Numer projektu: 909
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Różni, a jednak tacy sami. Polska-Bangladesz.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie wybiorą zdjęcie przedstawiające dzieci z Bangladeszu. Ich zadaniem będzie przestawienie zdjęcia na żywo. Celem projektu jest uzmysłowienie różnic i podobieństw między dziećmi w obu krajach, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, poznanie kultury tego kraju dzięki spotkaniu z Bengalką. W tym projekcie  uczniowie poprzez działania kulinarne, fotograficzne, dziennikarskie oraz zespoły przedstawiające zdjęcia przyczynią się do zorganizowania akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Bangladeszu.  Będzie to też okazja do uczczenia pamięci Wiktora, chłopca, który był uczniem naszej szkoły. Na zakończenie projektu zostanie wręczona statuetka nosząca Jego imię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Plan działania

Plan działania

Etap I  
Przedstawienie celu projektu.
Podział uczniów na zespoły zadaniowe: osoby przedstawiające zdjęcia, zespoły kulinarne, zespół dziennikarski oraz fotoreporterski.
Wyszukanie na mapie świata Bangladeszu.
Oglądanie zdjęć dzieci z Bangladeszu.
Wybór zdjęcia, które uczniowie odzwierciedlą swoimi ciałami. 

Etap II 
Promocja  projektu na forum szkoły, miejscowości, w gminie i na stronie internetowej szkoły.
Spotkanie z Bengalką- „Życie w Bangladeszu”
Wybór fundacji pomagającej dzieciom w Bangladeszu.

Etap III
Zgromadzenie sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zadań.
Próba prezentacji zdjęć.
Wykonanie zdjęć do kalendarza. 

Etap IV
Wydanie kalendarza 
Warsztaty kulinarne.
Zorganizowanie akcji charytatywnej. Sprzedaż kalendarzy i produktów żywnościowych połączona z wystawą zdjęć.
Przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami i gośćmi spotkania.
Wybór najlepszego zdjęcia.
Wręczenie Wiktora (statuetki upamiętniającej ucznia, który walczył z chorobą) - nagroda za najlepiej przedstawione zdjęcie.
Wręczenie dyplomów 

Etap V
Przekazanie uzyskanych pieniędzy na cel charytatywny.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. J. Wejhera w Górze
 Etap I realizacji projektu rozpocznie się 02.02 2020r. 
 Etap II zrealizowany zostanie do 31 lutego 2020r. 
 Etap III zostanie zrealizowany do 15 marca 2020r.
 Etap IV zostanie zrealizowany do 31 kwietnia 2020r.
 Etap V zostanie zrealizowany do 5 maja 2020r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą się uczyć pracy zespołowej.
Zdobędą wiedzę o życiu w Bangladeszu.
Podczas prezentowania zdjęć rozwiną kreatywność, orientację przestrzenną, poczucie estetyki, nadadzą starym rzeczą drugie życie.
Poznają przepisy kulinarne babć i mam, rozwiną talent kulinarny.
Będą doskonalić warsztat dziennikarski oraz fotograficzny.
Uwrażliwią się na potrzeby drugiego człowieka, podejmą działalność charytatywną
Zachowają pamięć o Wiktorze.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na profesjonalne warsztaty fotograficzne, aby móc wykonywać bardziej atrakcyjne zdjęcia i rozwijać pasje.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy ponieważ chcemy: ożywić zdjęcia, zwrócić uwagę na to jak żyją dzieci w uboższych krajach, uczyć się doceniać to co mamy,  stać się tolerancyjni, empatyczni, pomagać, a także chcemy zachować pamięć o Wiktorze - koledze, który zmarł w wyniku choroby.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. J.Wejhera w Górze

Adres

Szkolna 4, 84-252 Góra

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów