Podejmowanie decyzji

Zdarza się, że uczniowie oczekują podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących projektu przez nauczyciela. Choć może on udzielić im rady, ważne, aby jednak nie decydował za nich.
Metody, techniki i ćwiczenia przydatne w podejmowaniu decyzji grupowych.

Spośród różnorodnych propozycji realizacji projektu trzeba wybrać tę najwłaściwszą. Nie jest to jednak łatwe zadanie – często pomysłodawcy to właśnie swoje rozwiązanie uważają za najlepsze, nie dostrzegając zalet pomysłów innych. Ponadto każda z koncepcji oprócz atutów ma zazwyczaj również słabe strony, co trzeba odpowiednio wyważyć. Jak zatem zadecydować? Z pomocą ponownie przychodzą odpowiednie ćwiczenia.

Przykład 1
Uczniowie rozpatrują różne możliwości rozwiązania problemu, uwzględniając postawione sobie cele i przyjęte wartości. Wypisują plusy i minusy każdego rozwiązania, a na końcu podejmują ostateczną decyzję. 

Ćwiczenie
DRZEWO DECYZYJNE

Drzewo stanowi graficzne przedstawienie procesu podejmowania decyzji w określonej sprawie. Uczniowie pracują w grupach i wspólnie pokonują kolejne etapy procesu decyzyjnego. Są one następujące:

  • Zdefiniowanie problemu, który będzie przedmiotem rozważań;
  • Określenie celów i wartości, istotnych dla osób podejmujących decyzję;
  • Znalezienie różnych możliwości rozwiązań – ich liczba odpowiada liczbie „gałęzi” drzewa;
  • Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego możliwego rozwiązania;
  • Podjęcie ostatecznej decyzji.

Przykład 2
W procesie podejmowania decyzji pomocną może okazać się metoda zwana tabelą decyzyjną. 

Ćwiczenie
TABELA DECYZYJNA

 

ALTERNATYWA

KRYTERIUM

           
             
             
             

Uczniowie, szukając rozwiązania problemu, wypełniają przygotowaną na planszy tabelę w następującej kolejności:
1. Określają możliwe warianty rozwiązań.
2. Formułują kryteria, według których te możliwości będą oceniane.
3. Oceniają kolejne pomysły według poszczególnych kryteriów, korzystając z pięciostopniowej skali: 
     ++     bardzo pozytywny efekt
     +       pozytywny efekt
     0       brak efektu
     -       negatywny efekt
     - -     bardzo negatywny efekt
4. Podejmują ostateczną decyzję, wybierając najkorzystniejsze z rozwiązań.

Pobierz ćwiczenia