Numer projektu: 1304
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Co wydarzyło się w Liliowym Lesie?

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem projektu jest oderwanie dzieci od ekranu i rozbudzenie zainteresowania doświadczaniem i poznawaniem świata oraz dociekaniem przyczyn i celowości obserwowanych zjawisk. Uczniowie będą fotografować pobliski las według ustalonych wcześniej kryteriów obserwacji. Ze zgromadzonych zdjęć powstanie wystawa fotograficzna. Następnie w grupach stworzą utwór literacki, w którym wyjaśnią przyczynę wybranego zaobserwowanego zjawiska. Prace literackie wraz ze zdjęciami zostaną opublikowane w książce pod tytułem "Co wydarzyło się w Liliowym Lesie?"
Plan działania

Plan działania

Uczniowie najpierw zdobędą wiedzę o życiu  leśnego ekosystemu. W tym celu  odbędziemy dwie wycieczki: pierwsza do Centrum Przyrodniczego w naszym mieście , gdzie dowiemy się, co by było, gdyby w lesie zabrakło mrówek,   i druga -do Nadleśnictwa, aby dowiedzieć się, jak leśniczy opiekuje się  lasem. Następnie uczniowie podczas zajęć warsztatowych dowiedzą się, jak fotografować przyrodę.  Wyposażeni w wiedzę dotyczącą obserwowanego ekosystemu uczniowie utworzą 4-osobowe zespoły.  W 4-osobowych grupach pod opieką rodziców-mentorów, będą obserwować pobliski Liliowy Las, fotografując obiekty, które uznają za 1) interesujące, 2) trudne do zaobserwowania,  3) śmieszne, 4) nie pasujące do otoczenia. Każda grupa może brać udział w obserwowaniu lasu dowolną ilość razy. Każda grupa może wykonać dowolną ilość zdjęć w każdej z czterech kategorii. Do połowy kwietnia 2020 r. grupy wybiorą po jednym zdjęciu z każdej kategorii i zgłoszą na wystawę zdjęć. Wystawa będzie miała miejsce w szkole, następnie w osiedlowej bibliotece, a następnie w galerii mieszczącej się w osiedlowym hipermarkecie. Ponadto do jednego z wykonanych zdjęć każda grupa  napisze opowieść, w której poda przyczynę zaobserwowanego i sfotografowanego zdarzenia (dlaczego to się stało? lub po co to się stało?). W wyniku filozoficznych lub naukowych dociekań powstaną utwory literackie, które będą opublikowane wraz ze zdjęciem stanowiącym ilustrację, w książce  pt. "Co wydarzyło się w Liliowym Lesie?"
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2019 r. i potrwa do 20 czerwca 2020 r. Pomysł realizowany będzie w otoczeniu szkoły- w "Liliowym Lesie", i na jej terenie.  Wyjścia grup do Liliowego Lasu pod opieką rodziców-wolontariuszy  odbywać się będą od stycznia 2020 r. Wystawa wykonanych zdjęć zaplanowana jest na kwiecień 2020 r. Ocena utworów literackich potrwa do połowy maja 2020 r, przygotowanie materiałów do druku i drukowanie książek potrwa do połowy czerwca 2020 r. W czerwcu  2020 r nastąpi podsumowanie projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za wybór lidera i podział obowiązków w grupie. Uczniowie będą mieli za zadanie zaangażować dorosłego opiekuna grupy (rodziców) do uczestniczenia w leśnych ekspedycjach, zaplanować i przeprowadzić wyjścia do lasu, 
udokumentować swoje obserwacje przyrodnicze za pomocą zdjęć i  przedstawić posiadane informacje w formie utworu literackiego w sposób interesujący dla widza i czytelnika.  
W czasie pracy nad projektem uczniowie pogłębią odpowiedzialność, udoskonalą umiejętność współpracy,  planowania, dzielenia się obowiązkami, umiejętność podejmowania decyzji i  dokonywania wyboru, umiejętność obserwacji i wnioskowania, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także  umiejętności krytycznego myślenia, formułowania wniosków i spostrzeżeń. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na nagrody dla autorów zdjęć zakwalifikowanych do wystawy i na wydrukowanie książki z utworami literackimi będącymi rezultatem projektu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Współczesne dzieci większą część wolnego czasu spędzają przyklejone do ekranów komputerowych lub telewizyjnych. Tymczasem nadmiar wirtualnej rzeczywistości i brak ruchu negatywnie wpływa na zdrowie. Tu trzeba działań! Żeby dać dzieciom szansę na lepsze wyniki w nauce, lepsze relacje z ludźmi, lepsze przeżywanie życia. Żeby obudzić zainteresowanie przyrodą, skłonić do uważnego obserwowania świata, rozbudzić potrzebę przebywania na świeżym powietrzu, zanim dziecko popadnie w nałóg komputerowy.  
Głównymi moderatorami zachowań dziecka są rodzice, dlatego projekt, choć skierowany do dzieci, angażuje w działania również rodziców.
W ramach projektu rodzice będą pełnić rolę opiekuna grupy badawczej. Razem z dziećmi będą  przyglądać się światu, badać go, wyjaśniać. Rodzice spróbują zrobić coś wspólnie z dziećmi i wspólnie z innymi rodzicami– codziennie inny rodzic może być odpowiedzialny za realizowane działania: wycieczkę, przygotowanie aparatu fotograficznego, przetwarzanie zdjęć. Rodzice, którzy chcą oderwać dzieci od ekranów, powinni zacząć od siebie. Ten projekt daje im szansę.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Adres

Kąpielowa 7, 65-385 Zielona Góra

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów