Numer projektu: 1027
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Związki toksyczne nie tylko w chemii.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

     Grupa projektowa to 20 uczniów z klas I i II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Głównym celem projektu jest uświadomienie, że substancje niebezpieczne nie znajdują się tylko w laboratorium, ale wokół nas.  Kolejnym celem jest promowanie zapobiegania zagrożeniom, na które jesteśmy narażeni. 
Uczniowie w rozmowach z nauczycielami innych przedmiotów będą mogli spojrzeć na to zagadnienie z innej perspektywy.
1) biologia – wpływ substancji niebezpiecznych na zdrowie,
2) historia – jakie trucizny gościły na dworach monarchów,
3) geografia - zanieczyszczenia w naszym regionie,
4) podstawy przedsiębiorczości – o zawodach obarczonych ryzykiem występowania związków niebezpiecznych oraz o dyrektywach
 i rozporządzeniach UE dotyczących związków niebezpiecznych,
5) edukacja dla bezpieczeństwa – BHP w miejscu pracy,
6) język polski – trucizny opisywane w literaturze,
7) wychowanie fizyczne – substancje niedozwolone w sporcie i wpływ 
na organizm,
8) język angielski – poznanie terminologii specjalistycznej związanej
 z chemią.
 
     Rezultatem naszej wspólnej pracy będzie poszerzenie  wiedzy uczniów oraz integracja uczniów, nauczycieli wokół wspólnych działań, pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażaniem na działanie substancji niebezpiecznych.
Ważnym elementem będzie zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi obecności substancji szkodliwych w każdej dziedzinie oraz kształtowanie odpowiednich postaw.    
     Projekt ten ma na celu również promowanie nauki przedmiotów przyrodniczych. Chemia jako przedmiot przyrodniczy posiada także cechy humanistyczne i społeczne. Poznawana wiedza dotyczy substancji chemicznych i procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu. 
Pomaga zrozumieć środowisko, w którym żyjemy. Sposób jego poznawania wymaga od nich różnych dróg rozumowania, zarówno aby zrozumieć obecne procesy jakie zachodzą w przyrodzie oraz przewidzieć nowe. Uczniowie mają możliwość uzasadnienia otrzymanych wyników, mogą stawiać i weryfikować hipotezy, popełniać błędy i uczyć się je naprawiać. Dzięki temu rozwijają sprawność umysłową, a jednocześnie kształtują swoją osobowość. 
Plan działania

Plan działania

     Uczniowie podzieleni będą na 4 zespoły. Każdy zespół opracowuje temat wpływu związków niebezpiecznych z różnych źródeł.
Grupa I – związki toksyczne w gospodarstwie domowym,
Grupa II - związki toksyczne w aptece,
Grupa III– związki toksyczne w środowisku,
Grupa IV – związki toksyczne w używkach.
      Każdy zespół zaproponuje doświadczenia chemiczne, wykazujące obecność związków niebezpiecznych w naszym życiu lub przedstawi temat w innej postaci. Dzięki nagrywanym krótkim filmom, będzie można ocenić pracę oraz dotrzeć do większej grupy odbiorców. Efektem projektu będzie sprawozdanie, w formie prezentacji multimedialnej, którą umieścimy na szkolnej stronie internetowej. 
Na działania edukacyjne składać się będą:
1)      Zajęcia laboratoryjne
2)      Konsultacje nauczycieli z poszczególnych przedmiotów
3)      Konkurs na najlepszą pracę pisemną, w której uczniowie opiszą, jakie korzyści przyniósł im udział w tym przedsięwzięciu. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami książkowymi.  

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

     Doświadczenia będą przeprowadzane w pracowni 
biologiczno - chemicznej oraz na terenie szkoły. Grudzień to miesiąc poświęcony zapoznaniu się z tematem, szukaniu pomysłów, potrzebnych źródeł informacji. 
     Grupy, co miesiąc będą wykonywały min.1 doświadczenie przedstawiały obserwacje i opracowywały wyniki  oraz rozmawiały z innymi nauczycielami na temat swojego projektu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

     Uczniowie będą odpowiedzialni za zaproponowanie doświadczenia chemicznego, jego realizację  i opis z opracowaniem tematu. 
Zdobędą wiedzę, jak można zmniejszyć obecność substancji niebezpiecznych w naszym otoczeniu.
Dzięki tej metodzie poznania zagrożeń, uczniowie spróbują zmierzyć się 
z problemami, które nie mają tylko jednego rozwiązania, zaplanują pracę badawczą, ale również:
- wykonają analizę wyników eksperymentu,
- wysuną poprawne wnioski na podstawie wyników eksperymentu,
- nauczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym w czasie prac badawczych,
- poznają wiele substancji organicznych jak i nieorganicznych oraz ich właściwości, występowanie oraz wpływ na środowisko i organizm,
- będą współpracować w grupie przy wykonywaniu konkretnych zadań,
- wykorzystując technologię informacyjną, uczniowie nauczą się z niej korzystać, szukać informacji, przetwarzać dane oraz przygotowywać prezentację multimedialną,
- nauczą się łączyć w całość treści interdyscyplinarne,
- zapoznają się ze słownictwem specjalistycznym w języku angielskim,
- uzyskają poczucie większej wartości i pewności siebie,
- poznają związki chemiczne i ich właściwości wykraczające poza podstawę programową,
- zajęcia te mają na celu zachęcić młodzież do eksperymentowania, 
do analizowania i wyciągania wniosków.
     Projekt ten, ma również pozytywny wpływ na pracę nauczycieli. 
Biorąc udział w projekcie, nauczyciel buduje swój autorytet, zdobywa nową, interesującą  wiedzę o świecie. Jest to również możliwość doskonalenia pewnych kwalifikacji:
·         umiejętności autoprezentacji,
·         umiejętności budowania relacji z pojedynczym uczniem jak i z całą grupą,
·         umiejętności wykorzystania i wdrażania nowych technologii na zajęciach ( stron internetowych, prezentacji multimedialnych, blogów, ebooków, internetowych komunikatorów). 
       Poznawanie substancji występujących w przyrodzie i procesów jakim one ulegają rozbudzają u uczniów ciekawość świata. Poprzez ten projekt, chcę pokazać młodzieży, że wiedza z zakresu chemii jest niezbędna
we współczesnym świecie. Przyczynia się do rozwoju cywilizacji oraz towarzyszy budowaniu wartości nauki. Rozwój chemii może nieść zagrożenia dla środowiska na skutek działalności człowieka, ale również pozwala poznać właściwości substancji, dzięki którym bardziej świadomie możemy w tym środowisku żyć. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

     Przyznany grant chcielibyśmy przeznaczyć na zakup szkolnego zestawu do badania powietrza.
Dzięki temu zestawowi będziemy mogli zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami:
 • Słoje roczne jako wskaźnik jakości powietrza
 • Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych
 • Badanie jakości powietrza z użyciem płytek stalowych
 • Mikroskopowe badanie warstwy pyłu
 • Badanie odczynu opadającego pyłu
 • Badanie oddziaływania dwutlenku siarki na kolorowe kwiaty
 • Zachowanie się dwutlenku siarki wobec wody i kredy
 • Zachowanie się wodnego roztworu dwutlenku siarki wobec żelaza
 • Zachowanie się zanieczyszczonego dwutlenkiem siarki powietrza wobec żelaza
 • Zachowanie się roślin w obecności innych środków 
 • Badanie powietrza w celu określenia ilości zarodników bakterii, drożdży i innych grzybów.
     Do biblioteki szkolnej będzie można zakupić najnowsze książki popularnonaukowe, przez co będziemy promować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po książkę.
      Kolejnym symbolem uczestnictwa w tym projekcie będzie upiększenie naszej szkoły, poprzez zwiększenie ilości kwiatów na naszych parapetach. Dzięki temu działaniu uświadomimy fakt,  jak ważną rolę odgrywają rośliny w naszym otoczeniu. Rośliny oczyszczają powietrze, dostarczają tlenu, zwalczają wirusy, bakterie i zarodniki grzybów oraz wprowadzają dobrą aurę, przez co zwiększa się wydajność pracy. Uczniowie będą mogli dobrać odpowiednie gatunki roślin oraz odpowiednio je pielęgnować.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

     W dzisiejszych czasach każdy z nas chciałby żyć w nieskażonym środowisku, oddychać świeżym powietrzem, korzystać z nieskażonej wody, kąpać się w krystalicznych jeziorach, jeść posiłki tylko z naturalnych produktów. Aby w małym stopniu spełnić to marzenie musimy zacząć 
od własnego gospodarstwa domowego, miejsca pracy i nauki. 
Cytując Owidiusza ,,Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając” chcieliśmy przekazać, że przyszłość naszej planety jest w naszych rękach. Projekt ten jest idealną sytuacją, w której mamy okazję poruszyć temat dbania o zdrowie i otoczenie. Każdy z nas codziennie mija wiele miejsc, które są świadectwem, że można jeszcze wiele w tym temacie zrobić. Dlatego najlepszą nauką będzie dawanie dobrego przykładu oraz wprowadzenie dobrych nawyków w każdą dziedzinę naszego życia. 
Idealną puentą naszego projektu będą słowa prezydenta USA Baracka Obamy:
         ,, Jesteśmy pierwszym pokoleniem świadomym zmian klimatu
 i ostatnim, które może coś zmienić”.Szkoła

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im.Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie

Adres

Okólna 113, 42-218 Częstochowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów