Generowanie pomysłów

Wydawać by się mogło, że metodę „burzy mózgów” znajdą wszyscy. Istnieją jednak różne jej odmiany, a dobór odpowiedniej wyzwala ogromne pokłady kreatywności.
Metody, techniki i ćwiczenia przydatne w generowaniu pomysłów.

Metoda „burzy mózgów” znana jest także pod nazwami „giełda pomysłów” lub „fabryka pomysłów”. Angażuje wszystkich uczniów, każdemu dając możliwość nieskrępowanej wypowiedzi. Jest to metoda, która polega na możliwości szybkiego zgromadzenia wielu sposobów rozwiązania postawionego problemu w krótkim czasie. 

Przykład 1

„BURZA MÓZGÓW”

Metoda polega na postawieniu przez prowadzącego pytania lub zagadnienia. Praca składa się z trzech etapów:

I. Wprowadzenie. Prowadzący/lider zespołu lub nauczyciel przygotowuje uczniów do zrozumienia problemu, który mają rozwiązać. Należy dokładnie przedstawić zasady:

  • Każdy uczeń ma prawo zgłosić dowolną liczbę pomysłów.
  • Ważna jest liczba, a nie jakość pomysłów.
  • Pomysły nie mogą być przez nikogo oceniane, krytykowane i komentowane.
  • Można korzystać z wcześniej zgłoszonych pomysłów, zmieniać je lub rozwijać.
  • Nie notuje się autora pomysłu.
  • Pomysły mogą być najbardziej śmiałe i niedorzeczne.
  • Pomysły powinny być notowane na tablicy, ewentualne w zeszycie (wybieramy sekretarza).

W innym wariancie, aby zapewnić pełną anonimowość i nieocenianie, pomysły zgłasza się na osobnych kartkach. Sekretarz grupuje kartki według koncepcji rozwiązań.

II. Zbieranie pomysłów. Uczniowie podają pomysły rozwiązania tego problemu. Sesja trwa 5–15 minut. Jej koniec wyznacza wyraźny spadek liczby zgłaszanych pomysłów lub decyzja prowadzącego, że zgromadzony materiał wystarczy już do rozwiązania problemu.

III. Analiza pomysłów. Ocena rozwiązań następuje dopiero po zgłoszeniu wszystkich propozycji. Następuje dyskusja na temat każdego rozwiązania. Uczniowie wybierają najtrafniejsze rozwiązania problemu i uzasadniają swoje stanowisko. Najlepsze rozwiązanie zostaje wprowadzone w życie i sprawdzone pod względem efektywności.

Przykład 2

METODA 635

Jest to popularna odmiana „burzy mózgów”. Bierze w niej udział sześć osób (6); w przypadku mniejszej grupy wersję można dostosować – 535 lub 435. Każda z osób ma kartkę, na której zapisuje trzy pomysły (3) w ciągu pięciu minut (5). Następnie kartkę podaje się dalej. Znów każdy musi napisać trzy pomysły w ciągu pięciu minut, choć dozwolone jest i wskazane rozwijanie pomysłu partnera. 635 kończy się w momencie, kiedy kartka wróci do właściciela. Każdy wymyśla więc 18 pomysłów. Metoda ta ma wiele zalet. Przede wszystkim jest dużo szybsza niż standardowa „burza mózgów”. Po drugie, osoby bardziej nieśmiałe, introwertyczne, które na co dzień zostałyby przekrzyczane przez grupę, mają taką samą szansę pokazania się, jak pozostali uczestnicy.

Pobierz ćwiczenia: