinne.  Okazywali szacunek innym. Wzbogacili się o wartości moralne, etyczne i estetyczne. Nauczyli się swobodnie poruszać w przestrzeni wirtualnej. Nauczyli się sprawnej obsługi narzędzi do komunikacji zdalnej. Rodzice i dziadkowie poznali zainteresowania "swoich pociech". Zobaczyli  jak radzą sobie z zadaniami. Pomimo, że niektóre osoby kontaktowały się "na odległość", wszyscy odczuli radość ze wspólnie spędzonych chwil. Rozmowy telefoniczne z dziadkami wprowadziły iskierkę radości  podczas wymuszonej izolacji. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

W związku z pandemią nie mogliśmy realizować projektu wśród większej liczby osób i "na żywo". Musieliśmy wejść do Internetu. Była to okazja do zaistnienia online. Dało to możliwość poznania nowych technik informacyjnych, poruszania się w innej rzeczywistości. Wiele nauczyły się zarówno dzieci jak i rodzice, i dziadkowie. Realizowaliśmy projekt w wyjątkowej sytuacji, ale staraliśmy się wykorzystać ją na zdobycie innych doświadczeń, umiejętności i wrażeń. Rzeczywistość, z jaką mieliśmy do czynienie wymusiła na nas kolejne działania, które wręcz wniosły innowacyjność do projektu. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z faktu, że pomimo trudnej sytuacji udało się zrealizować projekt używając różnych komunikatorów. Funkcjonowaliśmy zupełnie inaczej niż było założone. Realizacja projektu dostarczyła nam zupełnie nowych, ale bardzo ważnych doświadczeń. Wzbogaciliśmy się o dodatkowe umiejętności, np. radzenie sobie w niespodziewanych i nieprzewidywalnych okolicznościach. Poprzez rozmowy dostarczyliśmy sobie i dziadkom wielu wrażeń i emocji. W czasie, kiedy nie mogliśmy się spotykać bezpośrednio czuliśmy się nadal sobie potrzebni.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Praktycznie wszystko w projekcie zrobiliśmy inaczej. Założenia pozostały te same, a sposób realizacji dostosowaliśmy do możliwości. Chcemy zwrócić uwagę innych na fakt umiejętności dostosowania się do nowych, nieprzewidzianych okoliczności. Tylko elastyczność, plastyczność i kreatywność pozwala na dokonywanie szybkich zmian z równoczesnym uzyskaniem zamierzonych efektów, a nawet wypracowania nowych.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

W stosunku do pierwotnego pomysłu zmienił się sposób komunikacji, metody i formy pracy. Nie odbyła się wycieczka do Wytworni Filmów Animowanych w Bielsku. Zamieniliśmy tą formę na oglądanie filmu, który dostarczył nam informacji na temat - jak powstaje film animowany. Spotkanie z dziadkami zamieniliśmy na przeprowadzanie wywiadów z nimi w formie rozmowy telefonicznej. Wspólny Dzień Mamy, podczas którego dzieci i ich rodzice , w piknikowej scenerii  mieli układać bajki musiał odbyć się u każdego w domu. Maraton bajkowy zamiast w szkole odbył się online. Prace plastyczne tworzone były w zaciszu domowym. Głośne czytanie przez zaproszonych gości przeprowadzone było online. Dodatkowo zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o bajkach. Prace literackie i plastyczne również potraktowaliśmy jako konkurs. W związku z tym każdy uczestnik projektu miał możliwość otrzymania nagrody.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na:
 1.  Zakup materiałów plastycznych do zajęć. 
 2. Zakup nagród dla uczestników konkursów.
3. "Małe co nieco" - przekąski na maraton bajkowy.

Filmy

Filmy

Maraton bajkowy zorganizowany na platformie Zoom.
https://drive.google.com/file/d/151EB8jj_YcRRbZv4HymwZLX7cKU9ahB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZOeD0kfbHn2MRXFw2RapRW-QJZLkhyji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104b_PBaV0VifeItD43LK1GTJpymsDfzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FKTgtYouQodqBEqYIomB2BJkFokDUBIM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11vyanZEpPnkFk4jR-78Rt_HG4DSg_R_9/view?usp=sharing

Szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Adres

Borelowskiego 1, 32-500 Chrzanów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów