Numer projektu: 935
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Teatr dobry na wszystko

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł zrodził się po opracowaniu w klasie baśni J. Porazińskiej pt. „Szewczyk Dratewka”. Zainspirowani przygodami dzielnego bohatera, decyzją zespołu klasowego postanowiliśmy wypracować naszą własną wersję wydarzeń, adoptując utwór sceniczny M. Kownackiej pt. „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku” na potrzeby „Naszego Teatru”, wprowadzając zmiany w scenach, odsłonach, postaciach, dialogach, układając własne melodie śpiewanek, bazując przy tym na autorskiej (opiekuna) literowo-przestrzennej metodzie zapisu linii melodycznej. Postanowiliśmy również wzbogacić sztukę o własne efekty dźwiękowe i specjalne, a także taniec dworski. Projekt będzie realizowany poprzez pracę grup: literackiej, komputerowej, muzycznej, artystycznej.
Uczniowie podejmą twórcze działania których celem będzie wypracowanie własnej interpretacji przedstawienia, a następnie zaprezentowanie go w formie teatrzyku cieni z elementami żywego planu społeczności szkolnej, rodzicom, oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poprzez zajęcia metodą projektu chciałbym także, by dzieci odkryły pokłady własnej inwencji twórczej oraz wartość obcowania z osobami sprawnymi inaczej. Mam również nadzieję, że zmierzenie się z próbą przygotowania własnego scenariusza, rozbudzi w nich kreatywność i jednocześnie rozwinie umiejętności językowe, kompetencje informatyczne, muzyczne, wokalno – taneczne, plastyczno-techniczne, a przede wszystkim przybliży magię teatru.
Plan działania

Plan działania

 1. Burza mózgów po przeczytaniu sztuki M. Kownackiej, mająca na celu opracowanie teatrzyku cieni z elementami żywego planu, w tym określenie ilości i rodzaju wprowadzanych postaci, możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności muzyczno – wokalno-tanecznych, informatycznych oraz dostosowania przedstawienia do potrzeb zespołu.
 2. Przygotowanie własnego scenariusza poprzez:
  1. wybór obrazów, odsłon oraz postaci spełniających oczekiwania, pomysły, a także potrzeby zespołu;
  2. praca nad poszczególnymi obrazami, odsłonami, w tym dopracowanie dialogów postaci wybranych do realizacji przedsięwzięcia - grupa literacka;
  3. opracowanie elementów układu tańca dworskiego w oparciu o zasoby internetowe – grupa komputerowa/muzyczna;
  4. ćwiczenia w doskonaleniu techniki gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych, w tym próby zapisu wymyślanych, prostych melodii do układanych przez siebie rymowanek, za pomocą poznanej już przestrzenno-literowej metody zapisu linii melodycznej - grupa muzyczna; 
  5. przygotowanie w oparciu o zasoby internetowe, kreatywność własną oraz zgromadzone w klasopracowni instrumentarium efektów dźwiękowych oraz specjalnych – grupa komputerowa/muzyczna;
  6. przygotowanie akompaniamentu perkusyjno-melodycznego do śpiewanki królewny, Baby Jagi, kota, szewczyka przy wykorzystaniu instrumentarium klasopracowni, w oparciu o autorską przestrzenno-literową metodę zapisu linii melodycznej oraz podkładu muzycznego do prologu i epilogu w oparciu o klasową płytotekę – grupa muzyczna.
 3. Opracowanie w oparciu o kreatywność własną oraz zasoby internetowe projektów strojów, postaci teatru cieni, scenografii – grupa artystyczna.
 4. Nawiązanie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Przeworsku – wizyta w pracowni stolarskiej i krawieckiej, przygotowywanie przy wsparciu uczestników WTZ elementów strojów i scenografii.
 5. Przygotowanie w aplikacji PowerPoint folderu oraz plakatu promującego przedsięwzięcie – umieszczenie na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń – grupa komputerowa/artystyczna.
 6. Praca nad scenografią.
 7. Próby sceniczne.
 8. Prezentacja przedstawienia zaproszonym gościom (przedszkole, kl. 0-III, uczestnicy WTZ, rodzice).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Zarzeczu począwszy od grudnia do czerwca 2020r. i zaprezentowany zostanie z okazji Dnia Dziecka. Zadania realizowane będą systematycznie zgodnie z planem, w trakcie cyklicznych zajęć artystycznych oraz wplatane w treści programowe.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci wybiorą odsłony i postacie przydatne do własnej wersji przedstawienia, dopracują w miarę potrzeb dialogi, przygotują własne efekty dźwiękowe, specjalne i nagrają je, wybiorą elementy figur do tańca i przygotują prosty układ, nauczą się zapisywać wymyślone melodie do rymowanek, korzystając z przestrzenno-literowej metody, wymyślą melodie do śpiewanek i zapiszą je, rozwiną technikę gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych, zaprojektują i wykonają postacie do teatru cieni, elementy strojów i scenografii, rozwiną posługiwanie się aplikacjami komputerowymi (PowerPoint, Paint, Rejestrator dźwięku), przygotują folder oraz plakat. Ponadto pracując nad projektem zrozumieją znaczenie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz jak dbałość o nie wpływa na efekt końcowy, rozwiną kreatywność, zaprezentują uzdolnienia aktorskie oraz muzyczne, wzmocnią poczucie własnej wartości. Zdobędą też na miarę możliwości umiejętność planowania i organizowania pracy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną pragniemy wykorzystać na zakup do pracowni instrumentów perkusyjno-melodycznych jak ksylofony, metalofony, dzwonki (dotychczasowe są bardzo zużyte), a także wycieczkę do „Teatru Maska” w Rzeszowie, by uczestniczyć w profesjonalnym spektaklu oraz odbyć niezwykłą podróż po arkanach teatralnego świata biorąc udział w zajęciach teatralnych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, gdyż przygotujemy własną wersję przedstawienia, łącząc teatr cieni z żywym planem. Ubogacimy ją przygotowanymi samodzielnie efektami dźwiękowymi (zasoby internetowe, inwencja twórcza), specjalnymi (inwencja twórcza), tańcem, wymyślonymi melodiami do śpiewanek z akompaniamentem instrumentów perkusyjno – melodycznych, co umożliwia realizowany przeze mnie autorski „Program innowacyjny wspierania w rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym (kl. I-III) na bazie autorskiej przestrzenno-literowej metody rozwijania zainteresowań muzycznych”. Nawiążemy również współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Przeworsku, gdzie w pracowni stolarskiej i krawieckiej, w oparciu o nasze projekty będziemy wspólnie przygotowywać elementy strojów i scenografii.
Ponadto projekt umożliwia współprzeżywanie z innymi radości, napięć, odprężeń, sprzyja współdziałaniu w grupie, ułatwia socjalizację, otwiera na potrzeby osób sprawnych inaczej, a przede wszystkim stwarza sytuacje wyzwalające działania twórcze.
Opis realizacji

Opis realizacji

Przygotowaliśmy gotowy do druku, autorski scenariusz ze scenami, odsłonami, postaciami, dopracowanymi dialogami, własnymi efektami dźwiękowymi i specjalnymi, dopasowanymi do własnej wersji przedstawienia. Ułożyliśmy teksty śpiewanek Baby Jagi, Szewczyka, kota i królewny. Do śpiewanek szewczyka (Jestem ci ja szewc Dratewka, Szewca każdy uszanuje) oraz Baby Jagi (Jestem ci ja Baba Jaga 1) wymyśliliśmy akompaniamenty perkusyjno-melodyczne i udało się nam je nagrać. Przygotowaliśmy również akompaniament śpiewanki Baby Jagi (Jestem ci ja Baba Jaga 2), królewny (Mam ja tutaj piękne kwiatki) oraz Baby Jagi i kota (Uszył ci nam szewczyk buty). Przygotowaliśmy sylwety postaci teatru cieni, ekran, scenografię (zamek, drzewa, kwiaty, domek Baby Jagi, pieczara smoka) oraz odpowiednie oświetlenie, dopasowane do kubatury korytarza szkolnego. Poza tym, zaopatrzyliśmy się w stroje, w których wykonany byłby taniec dworski. Wykorzystując aplikację „PowerPoint” i „Paint” opracowaliśmy folder oraz plakat promujące przedsięwzięcie. Przygotowaliśmy również teksty śpiewanek Baby Jagi, kota, szewczyka, królewny w zapisie przestrzenno-literowym. Wybraliśmy także taniec „Menuet” kończący przedstawienie. Rozpoczęliśmy również próby sceniczne. Niestety czynnik wyższy zdecydował  o ich przerwaniu.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wielkim wyzwaniem  była realizacja w praktyce teatru cieni na taką skalę, jaka została założona (widownia około 200 osobowa). Problemem podstawowym okazało się odpowiednie dopasowanie ekranu (wielkość, rodzaj materiału), postaci, elementów scenografii (ostatecznie część z kartonu, większe elementy ze sklejki, barwne płótna), a przede wszystkim dobranie odpowiedniego oświetlenia do dobrze naświetlonego korytarza szkolnego. Niestety nie udało się nagrać śpiewanek: „Jestem ci ja Baba Jaga 2”, „Mam ja tutaj piękne kwiatki”, „Uszył ci nam szewczyk buty”, przygotować i nagrać śpiewanki kota. Nie zdążyliśmy również opracować tańca dworskiego, jak również wyjechać do teatru. Zdalne nauczanie uniemożliwiło dokończenie realizacji projektu.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci nauczyły się zapisywać wymyślone melodie do rymowanek, stosując zapis przestrzenno-literowy. Rozwinęły technikę gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych, udoskonaliły praktyczne posługiwanie się aplikacjami „PowerPoint”, „Paint”, „Rejestrator dźwięku”, „Dyktafon”, efektywnego wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy. Poznały od strony praktycznej zasady tworzenia scenariusza przedstawienia. Uzmysłowiły sobie również znaczenie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz jak dbałość o nie wpływa na efekt końcowy. Rozwinęły uzdolnienia aktorskie oraz muzyczne, umiejętności językowe, kompetencje informatyczne, muzyczno-wokalne, plastyczno-techniczne. Wzmocniły poczucie własnej wartości.  Zdobyły umiejętność planowania i organizowania pracy. Odkryły pokłady własnej inwencji twórczej oraz kreatywności. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Niestety, wprowadzenie zdalnego nauczania nie pozwoliło na dokończenie projektu, a tym samym wykazanie się chociażby w lokalnej społeczności. Niemniej jednak zamieszczony artykuł na stronie szkoły oraz w Kurierze Zarzeckim – pismem samorządowym Gminy Zarzecze spowodował, że docierały do nas liczne gratulacje tak bezpośrednie, jak również za pomocą mediów społecznościowych, tym bardziej, że z terenu gminy nie startowaliśmy do konkursu samotnie. Poza tym, nawiązana współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Przeworsku, umożliwiła przygotowanie elementów scenografii wykonanych ze sklejki (zamek, drzewa, domek Baby Jagi, pieczara, listewki do mocowania postaci) według naszego wzoru, przygotowanego na kartonie we właściwej skali, uszycie z odpowiedniego materiału zasłony na ekran, a przede wszystkim dała możliwość otwarcia na potrzeby osób sprawnych inaczej, tym bardziej, że mieli być ważnymi gośćmi na naszej premierze. Udało nam się również zainteresować naszym projektem zakład usługowy Jerzy Zaręba Zar-Stal, dzięki któremu został przygotowany stabilny, metalowy,  rozkładany ekran.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako pierwsi w szkole, a najprawdopodobniej i gminie realizujemy teatrzyk cieni, w dodatku z elementami żywego planu. W historii szkoły nikt do tej pory nie podjął się tego wyzwania. Przygotowaliśmy własne teksty śpiewanek i skomponowaliśmy do nich linie melodyczne oraz niektóre nagraliśmy. Przygotowaliśmy własną wersję scenariusza dopasowanego do naszych potrzeb, wzbogaconego efektami dźwiękowymi i specjalnymi. Było to możliwe dzięki sytuacjom wyzwalającym działania twórcze oraz realizowanemu autorskiemu programowi innowacyjnemu.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Z pewnością wcześniej zaczęlibyśmy realizację przedsięwzięcia. Projekt był bardzo ambitny, ale dla tego zespołu naprawdę możliwy do zrealizowania. Niestety, czynnik wyższy nie pozwolił na pełny sukces. Pewne, nikłe szanse pojawiły się w momencie umożliwienia kontynuacji zajęć w szkole. Jednak okazało się, że rodzice nie zdecydowali się na powrót dzieci. Tak więc, ambitny projekt wymaga zarezerwowania odpowiedniego czasu.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Sądzę, że dobrze przemyślany projekt wymaga niewielu korekt, które zawsze pojawią się w czasie jego realizacji. Tak było i w naszym przypadku. Okazało się, że nagrywanie z wykorzystaniem „Dyktafonu” (aplikacji smartfonu) było znacznie lepszej jakości niż wykorzystywanie „Rejestratora dźwięku” w laptopie. Tenże, zapisywał gorszej jakości ścieżki dźwiękowe. Z kolei do przygotowania plakatu wykorzystaliśmy aplikację „Paint”. Poza tym, w związku z zawieszeniem zajęć w szkole, a zarazem funkcjonowania WTZ w Przeworsku, planowane wcześniej wspólne szycie elementów strojów nie doszło do skutku, więc zostały one przygotowane przez rodziców własnym sumptem. Kontaktując się zdalnie i online dokończyliśmy folder, oraz plakat. Niestety, nie udało się online przeprowadzić żadnej próby. Problemem okazał się sprzęt, który w domach posiadają dzieci lub w ogóle jego brak. Grupa projektowa jest klasą III – to następny problem. Kontynuacja projektu już z klasą IV będzie dla mnie znacznie utrudniona. Mam jednak nadzieję, że go dokończymy.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant jak do tej pory wykorzystaliśmy na zakup lampy doświetlającej ekran wraz z akcesoriami, materiałów oraz narzędzi niezbędnych do  przygotowania scenografii. Złożone zostało również zamówienie na metalofon. Pozostałe zaś środki przeznaczymy na wyjazd do teatru, w terminie możliwym do zrealizowania.
Filmy

Filmy

Niestety nie udało nam się przygotować filmu, a zamierzaliśmy zamieścić krótkie filmiki z prób i  oczywiście z premiery.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Adres

Zarzecze 9a, 37-205 Zarzecze

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów