Numer projektu: 1319
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Dantejskie RPG

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Gry RPG nie tylko umożliwiają przeniesienie się na kilka godzin w zupełnie inną rzeczywistość, ale także ćwiczą wyobraźnię, pobudzają kreatywność, uczą współpracy zespołowej (gracze tworzą jedną drużynę!) oraz są po prostu doskonałym sposobem na wspólne spędzenie wolnego czasu z dala od elektroniki.
 
Tradycyjne dzieło literackie koncentruje się na przedstawieniu losu jednej postaci lub grupy bohaterów. W grze RPG wcale nie mniej ważnym elementem jest uniwersum, w którym rozgrywa się cała historia. Gracz ma pełną dowolność w eksplorowaniu świata, do którego został przeniesiony przez Mistrza Gry. Jedynym czynnikiem, który go ogranicza, jest jego własna wyobraźnia.
 
Planujemy stworzyć grę RPG osadzoną w uniwersum inspirowanym dantejskim piekłem. Nasi gracze znajdą się „w życia wędrówce na połowie czasu”, poznają Wergiliusza, będą musieli przebyć Styks czy sforsować bramę grodu Disa. Czasami rozwiązanie zadania będzie wymagało nie lada wysiłku intelektualnego, kiedy indziej potrzebny będzie łut szczęścia przy rzucie kośćmi. Na czym polega główne zadanie graczy? Muszą wydostać się z piekła! Nie sposób jednak tego dokonać bez spotkania z samym trzygłowym Lucyferem, który czyha w najgłębszym, dziewiątym kręgu, w skutym lodem jeziorze…
 
Głównym naszym celem jako grupy projektowej jest przeprowadzenie rozgrywki, do której zaprosimy osoby spoza społeczności szkolnej. Chcemy udowodnić, że świat stworzony przez Dantego na początku XIV wieku może okazać się atrakcyjny również dla współczesnego odbiorcy.
Plan działania

Plan działania

Przy tworzeniu gry RPG nie jest możliwe przewidzieć wszelkie możliwe scenariusze, ponieważ prowadzący zostaje uzależniony od wyobraźni gracza. Na pewno w trakcie przygotowań należy: rozpisać uniwersum, stworzyć mechanikę gry, nakreślić ramy fabularne, opisać wyzwania stojące przed graczami. Kolejnym istotnym elementem jest techniczne rozplanowanie rozgrywki, w tym właściwa aranżacja przestrzeni oraz przygotowanie rekwizytów, które pomogą graczom zagłębić się w wykreowany dla nich świat. 
 
Do tej pory opracowaliśmy mapę dantejskiego uniwersum i wydzieliliśmy z niej kilka mikroświatów, za które będą odpowiadać poszczególni Mistrzowie Gry. Planujemy też stworzyć minipodręcznik ułatwiający prowadzenie rozgrywki (zawierający na przykład mapy, informacje o bohaterach niezależnych, przydatne zwroty etc), który pozwoli na odbycie podobnej podróży po świecie Dantego innym potencjalnym zainteresowanym.
 
Specyfika projektu wymaga przede wszystkim przeprowadzenia co najmniej kilku sesji próbnych oraz ciągłego wyciągania wniosków z popełnionych błędów (co wydaje się bardzo życiowe).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Główna sesja RPG odbędzie się w siedzibie Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie, przy ul. Kawalerii 5. Aby uatrakcyjnić rozgrywkę i stworzyć odpowiedni klimat, chcemy przeprowadzić grę w godzinach późnowieczornych (uczestnicy następnie przenocują w naszej szkole).

System rozgrywki chcielibyśmy mieć opracowany do końca lutego 2020 r. W marcu przeprowadzilibyśmy próby, w których wzięłyby udział osoby ze społeczności szkolnej. W kwietniu bylibyśmy gotowi na zaproszenie do naszego dantejskiego świata gości z zewnątrz.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przede wszystkim potrzebujemy kilku Mistrzów Gry. Oprócz tego w zespole na pewno znajdzie się plastyk (przygotowanie kart gry, dekoracji etc.), logistyk (koordynacja wydarzenia, zaproszenie na rozgrywkę grupy spoza Warszawy) oraz rzecznik prasowy (zainteresowanie projektem lokalnych mediów).
 
Projekt zasadniczo koncentruje się wokół idei storytellingu. Jak jednak widać, każda osoba w zespole – w zależności od pełnionej funkcji – będzie miała okazję rozwijać swoje umiejętności i wykorzystać je w realnym świecie.
 
Najtrudniejszym bodaj zadaniem przy realizacji całego projektu będzie zgranie ze sobą poszczególnych elementów, za które odpowiadają konkretne osoby. Wymóg ścisłej, dobrze zaplanowanej współpracy grupowej wydaje się zarówno atutem, jak i przekleństwem „Dantejskiego RPG”.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Bednarska Szkoła Realna regularnie współpracuje z innymi szkołami oraz ośrodkami edukacyjnymi (w zeszłym roku m.in. zaprosiliśmy do Warszawy młodzież z Centrum „Zimbardo” w katowickim Nikiszowcu, a nasi uczniowie pojechali do Hańczowej pod Gorlicami, aby poprowadzić lekcje w miejscowej szkole podstawowej). Relacje z wydarzeń można obejrzeć na szkolnym fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolarealna/posts/1220831184764011; https://www.facebook.com/pg/szkolarealna/photos/?tab=album&album_id=1205126206334509

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na zaproszenie do Warszawy grupy młodzieży – naszych dantejskich graczy – która bez dofinansowania nie mogłaby sobie pozwolić na taki wyjazd.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt łączy przyjemne z pożytecznym oraz diabelskie ze szlachetnym. Ponadto jest „projektem” w pełnym tego słowa znaczeniu: z definicji wymaga współpracy grupowej, kształtuje realne umiejętności, otwiera się na drugiego człowieka, popularyzuje wiedzę w sposób atrakcyjny dla odbiorcy. Odwołuje się do wiadomości zdobywanych przez uczniów na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości, informatyki czy plastyki. W skrajnych przypadkach może nawet zachęcić do czytania lektur szkolnych :)
 
„Dantejskie RPG” sprawi, że obraźliwe powiedzenie „idź do diabła!” zmieni się w atrakcyjne zaproszenie do wielogodzinnej rozgrywki.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się stworzyć w pełni funkcjonującą mechanikę, według której toczyły się będą rozgrywki w naszej grze RPG. Ponadto znacząco posunęliśmy się w pisaniu scenariusza przygody, z którą zmierzą się gracze. Rozpisaliśmy osiem z czternastu planowanych aktów, choć właściwie w pozostałych zostały jedynie drobne poprawki, korekta i połączenie ich w jedną całościową opowieść. W ramach działań okołomarketingowych stworzyliśmy logo projektu oraz jego fanpage na Facebooku. Niestety projektu nie możemy uznać za skończony i jego realizacja wciąż jest w trakcie. Uroczyste zakończenie, czyli sesja z zaproszonymi gośćmi odbędzie się dopiero, gdy będziemy mogli wrócić do normalnego trybu pracy.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem było dostosowanie pracy grupowej do nowej formuły spotkań online, charakteryzujących się większą nieprzewidywalnością i ogólnie pojętym chaosem. Dużym problemem organizacyjnym stało się dopilnowanie terminów. Praca online była o tyle trudna, że uniemożliwiła nam testowanie naszych pomysłów w praktyce (sesje gier fabularnych odbywają się z założenia twarzą w twarz). 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Konieczność przestawienia się na nowy tryb pracy stała się okazją do wyćwiczenia w sobie umiejętności adaptacyjnych oraz przetestowania zdolności improwizacyjnych całej grupy. Mimo trudnej sytuacji musieliśmy w jak największym stopniu rozwinąć projekt. Na całe szczęście okazało się, że zdalna praca projektowa też ma swoje plusy, gdyż spotkania internetowe umożliwiły większe skupienie się na indywidualnej pracy poszczególnych członków grupy i częstsze omawianie wykreowanych przez nich historii. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Aktualnie projekt wciąż jest w realizacji i jeszcze nie przyniósł korzyści grupie docelowej.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Choć okoliczności uniemożliwiły ukończenie (na razie) projektu, prace nie zostały przerwane. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Na początku nowego trybu pracy popełniliśmy błąd i utrzymaliśmy formułę spotkań w pełnej grupie. Tymczasem w realiach internetowych to indywidualne spotkania uczniów odpowiedzialnych za poszczególne łączące się ze sobą części projektu okazały się kluczowe. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

W stosunku do pierwotnego pomysłu musieliśmy na czas nauki zdalnej zrezygnować z sesji z zaproszonymi gośćmi, która od początku stanowiła nasz cel. W związku z tym projektu nie możemy nawet uznać za zakończony. Zrobiliśmy tyle, ile dało się w tych specyficznych warunkach: skupiliśmy się na rozpisaniu scenariusza i mechaniki oraz opracowaliśmy logo. Przed nami jeszcze dużo pracy. Musimy złożyć mechanikę i opisy rozdziałów w jednej zwarty i sensowny minipodręcznik oraz przetestować to, co zdołaliśmy napisać. A także, co diabelsko ważne, wreszcie poprowadzić naszą upragnioną sesję. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant nie został na razie wykorzystany, fundusze są zarezerwowane na zapewnienie dojazdu grupie młodzieży z III LO w Zabrzu, którą zaprosiliśmy do wzięcia udziału w naszej rozgrywce. 

Szkoła

Bednarska Szkoła Realna w Warszawie

Adres

ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów