Planowanie wspólnej pracy

Odpowiedni plan pracy jest jak mapa, dzięki której zespół, nie błądząc, może sprawnie trafić do celu.
Metody, techniki i ćwiczenia przydatne w planowaniu i organizacji pracy w grupie.

Przykład 1

Ważną umiejętnością przydatną w realizacji projektów jest planowanie wspólnej pracy. Pomocna może być tutaj „gwiazda pytań”, która w sposób graficzny pozawala przedstawić plan działań z określeniem zadania i  jego  celów,  terminami,  harmonogramem,  podziałem na role itp.

Ćwiczenie GWIAZDA PYTAŃ

CO? – Co będziemy robić, w jakim zakresie?
PO CO? – Jakie są cele naszych działań?
KTO? – Kto będzie realizował te działania? Jaki będzie przydział czynności
GDZIE? – Gdzie, w jakich warunkach to będzie się odbywać?
KIEDY? – Czas, harmonogram przygotowań.
JAK? – W jaki sposób będziemy to realizować? Jakie metody i formy pracy zastosujemy?

Przykład 2

Do planowania pracy w zespole może służyć proste ćwiczenie – lista pytań:

Ćwiczenie

PLANOWANIE PROJEKTU – LISTA PYTAŃ

 1. Jaki jest cel naszych działań?
 2. Jak poznamy, że go osiągnęliśmy?
 3. Jakie zadania musimy zrealizować, aby osiągnąć cel?
 4. Jakie są nasze zasoby?
 5. Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania?
 6. Jaki będzie terminarz realizacji działań?
 7. Gdzie będziemy realizować nasze przedsięwzięcie?
 8. Co ułatwi realizację naszych planów?
 9. Jakie trudności mogą się pojawić w trakcie pracy?
 10. Jak sobie z nimi poradzimy?
 11. Gdzie poszukamy sojuszników?
 12. Jak zaprezentujemy efekt końcowy?

 

Przykład 3

Ciekawą metodą planowania jest planowanie z przyszłości.

Ćwiczenie PLANOWANIE Z PRZYSZŁOŚCI

Obejmuje ono następujące etapy:

 1. Przeniesienie się wyobraźnią w przyszłość i stworzenie wizji tego, co chcemy osiągnąć, aby odnieść wrażenie, że to już stało się naszym udziałem.
 2. „Patrząc” z przyszłości (naszej wizji), konieczne jest sformułowanie etapowych celów, jakie trzeba zrealizować, aby tę wizję urzeczywistnić, oraz terminów, w których mają być osiągnięte. Do celów etapowych należy stworzyć plany zadań koniecznych do ich zrealizowania.
 3. Do każdego z planów trzeba określić zasoby (ludzi, rzeczy, czasu, informacji itp.) oraz warunki potrzebne do realizacji planów.

Graficzne przedstawienie planowania z przyszłości:

Pobierz ćwiczenia: