Numer projektu: 935
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Teatr dobry na wszystko

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł zrodził się po opracowaniu w klasie baśni J. Porazińskiej pt. „Szewczyk Dratewka”. Zainspirowani przygodami dzielnego bohatera, decyzją zespołu klasowego postanowiliśmy wypracować naszą własną wersję wydarzeń, adoptując utwór sceniczny M. Kownackiej pt. „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku” na potrzeby „Naszego Teatru”, wprowadzając zmiany w scenach, odsłonach, postaciach, dialogach, układając własne melodie śpiewanek, bazując przy tym na autorskiej (opiekuna) literowo-przestrzennej metodzie zapisu linii melodycznej. Postanowiliśmy również wzbogacić sztukę o własne efekty dźwiękowe i specjalne, a także taniec dworski. Projekt będzie realizowany poprzez pracę grup: literackiej, komputerowej, muzycznej, artystycznej.
Uczniowie podejmą twórcze działania których celem będzie wypracowanie własnej interpretacji przedstawienia, a następnie zaprezentowanie go w formie teatrzyku cieni z elementami żywego planu społeczności szkolnej, rodzicom, oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poprzez zajęcia metodą projektu chciałbym także, by dzieci odkryły pokłady własnej inwencji twórczej oraz wartość obcowania z osobami sprawnymi inaczej. Mam również nadzieję, że zmierzenie się z próbą przygotowania własnego scenariusza, rozbudzi w nich kreatywność i jednocześnie rozwinie umiejętności językowe, kompetencje informatyczne, muzyczne, wokalno – taneczne, plastyczno-techniczne, a przede wszystkim przybliży magię teatru.
Plan działania

Plan działania

 1. Burza mózgów po przeczytaniu sztuki M. Kownackiej, mająca na celu opracowanie teatrzyku cieni z elementami żywego planu, w tym określenie ilości i rodzaju wprowadzanych postaci, możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności muzyczno – wokalno-tanecznych, informatycznych oraz dostosowania przedstawienia do potrzeb zespołu.
 2. Przygotowanie własnego scenariusza poprzez:
  1. wybór obrazów, odsłon oraz postaci spełniających oczekiwania, pomysły, a także potrzeby zespołu;
  2. praca nad poszczególnymi obrazami, odsłonami, w tym dopracowanie dialogów postaci wybranych do realizacji przedsięwzięcia - grupa literacka;
  3. opracowanie elementów układu tańca dworskiego w oparciu o zasoby internetowe – grupa komputerowa/muzyczna;
  4. ćwiczenia w doskonaleniu techniki gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych, w tym próby zapisu wymyślanych, prostych melodii do układanych przez siebie rymowanek, za pomocą poznanej już przestrzenno-literowej metody zapisu linii melodycznej - grupa muzyczna; 
  5. przygotowanie w oparciu o zasoby internetowe, kreatywność własną oraz zgromadzone w klasopracowni instrumentarium efektów dźwiękowych oraz specjalnych – grupa komputerowa/muzyczna;
  6. przygotowanie akompaniamentu perkusyjno-melodycznego do śpiewanki królewny, Baby Jagi, kota, szewczyka przy wykorzystaniu instrumentarium klasopracowni, w oparciu o autorską przestrzenno-literową metodę zapisu linii melodycznej oraz podkładu muzycznego do prologu i epilogu w oparciu o klasową płytotekę – grupa muzyczna.
 3. Opracowanie w oparciu o kreatywność własną oraz zasoby internetowe projektów strojów, postaci teatru cieni, scenografii – grupa artystyczna.
 4. Nawiązanie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Przeworsku – wizyta w pracowni stolarskiej i krawieckiej, przygotowywanie przy wsparciu uczestników WTZ elementów strojów i scenografii.
 5. Przygotowanie w aplikacji PowerPoint folderu oraz plakatu promującego przedsięwzięcie – umieszczenie na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń – grupa komputerowa/artystyczna.
 6. Praca nad scenografią.
 7. Próby sceniczne.
 8. Prezentacja przedstawienia zaproszonym gościom (przedszkole, kl. 0-III, uczestnicy WTZ, rodzice).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Zarzeczu począwszy od grudnia do czerwca 2020r. i zaprezentowany zostanie z okazji Dnia Dziecka. Zadania realizowane będą systematycznie zgodnie z planem, w trakcie cyklicznych zajęć artystycznych oraz wplatane w treści programowe.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci wybiorą odsłony i postacie przydatne do własnej wersji przedstawienia, dopracują w miarę potrzeb dialogi, przygotują własne efekty dźwiękowe, specjalne i nagrają je, wybiorą elementy figur do tańca i przygotują prosty układ, nauczą się zapisywać wymyślone melodie do rymowanek, korzystając z przestrzenno-literowej metody, wymyślą melodie do śpiewanek i zapiszą je, rozwiną technikę gry na instrumentach perkusyjno-melodycznych, zaprojektują i wykonają postacie do teatru cieni, elementy strojów i scenografii, rozwiną posługiwanie się aplikacjami komputerowymi (PowerPoint, Paint, Rejestrator dźwięku), przygotują folder oraz plakat. Ponadto pracując nad projektem zrozumieją znaczenie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz jak dbałość o nie wpływa na efekt końcowy, rozwiną kreatywność, zaprezentują uzdolnienia aktorskie oraz muzyczne, wzmocnią poczucie własnej wartości. Zdobędą też na miarę możliwości umiejętność planowania i organizowania pracy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną pragniemy wykorzystać na zakup do pracowni instrumentów perkusyjno-melodycznych jak ksylofony, metalofony, dzwonki (dotychczasowe są bardzo zużyte), a także wycieczkę do „Teatru Maska” w Rzeszowie, by uczestniczyć w profesjonalnym spektaklu oraz odbyć niezwykłą podróż po arkanach teatralnego świata biorąc udział w zajęciach teatralnych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, gdyż przygotujemy własną wersję przedstawienia, łącząc teatr cieni z żywym planem. Ubogacimy ją przygotowanymi samodzielnie efektami dźwiękowymi (zasoby internetowe, inwencja twórcza), specjalnymi (inwencja twórcza), tańcem, wymyślonymi melodiami do śpiewanek z akompaniamentem instrumentów perkusyjno – melodycznych, co umożliwia realizowany przeze mnie autorski „Program innowacyjny wspierania w rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym (kl. I-III) na bazie autorskiej przestrzenno-literowej metody rozwijania zainteresowań muzycznych”. Nawiążemy również współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Przeworsku, gdzie w pracowni stolarskiej i krawieckiej, w oparciu o nasze projekty będziemy wspólnie przygotowywać elementy strojów i scenografii.
Ponadto projekt umożliwia współprzeżywanie z innymi radości, napięć, odprężeń, sprzyja współdziałaniu w grupie, ułatwia socjalizację, otwiera na potrzeby osób sprawnych inaczej, a przede wszystkim stwarza sytuacje wyzwalające działania twórcze.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Adres

Zarzecze 9a, 37-205 Zarzecze

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów