Numer projektu: 1091
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Mamy w planie wielkie granie "

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest popularyzowanie nowoczesnych gier planszowych, korytarzowych oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu podczas przerw międzylekcyjnych. Uczniowie będą mieli  możliwość kształtowania wielu kompetencji z zakresu matematyki, myślenia logicznego i abstrakcyjnego, rozbudzania wyobraźni, spostrzegawczości, umiejętności planowania i strategicznego myślenia oraz stosowania się do zasad. Poza tym aktywności te zapewnią uczniom dobrą zabawę, wzmocnią poczucie wartości, nauczą cierpliwości i umiejętności rywalizacji na kulturalnym poziomie, umożliwią odreagowanie szkolnych stresów, pozwolą wczuć się w nieznane dotąd role, zbudują pozytywne relacje z kolegami.
Plan działania

Plan działania

ETAP 1 :
Wyłonienie z grupy projektowej zespołów zadaniowych, odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektu - styczeń 2020 r.
ETAP 2:
Zakup stoliczków i samoprzylepnych plansz do gier - styczeń/luty 2020 r.
ETAP 3:
Zakup materiałów do stworzenia gier korytarzowych wielkoformatowych - styczeń/luty 2020 r.
ETAP 4:
Wykorzystywanie gier na przerwach międzylekcyjnych - całe II półrocze
ETAP 5:
Turniej klas 1-3 - marzec 2020 r.
ETAP 6:
Turniej klas 4 - 8  przygotowany przez ich młodszych kolegów - autorów projektu -kwiecień 2010 r.
ETAP 7:
Rodzinny Turniej Gier Korytarzowych  z okazji Dnia Dziecka - czerwiec 2020 r.
ETAP 8:
Przygotowanie podsumowania projektu

W zakładce PROJEKTY na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu facebookowym publikowane będą na bieżąco  relacje fotograficzne, informacje na temat realizacji projektu oraz materiały opracowywane przez uczniów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Wszystkie działania odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu.
Terminy realizacji:
  • Zakup stoliczków i samoprzylepnych plansz do gier - styczeń/luty 2020 r.
  • Zakup materiałów do stworzenia gier korytarzowych wielkoformatowych - styczeń/luty 2020 r.
  • Wykorzystywanie gier na przerwach międzylekcyjnych - całe II półrocze
  • Turniej klas 1-3 - marzec 2020 r.
  • Turniej klas 4-8 - kwiecień 2010 r.
  • Rodzinny Turniej Gier Korytarzowych  z okazji Dnia Dziecka - czerwiec 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wybór plansz do gier, które będą wykonane z folii samoprzylepnej na stoliczki oraz przygotowanie projektów gier korytarzowych wielkoformatowych.

Czego się nauczą?

Sfera motywacyjna  - uczeń bawiąc się ,ćwiczy swoje umiejętności matematyczne. chcąc wygrać wykonuje największy wysiłek.

Sfera dydaktyczna - gry pozwolą uwierzyć w swoje możliwości nawet słabszym uczniom, nauka matematyki stanie się ciekawsza.
 
Sfera poznawcza - gry ułatwią poznanie i rozumienie pewnych pojęć. Dążenie do wygranej rozwinie motywację i logiczne myślenie.

Sfera  wychowawcza - gry nauczą opanowania i cierpliwości, będą kształtowały postawę koleżeńską , potrzebę podporządkowania się pewnym regułom, przestrzegania dyscypliny.
 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Większość pieniędzy z grantu zostanie przeznaczona na zakup stoliczków oraz wykonanie na nie plansz do gier z folii samoprzylepnych . Ponadto zakupione zostaną materiały do przygotowania gier korytarzowych wielkoformatowych. Pozostała cześć (ok. 150-200 zł) pozwoli na zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców  turniejów. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł na projekt nie jest jednorazowym pomysłem.  Przygotowana przez nas strefa gier matematycznych na korytarzu szkolnym będzie służyła w kolejnych latach.  Udział uczniów w projekcie czyli wspólna nauka matematyki poprzez zabawę sprawi, że uczniowie inaczej spojrzą na ten przedmiot i podejdą do jego nauki z wielką radością. Ponadto udział rodziców w projekcie pozytywnie wpłynie na motywowanie ich dzieci do nauki matematyki. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 29

Adres

Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów