Numer projektu: 299
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Stara bajka, nowa bajka - baja, baja, bajajarka.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Dzieciństwo jest okresem decydującym o rozwoju przyszłej osobowości człowieka. Świat bajki i baśni ma duże znaczenie w procesie rozwoju społeczno - moralnym dziecka, wyostrza zmysł obserwacji rzeczywistości, potęguje uczucia społeczne. Bajki i baśnie były odkąd pamiętamy. Na różnych bajkach wychowywały się pokolenia dziadków, rodziców i współczesne dzieci. Aktualnie nastąpiło ogólne "bombardowanie" bodźcami. Nadmiar kolorów i dźwięków, fantastyczne postacie, dziwne zachowania bohaterów przemawiają z ekranów telewizorów, z monitorów tabletów i telefonów. Wprowadzają w umyśle młodego człowieka chaos i roztargnienie. Ponadto  uczniowie często oglądają filmy bez kontroli rodziców. Opiekunowie nie mają czasu dla swoich pociech. Brak rozmów, wskazywanie tego co dobre, a co złe, brak więzi między pokoleniami, brak  przekazywania pozytywnych nawyków, obyczajów i tradycji doprowadza do frustracji, zaniedbań i chwiejności emocjonalnej dzieci jak również niewydolności wychowawczej rodziców.Mały człowiek staje się pełen agresji. Nie radzi sobie z problemami, nie potrafi właściwie funkcjonować w grupie rówieśniczej. W efekcie bywa zagubiony i samotny. Chcemy zapobiec takim sytuacjom. Mamy zamiar pokazać dzieciom, rodzicom i dziadkom jakie korzyści płyną ze wspólnie spędzonych chwil. Jak fascynująca może być wspólna praca, wspólne działania. Chcemy by dzieci dowiedziały się jakie bajki interesowały poprzednie pokolenia, jakie z nich płynęły przekazy a jakie są interesujące dla nich obecnie, jakie niosą wartości. Poprzez wspólne działania mamy zamiar wdrożyć uczniów do okazywania szacunku innym, akceptacji i tolerancji.
Plan działania

Plan działania

Nasze działania będą polegały na wspólnych spotkaniach dzieci z rodzicami i dziadkami. Mamy w planie:
1. Wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku. Dzieci i rodzice będą uczestnikami programu edukacyjnego prowadzonego przez doświadczonych filmowców pracujących zarówno przy dawnych jak i aktualnie powstających projekcjach filmowych. 
2. Maraton filmowy. Uczestnikami będą dzieci, rodzice i dziadkowie. Podczas maratonu zobaczą bajki i filmy mało dzisiaj popularne jak również te na "topie".
3. Warsztaty plastyczne dzieci z rodzicami. Uczestnicy będą losowali bohaterów bajek i baśni, których przedstawią w formie plastycznej. Rodzice stworzą portrety postaci popularnych aktualnie, a uczniowie portrety bohaterów bajek rodziców. Warsztaty zakończy wystawa prac.
4. Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie zaprezentują baśnie, bajki i opowiadania bliskie ich sercom. Będzie słodki poczęstunek i laurki przygotowane przez wnuczki i wnuków.
5. Cykliczne spotkania - "Głośne czytanie i bajanie w klasie". Zaproszeni goście (mama, tata) będą czytali tekst ze swoich dziecięcych lat. Wspólnie z dziećmi dokonamy analizy -  jakie przesłanie, morał czy inna nauka płynie z tej opowieści.
6. Spotkanie okolicznościowe - Dzień Matki. Mama ze swoim dzieckiem ułoży krótką bajkę, która będzie zawierała cenne wskazówki do właściwego zachowania i postępowania w stosunku do innych.


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Wykorzystamy do tego salę lekcyjną i salę gimnastyczną. Ponadto jedno z zaplanowanych działań odbędzie się w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku. Działania rozpoczniemy 22 stycznia Dniem Babci i Dziadka, a zakończymy 26 maja Dniem Matki.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad pomysłem uczniowie spędzą czas ze swoimi rodzicami i dziadkami. Będą słuchać, czytać i opowiadać. Oddadzą się impresji plastycznej. Przygotują poczęstunki na spotkania okolicznościowe. Wezmą udział w wycieczce. Zdobędą umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Udzielania odpowiedzi na pytania. Nauczą się samodzielnie formułować pytania i wyciągać wnioski. Poznają treść bajek swoich dziadków i rodziców. Zacieśnią więzi rodzinne. Nauczą się współpracować w grupie nie tylko z rówieśnikami, ale i z dorosłymi. Będą okazywać szacunek innym. Mieć poczucie bezpieczeństwa. Dostrzegą, że mogą liczyć na pomoc innych.  Wzbogacą się o wartości moralne, etyczne i estetyczne. Rodzice i dziadkowie poznają zainteresowania "swoich pociech". Zobaczą jak funkcjonują w grupie i jak radzą sobie z zadaniami. Wszyscy odczują radość z wspólnie spędzonych chwil.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Rodzice niektórych uczniów niejednokrotnie borykają się z problemami finansowymi. Nie zawsze mogą przekazać jakąś kwotę na wycieczkę, materiały plastyczne czy inne rzeczy potrzebne do realizacji zadania. Zdobyty grant pozwoliłby na odciążenie rodziców z zobowiązań finansowych a nam umożliwił wyjazd na wycieczkę i zakup potrzebnych materiałów plastycznych. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł jest wyjątkowy bo angażuje trzy pokolenia. Starsze pokolenie prezentuje co było ważne dla nich w dzieciństwie. Na jakich wartościach byli wychowywani. Które z tych przesłań zaprocentowały w ich życiu. Co w tamtych czasach proponowano dzieciom, co miały do dyspozycji. Tego wszystkiego dowiadują się dzieci, ale informacja idzie też w drugą stronę. Dorośli dowiadują się jakie preferencje przedstawiają uczniowie. Co jest ważne teraz. Jak wygląda świat dziecka XXI wieku z dostępem do internetu. Wyjątkowość projektu polega również na tym, że dziadkowie spędzają czas z wnukami, a rodzice z dziećmi. Wspólnie podejmują działania, rozmawiają, słuchają się wzajemnie. Podczas realizacji pomysłu kładziemy nacisk na wartości mało obecne w dzisiejszej rzeczywistości - szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja, akceptacja, pomoc innym.

Szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Adres

Borelowskiego 1, 32-500 Chrzanów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów