Ta strrraszna matematyka - Escape Room

Opis projektu

Opis projektu

Tytuł “Ta strrraszna matematyka” nawiązuje do serii książek Terry’ego Deary’ego “Strrraszna historia”. Tak jak w nich (mamy nadzieję) matematyka chociaż wydaje się straszna - a w rzeczywistości jest ciekawa i zabawna.

Miejscem akcji będą pomieszczenia biblioteki szkolnej. W grze/ucieczce udział weźmie 9 -10 pięcioosobowych zespołów uczniowskich.

Rozgrywka będzie trwać godzinę lekcyjną (30 do 45 minut).
Ponieważ jest to szkoła uczniowie nie mogą zostać w sali sami (bez opieki), będzie nad nim czuwać Null ( neutralny obserwator ds. bezpieczeństwa).
Zanim gracze rozpoczną grę, zostaną wprowadzeni w zasady i cele przez Mistrza Gry. Przedstawi on obowiązujące zasady i przekaże pierwszą kartę, opartą na historii matematyki, która będzie myślą przewodnią rozgrywki. Będzie ona pomocą w wyszukiwaniu kolejnych zagadek.
Uczestnicy będą mogli w każdej chwili uzyskać pomoc kontaktując się z Mistrzem Gry za pomocą Internetu ( kamera internetowa).

Nad przygotowaniem gry będzie pracować zespół 4 uczniów z klasy drugiej o specjalności Technik Informatyk. Przygotowanie łączności internetowej będzie więc proste - gorzej z resztą… .

Harmonogram działań

  1. Przygotowanie planu. Opracowanie celów. (październik - listopad 2017)

  2. Zaplanowanie jak zostaną wykorzystane zasoby biblioteki szkolnej.
    Jakie pomoce będą potrzebne do zorganizowania gry.Materialne: kłódki, zamykane skrzynie, pisaki UV, latarka, rurki...Niematerialne czyli intelektualne: zagadki logiczne, zadania matematyczne z szyfrowaną odpowiedzią, szyfry itp. (grudzień- styczeń 2018)

  3. Opracowanie planu pokoju. Zaplanowanie: jak wykorzystać książki, regały, sprzęt? jak zabezpieczyć pokój,aby uczestnicy nie wyrządzili sobie krzywdy (w tym sprawdzić solidność przymocowania regałów) (luty 2018)

  4. Skompletowanie i przygotowanie potrzebnych pomocy takich jak: kamera, kłódki, gadżety i inne. Ustalenie dokładnego planu ich rozmieszczenia.(luty 2018)

  5. Przeprowadzenie testu gry.( marzec 2018)

Zapraszamy do obejrzenia:
https://youtu.be/JV6RbXjmM_4
Cele

Cele

Korzyści dla ucznia

Chcemy się dobrze bawić. Podjęcie wyzwania uczestniczenia w grze świetną metodą na integrację, team building, bo wymusza współpracę i konieczność budowania relacji.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Sposób wykorzystania nagrody

Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia gry, nagrody dla uczestników, gry planszowe, materiały papiernicze


Szkoła

Technikum Elektryczne nr 8

Adres

Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków