Numer projektu: 1091
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Mamy w planie wielkie granie "

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest popularyzowanie nowoczesnych gier planszowych, korytarzowych oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu podczas przerw międzylekcyjnych. Uczniowie będą mieli  możliwość kształtowania wielu kompetencji z zakresu matematyki, myślenia logicznego i abstrakcyjnego, rozbudzania wyobraźni, spostrzegawczości, umiejętności planowania i strategicznego myślenia oraz stosowania się do zasad. Poza tym aktywności te zapewnią uczniom dobrą zabawę, wzmocnią poczucie wartości, nauczą cierpliwości i umiejętności rywalizacji na kulturalnym poziomie, umożliwią odreagowanie szkolnych stresów, pozwolą wczuć się w nieznane dotąd role, zbudują pozytywne relacje z kolegami.
Plan działania

Plan działania

ETAP 1 :
Wyłonienie z grupy projektowej zespołów zadaniowych, odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektu - styczeń 2020 r.
ETAP 2:
Zakup stoliczków i samoprzylepnych plansz do gier - styczeń/luty 2020 r.
ETAP 3:
Zakup materiałów do stworzenia gier korytarzowych wielkoformatowych - styczeń/luty 2020 r.
ETAP 4:
Wykorzystywanie gier na przerwach międzylekcyjnych - całe II półrocze
ETAP 5:
Turniej klas 1-3 - marzec 2020 r.
ETAP 6:
Turniej klas 4 - 8  przygotowany przez ich młodszych kolegów - autorów projektu -kwiecień 2010 r.
ETAP 7:
Rodzinny Turniej Gier Korytarzowych  z okazji Dnia Dziecka - czerwiec 2020 r.
ETAP 8:
Przygotowanie podsumowania projektu

W zakładce PROJEKTY na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu facebookowym publikowane będą na bieżąco  relacje fotograficzne, informacje na temat realizacji projektu oraz materiały opracowywane przez uczniów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Wszystkie działania odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu.
Terminy realizacji:
 • Zakup stoliczków i samoprzylepnych plansz do gier - styczeń/luty 2020 r.
 • Zakup materiałów do stworzenia gier korytarzowych wielkoformatowych - styczeń/luty 2020 r.
 • Wykorzystywanie gier na przerwach międzylekcyjnych - całe II półrocze
 • Turniej klas 1-3 - marzec 2020 r.
 • Turniej klas 4-8 - kwiecień 2010 r.
 • Rodzinny Turniej Gier Korytarzowych  z okazji Dnia Dziecka - czerwiec 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wybór plansz do gier, które będą wykonane z folii samoprzylepnej na stoliczki oraz przygotowanie projektów gier korytarzowych wielkoformatowych.

Czego się nauczą?

Sfera motywacyjna  - uczeń bawiąc się ,ćwiczy swoje umiejętności matematyczne. chcąc wygrać wykonuje największy wysiłek.

Sfera dydaktyczna - gry pozwolą uwierzyć w swoje możliwości nawet słabszym uczniom, nauka matematyki stanie się ciekawsza.
 
Sfera poznawcza - gry ułatwią poznanie i rozumienie pewnych pojęć. Dążenie do wygranej rozwinie motywację i logiczne myślenie.

Sfera  wychowawcza - gry nauczą opanowania i cierpliwości, będą kształtowały postawę koleżeńską , potrzebę podporządkowania się pewnym regułom, przestrzegania dyscypliny.
 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Większość pieniędzy z grantu zostanie przeznaczona na zakup stoliczków oraz wykonanie na nie plansz do gier z folii samoprzylepnych . Ponadto zakupione zostaną materiały do przygotowania gier korytarzowych wielkoformatowych. Pozostała cześć (ok. 150-200 zł) pozwoli na zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców  turniejów. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł na projekt nie jest jednorazowym pomysłem.  Przygotowana przez nas strefa gier matematycznych na korytarzu szkolnym będzie służyła w kolejnych latach.  Udział uczniów w projekcie czyli wspólna nauka matematyki poprzez zabawę sprawi, że uczniowie inaczej spojrzą na ten przedmiot i podejdą do jego nauki z wielką radością. Ponadto udział rodziców w projekcie pozytywnie wpłynie na motywowanie ich dzieci do nauki matematyki. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizacja II etapu projektu "Mamy w planie wielkie granie"  przebiegała małymi , pośrednimi etapami.
ETAP 1:
Wśród uczniów klas 1-3 wyłoniona została grupa projektowa 30 uczniów. Natępnie grupa ta została podzielona na zespoły zadaniowe, które były odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji projektu: 
 • Zespół 1 - wybór miejsca na korytarzu szkolnym, przeznaczonego na strefę gier i zabaw, rozmowy z Dyrekcją Szkoły zakończone pozytywnym zaopiniowaniem pomysłu dzieci i wyrażeniem zgody na rozpoczęcie prac;
 • Zespół 2 - przygotowanie projektu Kącika gier i zabaw;
 • Zespół 3 - przygotowanie projektów wielkoformatowych gier kotytarzowych oraz wybów gier planszowych samoprzylepnych;
 • Zespół 4 - wyszukanie sklepu internetowego ze stoliczkami i kolorowymi pufami do nich.
Ten etap miał miejsce w styczniu 2020 r. Praca każdego zespołu była nadzorowana przez nauczycieli, którzy współpracowali z liderem grupy projektowej.
ETAP 2:
Na przełomie stycznia i lutego 2020 r. zrealizowany został kolejny etap pośredni. Zakupiliśmy do Kącika gier i zabaw  8 stoliczków 60 cm x 60 cm oraz 32 kolorowe pufy.  W drukarni zamówiliśmy 8 samoprzylepnych plansz do gier stolikowych (Warcaby, Chińczyk, Węże i smoki) oraz pionki i kostki do gry. Dokonaliśmy również zakupów materiałów malarskich do stworzenia wielkoformatowych gier korytarzowych.
ETAP 3:
Ten etap był etapem radości i spontaniczności dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Po otrzymaniu wszystkich zamówionych towarów przystąpiliśmy do urządzania Kacika gier i zabaw. Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci, patrząc ile nam to daje radości. Wspólna praca się opłaciła. Wspólnie stworzyliśmy wspaniałe miejsce, które daje radość nie tylko uczniom klas 1-3, ale również uczniom klas starszych, którzy chętnie spędzają z maluchami czas podczas przerw wspólnie się bawiąc  i grając. Dumni z kącika są również rodzice. To oni nie tylko nam kibicowali, aby projekt się udał i został zrealizowany, ale również włączyli się w prace przy malowaniu na posadzce gier wielkoformatowych. Rodzice cieszą się, że ich pociechy mogą spędzać czas pomiędzy lekcjami bawiąc się, ale też ucząc jednocześnie. Jako opiekunowie tego projektu z dumą patrzyliśmy, gdy nasze dzieci na koniec przerw sprzątały kącik odkładając wszystko to co się w nim znajdowało, na swoje miejce. Nie zdarzyło się, aby panował tam bałagan. Luty 2020 r. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Z radością możemy stwierdzić, że nie napotkaliśmy na problemy przy realizacji projektu "Mamy w planie wielkie granie". Największym natomiast wyzwaniem dla nas, było  przygotowanie wielkoformatowych gier korytarzowych na szkolnej posadzce. Nie było to łatwe zadanie. Zespół zadaniowy wraz z nauczycielami przygotował ich 3 projekty, zakupione zostały materiały malarskie. Praca odbywała się po skończonych zajęciach w piątek. Z pomocą przyszli nam rodzice, którzy chętni włączyli się z realizację tego zadania. Do pracy przyłączyli się również inni nauczyciele, spoza zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, co było dla nas wielką radością i wsparciem. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt zaangażował większą liczbę uczniów jednocześnie, motywował uczniów do samodzielnej pracy, rozwinął umiejętność pracy w zespole, wzbogacił wiedzę i uczył jej wykorzystania w praktyce. Nasz projekt kształtował świadomość uczniów, poszerzył ich horyzonty myślowe, uczynił ich  bardziej ciekawymi świata zewnętrznego. Dzięki realizacji projektu wzrósł poziom umiejętności interpersonalnych i językowych uczniów. Realizacja projektu miała niesamowity wpływ na zmianę postaw uczniów wobec siebie. Dzięki niej uczniowie zyskali poczucie większej wartości i pewności siebie.  Przygotowana przez nas strefa gier matematycznych na korytarzu szkolnym będzie służyła w kolejnych latach.  Udział uczniów w projekcie czyli wspólna nauka matematyki poprzez zabawę już częściowo sprawiła, że uczniowie inaczej spojrzeli na ten przedmiot i podchodzili  do jego nauki z wielką radością. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nie zdążyliśmy jeszcze zaprosić społeczności lokalnej do bezpośredniego udziału w naszym projekcie, te zadania mieliśmy zaplanowane na późniejsze miesiące. Jedynymi bezpośrednimi uczestnikami projektu spoza społeczności szkolnej, była grupa 25 sześciolatków z oddziału przedszkolnego PM nr 54 w Sosnowcu. Wychowawcy przedszkola organizowali dzieciom aktywności matematyczne w naszym Kąciku gier i zabaw. 
To co najważniejsze dla tego projektu - nasz pomysł na niego nie był i nie jest jednorazowym pomysłem. Przygotowany przez nas Kącik gier i zabaw na korytarzu szkolnym, a w nim strefa gier matematycznych, będzie służyła w kolejnych latach.  
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa jesteśmy najbardziej dumni z wzorowej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Stworzyliśmy cudowne miejsce, które jest naszą dumą. Nie do końca nacieszyliśmy się nim z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zdalne nauczanie, ale to dopiero przed nami.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Jeśli mogę napisać coś w swoim imieniu do innych nauczycieli to chyba tylko jedno, aby nie  bali się wyzwań, podejmowania się tworzenia projektów i ich realizacji. Nie bójcie oddać się projektu w ręce uczniów, nawet tych najmłodszych. Są oni znakomitymi realizatorami i przy naszym wsprciu poradzą sobie wręcz wzorowo z każdym zadaniem. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

W zdecydowanej większości projekt został zrealizowany. Stworzyliśmy wspaniałe miejsce dla naszych uczniów, z którego jesteśmy bardzo dumni. 
Nie udało nam się zrealizować tylko  trzech zadań:
 • Turniej klas 1-3 - marzec 2020 r.
 • Turniej klas 4-8 - kwiecień 2020 r.
 • Rodzinny Turniej Gier Korytarzowych  z okazji Dnia Dziecka - czerwiec 2020 r. 
Zadania te zostaną zrealizowane zaraz na początku  przyszłego roku szkolnego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zwycięski grant został wykorzystany na:
 • zakup 8 stolików do samoprzylepnych gier planszowych;
 • zakup puf do stolików;
 • wydrukowanie samoprzylepnych plansz do gier stolikowych:
 • zakup pionków i kostek do gier;
 • zakup materiałów malarskich do przygotowania wielkoformatowych gier korytarzowych.
Filmy

Filmy

Brak

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 29

Adres

Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów