Numer projektu: 836
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Great Inspirations

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie wcielają się w role dziennikarzy, ilustratorów i tłumaczy, przepytując dorosłych (członków rodziny, kolegów, koleżanki, nauczycieli) na temat tego, co ich inspiruje, a następnie tworząc kolorowy album z wywiadami przetłumaczonymi na język angielski i opatrzonymi różnorodnymi grafikami obrazującymi poszczególne inspiracje (osoby, wiersze, książki, filmy itd.), zachęcając tym samym uczniów do zapoznania się z nimi. 
Plan działania

Plan działania

1. Uczniowie wybierają odpowiednią dla siebie rolę w projekcie: dziennikarza, ilustratora lub tłumacza.
2. Zespół dziennikarzy tworzy listę osób, z którymi warto przeprowadzić wywiady i dzieli zadania między siebie.
3. Zespół dziennikarzy przeprowadza wywiady, a kiedy są już gotowe przekazuje je zespołowi tłumaczy, aby zostały przełożone na język angielski.
4. Zespół tłumaczy przekłada wywiady na język angielski, a następnie przekazuje je zespołowi ilustratorów w celu opatrzenia ich odpowiednimi grafikami (ilustracje odpowiadające inspiracjom, portrety przepytywanych osób itd.).
5. Zespół ilustratorów dba o atrakcyjne połączenie samych wywiadów z przygotowanymi do nich grafikami.
6. Wywiady najpierw zostają zaprezentowane i omówione na lekcjach języka angielskiego, następnie trafiają do szkolnej galerii, a ostatecznie zostają zebrane w elektronicznym albumie i zaprezentowane w internecie (strona główna szkoły, portal eTwinning, anglojęzyczna strona konkursów organizowanych w naszej szkole) tak, aby mogli się z nimi zapoznać również uczniowie i nauczyciele z innych szkół w kraju i zagranicą.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany na terenie szkoły od listopada 2019 r. (prace już zostały rozpoczęte!) aż do maja 2020 r. (prezentacja projektu w internecie).
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Zmierzenie się z zadaniem wymagającym konkretnych umiejętności (uważnego rozmawiania z ludźmi, tłumaczenia tekstu na język angielski w zrozumiały, przyjazny czytelnikowi sposób, ilustrowania i ozdabiania wcześniej przygotowanych materiałów).
2. Nauka współpracy w grupie (czego bardzo potrzeba w polskich szkołach!), do czego z pewnością motywuje atrakcyjna forma tej współpracy (uczniowie bardzo angażują się w powierzone im zadania) oraz poczucie działania we wspólnym celu.
3. Rozmawiając z członkami rodziny, koleżankami, kolegami i nauczycielami, uczniowie dowiadują się od nich czegoś nowego, czasem poznają ich od innej strony niż do tej pory, a na pewno - muszą przełamać pewne bariery, aby tego dokonać.
4. Po ukończeniu projektu powstaje zbiór pomysłów czym warto się inspirować, a w związku z tym, że uczniowie sami wybierali swoich rozmówców - osoby, które są im bliskie, które szanują i z którymi naprawdę chcą porozmawiać - z pewnością będą mieli dodatkową motywację, aby się ich inspiracjom bliżej przyjrzeć.
5. Uczniowie uczą się jak krok po kroku, dzięki zgodnej współpracy i umiejętnemu podziałowi zadań, przygotować projekt, który po kilku miesiącach można z dumą pokazać całemu światu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na zaopatrzenie szkoły w sprzęt i materiały, które pozwolą:
- jeszcze lepiej rozreklamować przygotowywany projekt (plakaty, programy graficzne do wykorzystania w prezentacjach elektronicznych),
- umożliwią przygotowywanie podobnych projektów w przyszłości (np. sprzęt ułatwiający pracę w poszczególnych grupach - dziennikarzy, tłumaczy i ilustratorów),
- pozwolą utrwalić projekt także w postaci drukowanego albumu, oprawionych plakatów itd. - tak, aby pozostała po nim trwała pamiątka widoczna na terenie szkoły nie tylko tuż po zakończeniu konkursu, ale także przez kolejne lata.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

1. Uczniowie wcielają się w konkretne role - dziennikarza, grafika, tłumacza - sprawdzając się tym samym w wykonywaniu zadań charakterystycznych dla tych zawodów.
2. Uczniowie uczą się współpracy z innymi i łączenia różnych talentów, aby osiągnąć wspólny cel.
3. Uczniowie przełamują barierę nieśmiałości, aby szczerze porozmawiać z dorosłymi i rówieśnikami, przekonując ich, że warto wziąć udział w przygotowywanym projekcie.
4. Uczniowie dowiadują się czegoś nowego od osób, które dotąd znały być może z innej, bardziej "oficjalnej" strony (np. od swoich nauczycieli).
5. Uczniowie otrzymują listę osób i tytułów (książek, filmów, wierszy itp.), które potrafią zainspirować do tego stopnia, że np. wpływają na wybór czyjejś drogi życiowej. Być może wpłyną w podobny sposób również na nich samych?
6. Uczniowie uczą się jak dzielić się swoimi pomysłami i osiągnięciami z innymi (poprzez prezentację albumu "Great Inspirations" zarówno w szkole, jak i mediach elektronicznych - na stronie głównej szkoły, na portalu edukacyjnym eTwinning, czy na anglojęzycznej stronie poświęconej konkursom organizowanym w naszej szkole).

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza

Adres

Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów