Numer projektu: 820
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Odezwij się do mnie

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy przeprowadzić kampanię społeczną poświęconą samotności osób starszych. Ma ona na celu uświadomienie ludziom, nie tylko tym młodszym, że samotność jest chorobą XXI wieku i jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza rozmowa.
Plan działania

Plan działania

1. Realizacja filmu "Odezwij się do mnie"- reportaż przedstawia jeden dzień z życia osoby starszej. Towarzyszymy bohaterowi/ bohaterce (osobie samotnej) w jej codziennym życiu, podając w trakcie filmu liczbę słów, które wypowiada do innych. Na końcu sumę słów porównujemy z liczbą podawaną przez badaczy, którzy twierdzą, że człowiek w ciągu dnia wypowiada kilkanaście tysięcy słów.
2. Spotkanie z panią Urszulą Ziober, autorką książki "Spódniczka ze starej podszewki", w której spisała wspomnienia swojej babci ze zsyłki do Kazachstanu.  
 2. Przeprowadzenie z osobami starszymi wywiadów dotyczącymi ich samotności.
 3. Stworzenie ulotek z danymi statystycznymi i wypowiedziami ludzi starszych dotyczącymi ich samotności.
 4. Umieszczenie na płóciennych torbach, koszulkach i kubkach logo akcji.
 5. Zapraszanie do szkoły osób starszych, które są na emeryturze, ale, będąc specjalistami w jakiejś dziedzinie, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem na konkretnych lekcjach (np. biologii, geografii, historii itp.).
 6. Zorganizowanie Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego łączącego ludzi młodych z ludźmi starszymi.
 7. Stworzenie strony internetowej dokumentującej przebieg akcji, zawierającej zapis wywiadów itp.
 8. Piknik integracyjny dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
9. Najmłodsi zbierają dla najstarszych- zbiórka środków higienicznych i środków czystości oraz wykonanie kartek dla pacjentów hospicjum.
10. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone dla osób starszych przez uczniów.
11. Poznaj Poznań z Cogito- wycieczka po najciekawszych miejscach Poznania przygotowana i poprowadzona przez uczniów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł chcemy zrealizować w szkole i w przestrzeni internetowej oraz w najbliższej uczniom okolicy w II semestrze roku szkolnego 2019/ 2020.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie odpowiedzialni będą za realizację filmu, przeprowadzanie wywiadów, stworzenie logo i dystrybucję materiałów reklamowych, i ulotek propagujących akcję, organizację imprez towarzyszących projektowi. 
 Uczestnicy projektu zyskają przede wszystkim świadomość społeczną i wrażliwość na problemy otaczającego ich świata, rozwiną swoją empatię. Nauczą się pracować w grupie, koordynować różnego rodzaju przedsięwzięcia i brać odpowiedzialność za powierzone zadania. Poznają podstawy pracy dziennikarskiej, nauczą się selekcjonować informacje i tworzyć określony przekaz medialny.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcielibyśmy przeznaczyć na aparat fotograficzny dokumentujący nasze działania, materiały reklamujące kampanię (kubki, koszulki czy torby z nadrukiem logo), kilka egzemplarzy książki " Spódniczka ze starej  podszewki".
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

"Odezwij się do mnie" jest kampanią społeczną, która uwrażliwia, buduje poczucie empatii i uczy odpowiedzialności za siebie i innych. Pozwala dzieciom i młodzieży wyjść poza sferę komfortu i zbliżyć się do problemów współczesnego świata. Daje im poczucie sprawstwa i przekonanie, że zmieniać świat można niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Projekt „Odezwij się do mnie” przyszło nam realizować w nietypowych warunkach. Ukierunkowany na uwrażliwienie młodzieży na problematykę samotności osób starszych zakładał przede wszystkim kontakt dwóch pokoleń wnuków i dziadków. To, co wydarzyło się w marcu tego roku, wymusiło na wszystkich uczestnikach tego przedsięwzięcia dostosowanie się do realiów, w których przyszło nam funkcjonować.

Młodzi projektanci edukacji i ich opiekunowie część zamierzeń zdążyli zrealizować jeszcze przed przejściem w tryb nauki online. 

Początkiem naszych działań było pisanie kartek świątecznych do samotnych osób starszych. Uczniowie za część zarobionych w czasie jarmarku świątecznego pieniądze (sprzedawano własnoręcznie wykonane ozdoby i ciasteczka) kupili bożonarodzeniowe kartki świąteczne, które wypełniali w czasie wigilii klasowej, by potem roznieść je do okolicznych sklepików czy wrzucić do skrzynek osób, o których wiedziały, że spędzą święta Bożego Narodzenia same. To działanie pozwoliło uczniom na uświadomienie sobie skali problemu samotności osób starszych. Kiedy zastanawialiśmy się, czy znają takie osoby, okazało się, że w swoim otoczeniu mają ich sporo. Była to też doskonała okazja do rozmów na temat tradycji zostawiania wolnego nakrycia w czasie wieczerzy wigilijnej. Uczniowie doszli do wniosku, że, niestety, obecnie często to tylko pusty gest i warto by to zmienić.

W ramach działań projektowych udało się nam przeprowadzić ankietę wśród osób w różnym wieku na temat: „Czym jest starość?”. Uczniowie zaangażowani w działanie projektowe nagrywali ją wśród osób napotkanych na ulicach w pobliżu szkoły. Odpowiedzi, których udzielili respondenci, pozwoliły zrozumieć młodzieży, że pojmowanie starości zależy przede wszystkim od naszego wieku. Młodzi ludzie nie zawsze dostrzegają problemy ludzi starszych, a ludzie starsi nie zawsze chcą się nimi dzielić z innymi. Wypowiedzi ankietowanych niosły ze sobą wiele emocji i przemyśleń, które mocno podziałały na młodzież i stały się przyczynkiem do ciekawej dyskusji na temat starości, jej blasków i cieni.

Ciekawym aspektem realizacji projektu było zorganizowanie lekcji z panią Ireną Tomaszewską, prezes szczecińskiej filii Polskiego Związku Esperanto. Pani Irena dzieliła się swoją wiedzą i pasją z młodymi ludźmi, którzy z fascynacją wysłuchali jej opowieści o historii i użyteczności tego języka oraz z zaangażowaniem poznawali jego podstawy. Uczniowie namówili panią Irenę na przeprowadzenie tygodniowego kursu esperanto we wrześniu tego roku. Co ciekawe, sami zaproponowali godziny popołudniowe, by nie kolidowały z nauką w szkole.

Bardzo mocnym w odbiorze akcentem naszego projektu było spotkanie z 87- letnim panem Januszem Mareckim, inżynierem, który w latach 70- tych elektryfikował Irak. Jego wspomnienia wojenne, opowieści o czasach powojennych i obecnej sytuacji wywołały wiele wzruszeń, niedowierzania, ale i radości. Pan Janusz jest dla młodzieży przykładem człowieka, który dzięki swojej pracy i zaangażowaniu osiągnął w życiu wiele, i nawet trudna sytuacja osobista i historyczna nie złamały w nim mocnego postanowienia, by zostać w życiu kimś.

Także najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu postanowiły włączyć się do realizacji projektu „Odezwij się do mnie”, wysłając listy do podopiecznych Hospicjum Palium w Poznaniu. W kopertach dla starszych osób znalazły się uśmiechnięte zdjęcia dzieci, laurki, serduszka i motyle z papieru.

Obecnie trwają jeszcze ostatnie prace nad montażem wywiadu online z panią Urszulą Ziober, laureatką konkursu Wydawnictwa Znak, która spisała wspomnienia swojej babci z Kazachstanu w książce „Spódniczka ze starej podszewki” i wirtualnym spacerem po Poznaniu.

Jednak kampania „Odezwij się do mnie” nie kończy się wraz z końcem roku szkolnego. Chcemy, by stała się stałym elementem pracy naszej szkoły. Wszak szkoła łączy pokolenia.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

To, co wydarzyło się w marcu tego roku, wymusiło na wszystkich uczestnikach tego przedsięwzięcia dostosowanie się do realiów, w których przyszło nam funkcjonować. W związku z tym nie wszystkie założone przez nas punkty naszego projektu mogły zostać zrealizowane. Nadrobimy je jednak, kiedy tylko nastąpią sprzyjające ku temu okoliczności.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się przede wszystkim uważnej obserwacji otaczającego ich świata, słuchania i wyciągania lekcji z każdego doświadczenia. Także empatii, wrażliwości na problemy innych i rozpoznawania własnych emocji. Stykając się z ludźmi starszymi i poznając ich historie, pasje i priorytety życiowe, mieli okazję zrozumieć świat innego człowieka i wziąć z tych spotkań jak najwięcej dla siebie- doświadczenie innych jest przecież najlepszą lekcją życia. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność dzięki projektowi zyskuje młodych, świadomych problemów otaczającego ich świata ludzi. Projekt pozwala również wypromować lokalnych twórców kultury i zaangażować społeczność poznańskiego Grunwaldu do inicjatyw podejmowanych przez młodzież. To integruje i otwiera na porozumienie międzypokoleniowe.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Wszystkie nasze działania napawają dumą, ponieważ są cenne zarówno ze względów emocjonalnych, jaki poznawczych czy dydaktycznych. Poznawanie siebie, czerpanie z doświadczeń innych, uwrażliwienie się na problemy współczesnego świata, szukanie ich rozwiązań czy kreatywne podejście do kwestii promowania swoich działań to największa wartość naszego projektu.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Na pewno, tworząc jakikolwiek projekt, trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze wszystko da się zrealizować zgodnie z zamierzeniem. Że należy być elastycznym, gotowym na zmiany i trudności niezależne od nas.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Po pierwsze, zmienił się sposób komunikacji i przekazu promowanych przez nas treści. wywiad online, pisanie listów do pacjentów hospicjum miast bezpośredniego kontaktu czy wirtualny spacer po Poznaniu to przykłady działań, które musiały zastąpić bezpośredni kontakt i działanie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakupiliśmy przede wszystkim sprzęt do nagrywania wywiadów. Cześć pieniędzy z nagrody wciąż czeka na wykorzystanie- druk koszulek i kubków z logo projektu.
Filmy

Filmy

https://poly.google.com/view/1BuUKdn-Ilu

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito

Adres

Sierakowska 23, 60-367 Poznań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów